27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Witaj w portalu
Moje spotkania z dowódcą
Wpisany przez Eugeniusz Rachwalski   
niedziela, 09 kwietnia 2017 21:35

Jako żołnierz łączności, telefonista, miałem możliwość przebywać w pobliżu i czasem obserwować nieśmiało Pułkownika ( chodzi tu o płk. "Oliwę"  - B.S). On mógł mnie nie zauważać, widział raczej słuchawkę telefonu, który mu podawałem niż r ęk ę i postać żołnierza. Słyszał tylko słowa przekazywanych meldunków. Bezpośredni ą służb ę przy sztabie pełniłem zaledwie kilkakrotnie, dopiero podczas kwietniowych walk. Ostatni raz owego tragicznego, 18. dnia kwietnia 1944 roku. (...) Po północy z 17. na 18. kwietnia sierżant „Kabel” wyznaczył mnie do służby. Pojechaliśmy wozem. Było nas (oprócz woź- nicy) trzech: „Babinicz”, „Kulas” i ja, czyli „Kotwica”. Po drodze mieliśmy małą przygodę, bowiem w ciemnościach razem z wozem zwaliliśmy si ę do rowu. Nic nam si ę nie stało, nawet nas to trochę ubawiło. O wczesnym świcie zameldowaliśmy si ę w gajówce u oficera dyżurnego. Zmieniliśmy dyżurującą dot ąd grup ę żołnierzy łączności

 
Jak i dlaczego powstała 27 Wołyńska Dywizji Piechoty AK?
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
piątek, 10 lutego 2017 22:48

Gdzie było AK jak OUN-UPA mordowało Polaków na Wołyniu? Dlaczego Polskie Państwo Podziemne dopuściło do rzezi ludności cywilnej? Dlaczego tak późno 27 WDP AK pojawiła się na Wołyniu, gdyby to było wcześniej to nie doszło by do wymordowania ludności polskiej? Takie i wiele innych zapytań znajdowałem przez lata w komentarzach do opisów tragicznych losów Polaków na ziemi wołyńskiej. Znajdowałem również i peany na temat 27 WDP AK, która jakoby powstała do walki z OUN- UPA. Jako potomek żołnierza tej dywizji, którego liczna rodzina również była w szeregach tej formacji, byłem zaskoczony nikłą wiedzą piszących nie tylko te komentarze, ale autorów  artykułów starających się pozytywnie pisać o dywizji. Znam  również przypadek, gdy jeden z byłych żołnierzy dywizji, będąc po 50 latach na Ukrainie podczas spotkania z byłym banderowcem, usłyszał, że Ukraińcy nie atakowali by Polaków gdyby 27 nie przyszła na Wołyń. Cytuję: " a po co ona tu przyszła na naszą ziemię?"

 
GDZIE SPOCZYWA "CZARNA MARYSIA"?.............
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
poniedziałek, 06 lutego 2017 22:27

Pod takim tytułem opublikowała swój artykuł Anna Ewa Soria  24 stycznia br. na http://www.kazimierzdolny.pl/news/gdzie-spoczywa-czarna-marysia/37789.html   Grób Czarnej Marysi znajduje się na starym cmentarzu po prawej stronie, blisko kwater żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, tuż za dębem, pod którym spoczywają państwo Maria i Jerzy Kuncewiczowie.   Czarna Marysia, pielęgniarka szpitala z Ostroga nad Horyniem, dowódca sekcji sanitarnej w oddziale Gzymsa – sanitariuszka 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.(....) 

 
Ś.P. Andrzej ŻUPAŃSKI
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
czwartek, 26 stycznia 2017 16:31

Andrzej Żupański,od stycznia 1943 był w Kedywie Komendy Głównej AK uczestnicząc w wielu akcjach zbrojnych m.in. w “Akcji Góral”. Od 1944 roku Żołnierz Kompani Warszawskiej 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej o pseudonimie “ANDRZEJ”.
Przez jedenaście lat był Przewodniczącym Środowiska Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Inicjator powołania w Sejmie RP Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!!

 
Uroczystości w 43 rocznicę powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
czwartek, 26 stycznia 2017 14:00

Uroczystą  Mszą Świętą z okazji 73 rocznicy powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej rozpoczną się obchody poświęcone rocznicy powstania dywizji.
Uroczystość odbędzie się 28 Stycznia 2017r. o godzinie 13:00 w Katerze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

4 stycznia 1944 wojska 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej przekroczyły granicę ZSRR z Polską w rejonie Rokitna. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza” na Wołyniu.

 
Oprócz pamięci pozostaną słowa spisane we wspomnieniach
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
piątek, 20 stycznia 2017 23:28

21 stycznia 2017 r. (sobota) odbędzie się ostatnie pożegnanie żołnierza 27 WDP AK i autora książki "Krwawa Łuna": Romana Kucharskiego ps. "Wrzos". Warto w tym miejscu przypomnieć  chociaż kilka słów z jego wspomnień zawartych w/w książce. Prof. dr hab. Władysław Filar  napisał: Książka pt. "Krwawa Łuna" ma charakter wspomnieniowo-pamiętnikarski. Autor na podstawie swoich przeżyć, a także losów najbliższych towarzyszy broni, przedstawia w niej dzieje batalionu. Jako bezpośredni świadek wydarzeń odtworzył to co widział i czuł młody żołnierz oddziału, jak przeżywał radość zwycięstwa, a także gorycz porażki i niepowodzeń, ukazał do jakiego poświęcenia i bohaterstwa był zdolny żołnierz dywizji wołyńskiej. Podane są fakty dotąd mało znane, albo zapomniane. Treść książki przeplatana jest barwnymi opisami życia partyzanckiego oraz szczegółami życia codziennego charakterystycznymi dla wołyńskiej wsi.

 
Akcja „Burza”- 73. rocznica powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
Wpisany przez Andrzej Łukawski   
czwartek, 19 stycznia 2017 00:00

Totalna klęska hitlerowców pod Stalingradem skutecznie przerwała marsz tych wojsk na wschód.
Rozpoczęta kontrofensywa Armii Czerwonej i trwające do marca 1943 roku walki przechylały szalę zwycięstwa na korzyść sowietów.

Nowa sytuacja na froncie wschodnim została przeanalizowana przez komendanta głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego (Bora), który 20 listopada 1943r. podjął decyzję o wprowadzeniu  na Kresach Akcji „Burza”. Akcja „Burza” była  operacją wojskową zorganizowaną i podjętą przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji. Koniec okupacji wskazywał postępujący front wschodni na którym siły niemieckie regularnie ustępowały przez Armią Czerwoną spychającą okupanta w kierunku zachodnim w tym w kierunku granic RP, gdzie oddziały AK miały występować w roli gospodarza.

 
Węgrzy w 27 WDP AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
piątek, 12 sierpnia 2016 21:29

Z zainteresowaniem  czytałem zdobytą nie tak dawno książkę, wydaną w 1980 r. pt. "Między Turią a Bugiem", napisaną przez żołnierza 27 WDP AK  Mieczysława Sobotko ps. "Rosomak". W trakcie czytania już na samym początku zwrócił moją uwagę niżej zaprezentowany fragment. Około południa dotarliśmy do Zielonej.

 
Zmarł Franciszek Marcinkowski „Tryumf”, żołnierz 27 WDP AK
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
niedziela, 09 kwietnia 2017 20:38

Franciszek Marcinkowski urodził się 10.02.1924 roku w kolonii Wornucha pow. Równe woj. wołyńskie. W marcu 1942 roku został wywieziony do obozu pracy w Równem, skąd po sześciu tygodniach podczas ładowania do transportu na wywózkę n przymusowe roboty w Niemczech podejmuje ucieczkę i wraca pieszo sześćdziesiąt kilometrów do Woronuchy. Wobec zagrożenia ukraińskiego razem z kolegą Kazimierzem Żukowskim ze wsi Charaług organizuje samoobronę, przede wszystkim gromadzą broń, w tym dwadzieścia karabinów. Żukowski został ujęty przez policję ukraińską z Chraług i po torturach zamordowany miał dwadzieścia lat, niczego nie zdradził. Wobec mnożących się napadów jesienią 1942 roku broń została rozdana członkom samoobrony. Od wiosny 1943 roku zaczęły wokół płonąć polskie wsie a ludność mordowana. Napad na kolonię dokonany w lipcu udowodnił, że nie zdołają sami obronić się.

 
"Jan" łącznik inspektoratu Kowel podległy "Kowalowi"
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
poniedziałek, 06 lutego 2017 22:45

Ks. kan. Zbigniew Staszkiewicz: Urodził się 11października 1924 r. w Kowlu na Wołyniu, gdzie ojciec był pracownikiem kolei państwowych. Rodzice pochodzili z Wileńszczyzny. W Kowlu ukończył gimnazjum. W sierpniu 1942 r. przystąpił do pracy konspiracyjnej AK i pod pseudonimem "Jan" został łącznikiem bezpośrednio podległym komendantowi inspektoratu Kowel "Kowalowi", mjr. Janowi Szatowskiemu. Zajmował się przerzutem broni, lekarstw, środków opatrunkowych i innego wyposażenia dla konspiracji i oddziałów partyzanckich, które wchodziły w skład 27. WDP AK.

 
Ruszyłem do tworzącej się dywizji
Wpisany przez Roman Domański   
środa, 01 lutego 2017 22:21

Urodziłem się we wsi Miłostów pod Równem na Wołyniu. Metryka urodzenia wypisana była w kościele parafialnym w Płonce pow. Krasnystaw,  wsi rodzinnej rodu Domańskich. Wszystkie moje młode lata spędziłem na Wołyniu w Miłostowie, Bogdaszewie pod Zdołbunowem w Międzyrzeczu koło Korca i w Kowlu. (...)            16 stycznia 1944 roku w porze popołudniowej wstałem z łóżka i pożegnawszy się z rodzicami, kulejąc na jedną nogę wyruszyłem na przełaj przez pola do Zielonej oddalonej od Kowla o około 4 km .Nie byłem jeszcze wyleczony, chorowałem na zapalenie kolana u prawej nogi. Zapalenie powstało na skutek ciężkiej pracy przy naprawie linii przewodów elektrycznych podczas stania na słupołazach na słupach drewnianych pod napięciem. Niemiec nie pozwolił nigdy wyłączać linii z napięcia prądu 360.wolt. Niemiec stał pod słupem i krzyczał do mnie "Sznela machma luz". Ten krzyk karłowatego karła niemieckiego zapamiętałem sobie na całe życie.

 
Ś.P. Jan Ogrodowczyk
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 stycznia 2017 15:18

Jan OGRODOWCZYK, pseudonim „RAWKA”, był Żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w oddziale wchodzącego w skład 1 batalionu 45 pp. Po utworzeniu struktur kombatanckich Okręgu Wołyń (27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej) był aktywnym członkiem Warszawskiego Środowiska  Żołnierzy tej dywizji. Wielokrotnie odznaczany m.in: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem Armii Krajowe, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Ostatnie dwa lata walczył z postępującą chorobą, i tej walki już nie wygrał.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!

 
Pańska Dolina "Sól w oku" banderowców
Wpisany przez Kucharski Roman   
poniedziałek, 23 stycznia 2017 22:11

Pańska Dolina, wieś położona w wydłużonej dolinie opustoszała po czterech kolejnych napadach banderowców, odpartych z dużym wysiłkiem. Placówka samoobrony, na pół zalegalizowana przez Niemców, a założona przez grupę bojowych, nieustępliwych chłopaków, znajdowała się poza wioską, na wzgórku, rozmieszczona w trzech sąsiadujących gospodarstwach, których zabudowania zamieniono w twierdze z okalającymi okopami i rowami łącznikowymi. Położona przy trasie Łuck - Młynów, stanowiła nie tylko doskonały punkt obronny, ale i potwierdzenie nieugiętości Polaków wobec wrogów.

 
S.P. Roman Kucharski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2017 07:51

Roman KUCHARSKI, pseudonim „Wrzos”, Żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w oddziale "Krwawa Łuna". Po wojnie był aktywnym członkiem Szczecińskiego Środowiska  żołnierzy 27 WDP AK.
Awansowany na stopień porucznika WP, aktywny w pracach Środowiska Szczecińskiego, opiekun potomków żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!

 
Ś.P. Eugenia Bokowska
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 września 2016 19:36

Eugenia Skoczek Borkowska, pseudonim „Kropelka”, była członkiem kowelskiej konspiracji i Żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Po wojnie była więżniem UB.
Awansowana na stopień podporucznika WP, aktywna w pracach OW ŚZŻ AK.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!

 
SZPITAL 27 WDP AK CZ.I
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
wtorek, 19 kwietnia 2016 14:10

Mieczysław Sobotko  ps. „Rosomak”, żołnierz 27 WDP AK, 5 sierpnia 1944 r. spotkał się z Kazimierą Bałysz ps. „Mira” żoną por. Mikołaja Bałysza ps. „Zagłoba”, która opowiedziała mu o swoich dramatycznych przeżyciach i losach dywizyjnego szpitala. Otóż pod Pisarzową Wolą, gdzie zamknięto dywizję i postanowiono przebijać się na stronę poleską, „Zagłoba” ( por. Mikołaj Bałysz – SB) otrzymał rozkaz pozostania z całym szpitalem w bagnach lasów mosurskich. (…) On jako komendant, zaledwie z garstką żołnierzy miał bronić szpitala, w którym znajdowało się około stu czterdziestu rannych i chorych na tyfus. W razie napaści szanse były żadne. Jak się okazało, państwo Bałyszowie do konspiracji należeli już w 1941 roku. W tym czasie istniała tak zwana Tajna Organizacja Wojskowa, która po skonsolidowaniu się rozpoczęła działalność w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24

Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Aleksego Horacego
Dziś : Marka Jaroslawa
Jutro : Marzeny Marii Klaudiusza
Pojutrze : Ludwika Piotra

Statystyki

Użytkowników : 42
Artykułów : 457
Zakładki : 13
Odsłon : 2615145

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie