27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Witaj w portalu
Odszedł na ostatnią kwaterę
Wpisany przez Redakcja   
sobota, 21 listopada 2015 00:34

Jeden z ostatnich żołnierzy "Jastrzębia" ( por.Władysława Czermińskiego) Edmund Gawłowicz ps. "Błysk" zmarł 13 listopada. 2015 r. (piątek) o 6 rano. Jako kaprala wojska polskiego został aresztowany przez NKWD, po wkroczeniu sowietów na Wołyń w 1939 r. Więziony do marca 1940 r. Wstąpił do konspiracji podczas okupacji Wołynia przez Niemców. W sierpniu 1943 r. przybył z okolicy Hołob do Zasmyk, w powiecie kowelskim by wstąpić do pierwszego na tym terenie oddziału partyzanckiego tworzonego przez por. Czermińskiego. Już 31 sierpnia wziął udział w pierwszej zwycięskiej potyczce z siłami UPA, gdzie został ranny. Żołnierz II batalionu 50 pp. 27 Wołyńskiej Dywizji odszedł na ostatnią kwaterę 16 listopada na cmentarzu w Nysie. Niech odpoczywa w spokoju.

 
„RZECZPOSPOLITA ZASMYCKA” CZYLI JAK POWSTAŁ ZASMYCKI OŚRODEK SAMOOBRONY POLSKIEJ NA WOŁYNIU
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
poniedziałek, 06 lipca 2015 12:16

Pierwsze placówki samoobrony powstały w powiecie kostopolskim i sarneńskim po wymordowaniu przez UPA kolonii Parośla I. Nasilanie się napadów ukraińskich i rozprzestrzenianie ich na kolejne powiaty spowodowało zawiązywanie samoobron w marcu-kwietniu w: dubieńskim, rówieńskim, zdołbunowskim, krzemienieckim.. Czas trwania placówek był różny: od kilkunastu dni, jednego miesiąca do prawie roku. Najwięcej samodzielnych placówek samoobrony istniało w maju 1943 r. – 56, w miesiącach następnych liczba ich stopniowo spadała – w grudniu 1943 r. było 14. Do lipca 1943 r. w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i lubomelskim,  gdzie w pierwszym półroczu  napady na Polaków były sporadyczne, nie było żadnych placówek samoobrony.

 
KOMPANIA PRZEPRAWOWA „MAŁEGO” 27 WDP AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
niedziela, 31 maja 2015 18:56

Po zachodniej stronie rzeki Bug, w Dubience, konspiracja zaczęła się dosyć wcześnie, ale represje niemieckie i działania policji ukraińskiej poważnie utrudniały powstawanie zorganizowanych struktur Podziemnego Państwa Polskiego. Po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim nastąpił rozwój dubienieckiej organizacji ZWZ. Przyjmowano nowych członków zarówno w samej Dubience, jak też w poszczególnych miejscowościach na terenie gmin Dubienka i Białopole. Szczególna rozbudowa szeregów konspiracji nastąpiła w 1942 i 1943 roku. W 1942 roku w miesiącu lutym Związek Walki Zbrojnej  przemianowano w Armię Krajową. W 1943 r. kolejnym komendantem komórki  konspiracyjnej w Dubience został Stanisław  Witamborski ps. "Mały".

 
Józef Łukaszewski ps. „Czajka” z 27 WDP AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
sobota, 16 maja 2015 09:58

Józef Łukaszewski urodził się w miejscowości Wierzbiczno, gmina Turzysk, powiat Kowel, woj. wołyńskie. Dziadek Ludwik był legionistą i osadnikiem wojskowym. Rodzina Łukaszewskich przybyła na Wołyń prawdopodobnie z okolic Kielc. W czasie okupacji sowieckiej represje wobec ludności polskiej oraz system donosicielstwa zdecydowanie ograniczały działania podziemia na Wołyniu. Od momentu wkroczenia Niemców, ukraiński ruch nacjonalistyczny  przybrał formę eksterminacji narodu polskiego zamieszkującego Wołyń. Ukraińskie rzezie na ludności polskiej wymusiły powołanie oddziałów samoobrony. Tu trafia 21-letni Józef, później dołączają jego dwaj bracia - Henryk i Mieczysław. Czajka zostaje przydzielony do oddziału legendarnego Władysława Czermińskiego pseud. Jastrząb.[…]

 
Batalion „Bartka” 27 WDP AK w maju 1944r.
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
wtorek, 12 maja 2015 13:08

24 kwietnia 1944 roku, kiedy dywizja kwaterowała w Smolarach stoleńskich major "Kowal." dokonał reorganizacji personalnej dowództwa batalionu .W miejsce por. "Trzaski", który został po raz drugi ranny i dostał się do niewoli i został wywieziony przez Węgrów do szpitala w Chełmie, na d-cę batalionu został mianowany por. "Bratek". Batalion por. "Bratka" nadal był bojową i dzielną jednostką.

 
„ Piotruś Mały” – Władysław Cieśliński, żołnierz 27 WDP AK
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
czwartek, 30 kwietnia 2015 15:00

Pseudonim „Piotruś”, „Piotruś Mały” często pojawia się w  książkach o 27 WDP AK. Pisze o nim Józef Turowski w „Pożodze”, Edmund Bakuniak w „Osnowie” i oczywiście Władysław Filar w swoim cyklu książek historycznych związanych z Wołyniem i 27 Wołyńską Dywizją AK. Można też natrafić na ten pseudonim w wielu wspomnieniach żołnierzy wspomnianej dywizji. Nie ma jednak nigdzie biogramu tego żołnierza, jednego z pierwszych dowódców lotnych oddziałów AK na Wołyniu, powstających w celach samoobrony przed brutalnymi atakami nacjonalistów ukraińskich. Nie ma też zdjęć poza jednym z okresu międzywojennego jakie uchowało się w archiwach rodzinnych. Nie ma też mogiły poza symboliczną w miejscu tragicznej śmierci „Piotrusia Małego” i bardzo wielu jego kolegów.

 
"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości" - J. Piłsudski
Wpisany przez Andrzej Łukawski   
czwartek, 23 kwietnia 2015 10:32

Gdy udałem się dzisiaj na Skwer Wołyński w Warszawie, zastałem taki oto obraz jak na dołączonych fotografiach. Prace remontowe przy Krajowej 8 w bardzo bliskim sąsiedztwie Skweru Wołyńskiego trwają. Dzisiaj kładziono akurat jakieś belki nad ul. Gdańską, belki o przedłużonych gabarytach, które po remoncie stanowić będą łącznik nad ul. Gdańską dla nowo powstającej ścieżki rowerowej.

 
Wspomnienie jednego z d-ców 27 WDP AK
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 17 kwietnia 2015 13:55

Jutro, tj. 18 kwietnia przypada 71. rocznica niewyjaśnionej śmierci Jana Wojciecha Kiwerskiego ps. "Oliwa", dowódcy 27 WDP AK.

Jan Wojciech Kiwerski urodził się 23 maja 1910 r. w Krakowie jako syn le­karza — Władysława i Marii z Rogalskich. Gdy miał 9 lat, umarł mu ojciec, zaś w 5 lat później — matka. W 14 roku życia został przyjęty do Korpusu Kadetów Nr 2 (w Modlinie, przeniesiony w 1926 r. do Chełmna). W czerwcu 1928 r. otrzy­mał maturę z wyróżnieniem i jako jeden z najlepszych absolwentów skorzystał i. prawa wyboru broni, obierając sobie dalszą służbę w wojskach saperskich.

 
Samoobrona Kurdybana utrzymała się.
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
czwartek, 16 lipca 2015 14:13

Często, gdy byłem nad szosą, oglądałem stanowiska strzeleckie obrońców Kurdybana przed banderowcami. Mówiło się na nie potocznie okopy. Zdaje się, że co najmniej trzy razy banderowcy atakowali Kurdyban. Tak mówił mój brat, który prawie przez cały czas od opuszczenia Ziniówki był na Kurdybanie.

 
Zaproszenie na uroczystości rocznicy Zbrodni Wołyńskiej 11 lipca 2015
Wpisany przez Porozumienie Pokoleń Kresowych   
środa, 17 czerwca 2015 18:50

10 Lipca

Warszawa Godzina 9:00  Sesja popularno-naukowa, poświęcona tak banderowskiemu ludobójstwu, jak i obecnej gloryfikacji UPA na Ukrainie.         Miejsce: Muzeum Niepodległości przy alei Solidarności 62

Organizator: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich.

 
Zbigniew Staszkiewicz ps. „Jan” żołnierz ZWZ-AK na Wołyniu
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
wtorek, 19 maja 2015 13:02

Urodził się 11 października 1924 r. w Kowlu na Wołyniu, gdzie ojciec był pracownikiem kolei państwowych. Rodzice pochodzili z Wileńszczyzny. W Kowlu ukończył gimnazjum. W sierpniu 1942 r. przystąpił do pracy konspiracyjnej AK i pod pseudonimem "Jan" został łącznikiem bezpośrednio podległym komendantowi inspektoratu Kowel "Kowalowi", mjr. Janowi Szatowskiemu. Zajmował się przerzutem broni, lekarstw, środków opatrunkowych i innego wyposażenia dla konspiracji i oddziałów partyzanckich, które wchodziły w skład 27. WDP AK.

 
Kułakowski Franciszek ps. "Żuk"- partyzant z Przebraża
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
piątek, 15 maja 2015 18:12

Urodziłem się 27 marca 1921 roku w Jezioranach powiat Łuck. Będąc przy rodzicach w 1934 roku ukończyłem szkołę podstawową, po czym wstąpiłem do gimnazjum mechanicznego we Włodzimierzu Wołyńskim, które ukończyłem w 1938 roku. Od października 1938 roku zaangażowałem się do Szkoły Budowy Okrętów przy Marynarce Wojennej w Gdyni, gdzie w stopniu szeregowego przebywałem do sierpnia 1939 roku. 28 sierpnia delegowany służbowo do Bydgoszczy, skąd z uwagi na brak możliwości powrotu jako słuchacz wojskowej szkoły zostałem wcielony do kompani łączności 23. Pułku Piechoty - d-ca por. Orlicz.  W pierwszych dniach wojny brałem udział w ochronie obiektów wojskowych i obronie ludności cywilnej przed niemiecką dywersją.

 
Twarda to szkoła – Lasy Szackie! 27 WDP AK w maju 1944r.
Wpisany przez Stanisław Nikoniuk   
czwartek, 07 maja 2015 20:58

Lasy Szackie! W tej nazwie skupia się szczytowy dramatyzm wołyńskiej partyzantki, zawarta jest istota pojęcia  p a r t y z a n t k a  dla wszystkich, którzy ów maj 1944 roku  w tych lasach przeżyli. Jest to bez mała miesięczny postój, zakłócony 5 maja atakiem Węgrów, a 21-go maja zburzony bezpardonową koncentryczną akcją niemiecką, która spycha wołyńską formację  w bagna, czyniąc z niej dywizję raczej błotną niż leśną. Lasy Szackie!… Bez taborów, bez szpitala, bez zaplecza gospodarczego, z tym tylko, co każdy we własnych rękach przeniósł przez ogień pod Jagodzinem, zdani gospodarczo przez długi czas każda drużyna sama na siebie, każdy żołnierz tej przedziwnej piechoty na własne nadkruszone siły…

 
Ostatnia droga Prezesa
Wpisany przez Andrzej Łukawski   
piątek, 24 kwietnia 2015 16:54

24 kwietnia 2015r., o godz. 11:10, w murowanym Kościele Cmentarza Bródnowskiego została wystawiona trumna ze ś.p. Honorowym Prezesem Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK, przed którą zameldowali się żołnierze i potomkowie żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, by wraz z rodziną odprowadzić na Wieczną Wartę niezwykłego żołnierza.

 
Ś.p. Stanisław MAŚLANKA
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
wtorek, 21 kwietnia 2015 08:59

Stanisław Maślanka, pseudonim „Legenda”, był – jak zażartował – żołnierzem bez karabinu. Z racji pracy na kolei służył w charakterze kuriera, wywiadowcy i prowadził punkt przerzutowy.

 
Po 56 latach Krzyż Srebrny V klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari, nr 12753” dla "Piotrusia Małego"
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 17 kwietnia 2015 11:15

/ WŁADYSŁAW CIEŚLIŃSKI (1909 - 1944) PODPORUCZNIK 27. WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

Z A P R O S Z E N I E

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. w kościele parafialnym pw. M B Różańcowej w Puławach o godz. 11:30 zostanie odprawiona uroczysta Msza święta w intencji śp. ppor. WŁADYSŁAWA CIEŚLIŃSKIEGO i jego współtowarzyszy broni i nastąpi ceremoniał przekazania przez Przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Krzyża Virtuti Militari przyznanego ppor. Władysławowi Cieślińskiemu na ręce jego siostrzenicy BARBARY BONY w asyście jej siostry URSZULI RELIGI

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22

Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Delfiny Sylwestra
Dziś : Waleriana Wilgiusza
Jutro : Leslawa Zdzislawa
Pojutrze : Blazeja Saturnina

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie