27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Witaj w portalu
Oprócz pamięci pozostaną słowa spisane we wspomnieniach
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
piątek, 20 stycznia 2017 23:28

21 stycznia 2017 r. (sobota) odbędzie się ostatnie pożegnanie żołnierza 27 WDP AK i autora książki "Krwawa Łuna": Romana Kucharskiego ps. "Wrzos". Warto w tym miejscu przypomnieć  chociaż kilka słów z jego wspomnień zawartych w/w książce. Prof. dr hab. Władysław Filar  napisał: Książka pt. "Krwawa Łuna" ma charakter wspomnieniowo-pamiętnikarski. Autor na podstawie swoich przeżyć, a także losów najbliższych towarzyszy broni, przedstawia w niej dzieje batalionu. Jako bezpośredni świadek wydarzeń odtworzył to co widział i czuł młody żołnierz oddziału, jak przeżywał radość zwycięstwa, a także gorycz porażki i niepowodzeń, ukazał do jakiego poświęcenia i bohaterstwa był zdolny żołnierz dywizji wołyńskiej. Podane są fakty dotąd mało znane, albo zapomniane. Treść książki przeplatana jest barwnymi opisami życia partyzanckiego oraz szczegółami życia codziennego charakterystycznymi dla wołyńskiej wsi.

 
Ś.P. Eugenia Bokowska
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 września 2016 19:36

Eugenia Skoczek Borkowska, pseudonim „Kropelka”, była członkiem kowelskiej konspiracji i Żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Po wojnie była więżniem UB.
Awansowana na stopień podporucznika WP, aktywna w pracach OW ŚZŻ AK.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!

 
SZPITAL 27 WDP AK CZ.I
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
wtorek, 19 kwietnia 2016 14:10

Mieczysław Sobotko  ps. „Rosomak”, żołnierz 27 WDP AK, 5 sierpnia 1944 r. spotkał się z Kazimierą Bałysz ps. „Mira” żoną por. Mikołaja Bałysza ps. „Zagłoba”, która opowiedziała mu o swoich dramatycznych przeżyciach i losach dywizyjnego szpitala. Otóż pod Pisarzową Wolą, gdzie zamknięto dywizję i postanowiono przebijać się na stronę poleską, „Zagłoba” ( por. Mikołaj Bałysz – SB) otrzymał rozkaz pozostania z całym szpitalem w bagnach lasów mosurskich. (…) On jako komendant, zaledwie z garstką żołnierzy miał bronić szpitala, w którym znajdowało się około stu czterdziestu rannych i chorych na tyfus. W razie napaści szanse były żadne. Jak się okazało, państwo Bałyszowie do konspiracji należeli już w 1941 roku. W tym czasie istniała tak zwana Tajna Organizacja Wojskowa, która po skonsolidowaniu się rozpoczęła działalność w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

 
STYCZNIOWE AKCJE 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
niedziela, 31 stycznia 2016 23:23

Roman Kucharski ps. „Wrzos” z OP „Łuna” odnotował w swoich wspomnieniach: …. dotarła do nas wiadomość o powołaniu przez pułkownika "Lubonia" (Kazimierz Bąbiński) 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, do której zostały włączone wszystkie oddziały istniejące już, oraz te, intensywnie tworzone zaraz po Nowym Roku. Oddziały "Sokoła" (Michał Fijałka), "Jastrzębia" (Władysław Czermiński) i "Trzaska" (Zbigniew Twardy) stanowią teraz 50 pułk piechoty, a "Korda" (Kazimierz Filipowicz) i "Siwy" (Walery Krokay) 43 pułk piechoty. Całość tworzy zgrupowanie kowelskie, któremu nadano kryptonim "Gromada", a dowództwo objął major "Kowal" (Jan Szatowski). Oddział "Białego (Sylwester Brokowski) i "Lecha" (Jerzy Krasowski) stanowią 23 pułk piechoty. A my jako "Łuna" jesteśmy zalążkiem 24 pułku piechoty i wraz 23 pułkiem piechoty stanowimy zgrupowanie włodzimierskie o kryptonimie "Osnowa", dowodzone przez kapitana "Gardę" (Kazimierz Rzaniak). Z rejonu Ostroga nad Horyniem podąża na koncentrację oddział "Gzymsa" (Franciszek Pukacki), a spod Kostopola oddział "Bomby" (Władysław Kochański).

 
72. rocznica Akcji Burza i powstania 27 WDP AK w lekcji historii na żywo.
Wpisany przez Andrzej Łukawski   
czwartek, 21 stycznia 2016 23:57

21 stycznia, spotkaniem z żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK prof. Władysławem Filarem, Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych wraz z młodymi patriotami Warszawy zainicjował Warszawskie obchody 72. rocznicy Akcji Burza na Wołyniu i powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Klub przy Wspólnej 51, miejsce spotkania w ramach Kresowych Czwartków  gościł wyjątkowego gościa. 21 stycznia 1944r., a więc 72 lata temu, swoje miejsce stacjonowania opuścił cały skład osobowy szkoły policji w Maciejowie w sile ponad 450 uzbrojonych i umundurowanych a gość spotkania brał w tej akcji czynny udział.

 
Odszedł na ostatnią kwaterę
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 21 listopada 2015 00:34

Jeden z ostatnich żołnierzy "Jastrzębia" ( por.Władysława Czermińskiego) Edmund Gawłowicz ps. "Błysk" zmarł 13 listopada. 2015 r. (piątek) o 6 rano. Jako kaprala wojska polskiego został aresztowany przez NKWD, po wkroczeniu sowietów na Wołyń w 1939 r. Więziony do marca 1940 r. Wstąpił do konspiracji podczas okupacji Wołynia przez Niemców. W sierpniu 1943 r. przybył z okolicy Hołob do Zasmyk, w powiecie kowelskim by wstąpić do pierwszego na tym terenie oddziału partyzanckiego tworzonego przez por. Czermińskiego. Już 31 sierpnia wziął udział w pierwszej zwycięskiej potyczce z siłami UPA, gdzie został ranny. Żołnierz II batalionu 50 pp. 27 Wołyńskiej Dywizji odszedł na ostatnią kwaterę 16 listopada na cmentarzu w Nysie. Niech odpoczywa w spokoju.

 
„RZECZPOSPOLITA ZASMYCKA” CZYLI JAK POWSTAŁ ZASMYCKI OŚRODEK SAMOOBRONY POLSKIEJ NA WOŁYNIU
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
poniedziałek, 06 lipca 2015 12:16

Pierwsze placówki samoobrony powstały w powiecie kostopolskim i sarneńskim po wymordowaniu przez UPA kolonii Parośla I. Nasilanie się napadów ukraińskich i rozprzestrzenianie ich na kolejne powiaty spowodowało zawiązywanie samoobron w marcu-kwietniu w: dubieńskim, rówieńskim, zdołbunowskim, krzemienieckim.. Czas trwania placówek był różny: od kilkunastu dni, jednego miesiąca do prawie roku. Najwięcej samodzielnych placówek samoobrony istniało w maju 1943 r. – 56, w miesiącach następnych liczba ich stopniowo spadała – w grudniu 1943 r. było 14. Do lipca 1943 r. w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i lubomelskim,  gdzie w pierwszym półroczu  napady na Polaków były sporadyczne, nie było żadnych placówek samoobrony.

 
KOMPANIA PRZEPRAWOWA „MAŁEGO” 27 WDP AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
niedziela, 31 maja 2015 18:56

Po zachodniej stronie rzeki Bug, w Dubience, konspiracja zaczęła się dosyć wcześnie, ale represje niemieckie i działania policji ukraińskiej poważnie utrudniały powstawanie zorganizowanych struktur Podziemnego Państwa Polskiego. Po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim nastąpił rozwój dubienieckiej organizacji ZWZ. Przyjmowano nowych członków zarówno w samej Dubience, jak też w poszczególnych miejscowościach na terenie gmin Dubienka i Białopole. Szczególna rozbudowa szeregów konspiracji nastąpiła w 1942 i 1943 roku. W 1942 roku w miesiącu lutym Związek Walki Zbrojnej  przemianowano w Armię Krajową. W 1943 r. kolejnym komendantem komórki  konspiracyjnej w Dubience został Stanisław  Witamborski ps. "Mały".

 
S.P. Roman Kucharski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2017 07:51

Roman KUCHARSKI, pseudonim „Wrzos”, Żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w oddziale "Krwawa Łuna". Po wojnie był aktywnym członkiem Szczecińskiego Środowiska  żołnierzy 27 WDP AK.
Awansowany na stopień porucznika WP, aktywny w pracach Środowiska Szczecińskiego, opiekun potomków żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!

 
Węgrzy w 27 WDP AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
piątek, 12 sierpnia 2016 21:29

Z zainteresowaniem  czytałem zdobytą nie tak dawno książkę, wydaną w 1980 r. pt. "Między Turią a Bugiem", napisaną przez żołnierza 27 WDP AK  Mieczysława Sobotko ps. "Rosomak". W trakcie czytania już na samym początku zwrócił moją uwagę niżej zaprezentowany fragment. Około południa dotarliśmy do Zielonej.

 
Obchody 72. rocznicy Akcji Burza na Wołyniu - 72. rocznica powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
poniedziałek, 01 lutego 2016 12:48

 

4 stycznia 1944 wojska 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej przekroczyły granicę ZSRR z Polską w rejonie Rokitna. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza” na Wołyniu.
Komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński „Luboń” planował stworzenie jednostki bojowej wielkości korpusu, której zadaniem byłaby walka z cofającymi się Niemcami i wystąpienie wobec Armii Czerwonej w roli gospodarza Wołynia.
15 stycznia 1944roku, w lasach okolic Kowla i Włodzimierza Wołyńskiego, w ramach Akcji Burza na Wołyniu przeprowadzono mobilizację kilkunastu roczników Polaków.

 
KONSPIRACJA W TURZYSKU
Wpisany przez Jerzy Oświecimski ps. "Lubicz"   
czwartek, 28 stycznia 2016 22:57

Po przybyciu do Turzyska otrzymałem zaświadczenie, ze jestem pracownikiem majątku Stawki, gdzie zamieszkałem wraz z rodzicami. W Turzysku nawiązałem kontakt z pchor.. Tadeuszem Koroną „Groński”, który wrócił z kampanii wrześniowej i pracował jako technik drogowy, ponieważ ukończył przed wojną średnią szkołę mierniczo-drogową w Kowlu. 17 września 1939 roku pchor. T. Korona będąc w Drohiczynie dowiedział się o przekroczeniu naszej granicy wschodniej przez hordy wojsk sowieckich. Usiłował jeszcze przedrzeć się do Lwowa, ale okazało się to niemożliwe.

 
Warszawskie obchody 72. rocznicy powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Wpisany przez Andrzej Łukawski   
środa, 13 stycznia 2016 07:59

4 stycznia 1944 wojska 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej przekroczyły granicę ZSRR z Polską w rejonie Rokitna. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza” na Wołyniu.
Komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński „Luboń” planował stworzenie jednostki bojowej wielkości korpusu, której zadaniem byłaby walka z cofającymi się Niemcami i wystąpienie wobec Armii Czerwonej w roli gospodarza Wołynia.

 
Samoobrona Kurdybana utrzymała się.
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
czwartek, 16 lipca 2015 14:13

Często, gdy byłem nad szosą, oglądałem stanowiska strzeleckie obrońców Kurdybana przed banderowcami. Mówiło się na nie potocznie okopy. Zdaje się, że co najmniej trzy razy banderowcy atakowali Kurdyban. Tak mówił mój brat, który prawie przez cały czas od opuszczenia Ziniówki był na Kurdybanie.

 
Zaproszenie na uroczystości rocznicy Zbrodni Wołyńskiej 11 lipca 2015
Wpisany przez Porozumienie Pokoleń Kresowych   
środa, 17 czerwca 2015 18:50

10 Lipca

Warszawa Godzina 9:00  Sesja popularno-naukowa, poświęcona tak banderowskiemu ludobójstwu, jak i obecnej gloryfikacji UPA na Ukrainie.         Miejsce: Muzeum Niepodległości przy alei Solidarności 62

Organizator: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich.

 
Zbigniew Staszkiewicz ps. „Jan” żołnierz ZWZ-AK na Wołyniu
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
wtorek, 19 maja 2015 13:02

Urodził się 11 października 1924 r. w Kowlu na Wołyniu, gdzie ojciec był pracownikiem kolei państwowych. Rodzice pochodzili z Wileńszczyzny. W Kowlu ukończył gimnazjum. W sierpniu 1942 r. przystąpił do pracy konspiracyjnej AK i pod pseudonimem "Jan" został łącznikiem bezpośrednio podległym komendantowi inspektoratu Kowel "Kowalowi", mjr. Janowi Szatowskiemu. Zajmował się przerzutem broni, lekarstw, środków opatrunkowych i innego wyposażenia dla konspiracji i oddziałów partyzanckich, które wchodziły w skład 27. WDP AK.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23

Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Fabiana Sebastiana
Dziś : Agnieszki Jaroslawa
Jutro : Anastazego Wincentego
Pojutrze : Ildefonsas Rajmunda

Statystyki

Użytkowników : 42
Artykułów : 446
Zakładki : 13
Odsłon : 2553955

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie