Drukuj
Odsłony: 6102

W lublinie trwają starania wielu osób aby na Skwerze Ofiar Wołynia stanął obelisk a więc zgodnie z obowiązującą procedurą 20 listopada 2013 złożono na ręce Sekretarza (Waldemar Podsiadły) Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa stosowny projekt wyrażający Treść i Formę jaka ma się znaleźć na obelisku.

Przewodniczącym WKOPWiM jest Wojewoda Lubelski  Jolanta Szołno-Koguc. W skład Komitetu wchodzą osoby zawodowo związani z zagadnieniami pamięci narodowej, zawodowi historycy, oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, konserwator zabytków, świadkowie upamiętnianych wydarzeń.

„ W HOŁDZIE POLAKOM WOŁYNIA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH W LATACH 1939-1947, DUCHOWIEŃSTWU, OJCOM I MATKOM, STARCOM, MŁODZIEŻY I DZIECIOM, KTÓRYM ZADANO OKRUCIEŃSTWA NIE MAJĄCE SOBIE PODOBNYCH TYLKO DLATEGO ŻE BYLI POLAKAMI

Z mottem „ NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ TRACI WOLNOŚĆ „ Taka treść została w dniu 30 stycznia 2014 r poddana pod głosownie WKOPWiM który jest ciałem doradczym i opiniującym przy Wojewodzie działań związanych ze zmianami formy i treści napisów memoratywnych na obiektach. Jako wnioskodawca nie zostałem zaproszony na obrady w/w komitetu – zacząłem czynić starania aby oprócz mnie w sprawach tak istotnych byli obecni również osoby dla których prawda o Zbrodni na Wołyniu była treścią życia wobec tragedii jakiej doświadczyli z rak nacjonalistów ukraińskich w swojej rodzinie – pismo w tej sprawie z dniem 09.01.2013 wpłynęło do Wojewody. I zapanowała cisz na moje telefony do Sekretarza kiedy będzie zebranie Komitetu odpowiadał wymijająco. Dowiedziałem się swoimi kanałami  o właściwej dacie zebrania po czym wykonałem telefon do Sekretarza że przychodzę na zebranie wraz z osobami które wymienione są w piśmie do Wojewody. Otrzymuje telefon tego samego dnia około godziny 18 ze pani Wojewoda wyraziła zgodę tylko na obecność 3 osób - jak to dlaczego jakie przestępstwo będzie uczynione kiedy przyjdą wszyscy zainteresowani – Sekretarz wprost prosił aby przystać na propozycję Wojewody bo istotą rzeczy jest aby treść została przyjęta – aby nie pogarszać sytuacji wyraziłem zgodę. 30.stycznia 2013 godz.13 rozpoczynają się obrady nasza sprawa jest druga w kolejności – odczytuje treść – padają z sali propozycje aby dodać „z” przez „wołyniem”, a to „UPA”, a to „zamordowani”, a to zrezygnować z cudzysłowia, a to przecinek po narodzie. Pani Wojewoda słucha tych mądrości mędrców w końcu dochodzi do głosu aby nasze motto które jest analogią do słów Marszałka Piłsudskiego jak i  Jana Pawła II  przystać na słowa papieża bo jest ON wielkim autorytetem dla pani Wojewody,( okazało się że użycie świętości miało swój cel ale o tym dalej) i kontynuuje że również jakaś tam dalsza rodzina jej pochodzi z Wołynia, również ubolewa nad tą tragedią i jest wielką patriotką. ( do tego czasu wierzyłem że lepiej trafić nie mogliśmy z tematem taki przyjazny i podatny grunt ).

Ale było to tylko przygotowanie i urobienie psychologiczne przed tym co chciano osiągnąć a mianowicie wykreślić słowo „Ludobójstwo”. Pani Wojewoda czuje że mędrcy chwycili haczyk idzie dalej a mianowicie że, uchwała Sejmu o zbrodni wołyńskiej brzmi „czystki etniczne o znamionach ludobójstwa„ (nie dodała ze głosami koalicji PO-PSL: za było 263 posłów, przeciw 33, wstrzymało się 146) i dalej podkreśla swój patriotyzm a wiec tylko sugeruje aby taką wersje przyjąć oczywiście mędrcy mogą głosować inaczej ale oni pomagają pani Wojewodzie i ostatecznie zastąpiono słowem „ zbrodnia” proszę mnie wybaczyć jeżeli będzie inna bo w tej chwili ciśnienie skoczyło mnie do granicy maksymalnej. Staram się jeszcze bronić wszelkimi siłami aby nie wykreślono słowa „Ludobójstwo”. Proszę o głos – mówię że na wielu pomnikach w naszej Ojczyźnie to słowo istnieje podaję przykład Chełma – przywołuję postać największych autorytetów w tej dziedzinie a mianowicie dr Antoniego Kura Naczelnika – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu który po badaniach materiału dowodowego świadków stwierdza jednoznacznie „ Nie może być zatem kwestionowane to, że zbrodnie których dopuszczono się wobec ludności narodowości polskiej należy oceniać w kategoriach „Ludobójstwa”. Proszę aby wysłuchano żywego świadka zbrodni wołyńskiej pana Stefana Wichnika którego poprosiłem na obrady – przekazuje on wstrząsające obrazy którego był naocznym świadkiem jak mordowano rodzinę starców i kalekie dziecko, przekazuje jak widział mordowanych Polaków w obecności dzieci ukraińskich oraz śmierć swojego szwagra. Pomyślałem że poruszyłem sumienia może nie wykreślą słowo „Ludobójstwo” głosowanie: za wykreśleniem słowa ludobójstwo  jest 22 przeciwnych jest 4 wstrzymało się od głosu 2. W tym miejscu widać naocznie że ten cały komitet jest ślepym realizatorem z góry ustalonych wytycznych jest to formacja chora myśląca tylko kategoriami własnego nosa, wypinająca piersi po nowe ordery, medale i zaszczyty. Przejrzyjmy się bliżej kto głosował za wykreśleniem słowa Ludobójstwo, a mianowicie przedstawiciele: Sybiraków, Borowiczan-Sybiraków, Rodzina Katyńska, Prezesi związków Armii Krajowej, Bataliony Chłopskie, Muzeum na Majdanku, Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju,  Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Konserwator Zabytków, Archiwum Państwowe oraz inni których przynależność jest mnie nie znana. Natomiast byli przeciwni przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej - dwie osoby, Narodowe Siły Zbrojne oraz prawdopodobnie Stowarzyszenie osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Wstrzymał się od głosu Prof. Janusz Wrona, historyk z UMCS oraz jeszcze jedna osoba. W tym miejscu należy wymienić panią Danutę Malonową prezes zarządu Rodziny Katyńskie w Lublinie której organizacja również starała się o nazwanie Zbrodni Katyńskiej – Ludobójstwem - a tutaj głosowała za wykreśleniem. Należy również wspomnieć jednego z mędrców który w dyskusji głośno krzyczał aby do tekstu dodać „zamordowani” a głosował za wykreśleniem „ludobójstwa”. Można by również dodać: zarąbani, zakłuci, nabijani na widły, przecinani piłą, zakopani żywcem, zdzierani ze skóry itd. tylko komu to miało by służyć przecież potrzeba tutaj elementarnego wyczucia, etyki bo jest to miejsce prawie w środku miasteczka akademickiego i studiuje tutaj również młodzież Ukraińska. To miejsce ma być miejscem zadumy nad tragiczną przeszłością naszych narodów  aby wspólnie w tym miejscu Polacy i Ukraińcy stanęli w prawdzie aby nigdy więcej taka tragedia nie dotknęła naszych narodów.

KTÓRYM ZADANO OKRUCIENSTWA NIE MAJĄCE SOBIE PODOBNYCH  jest stwierdzeniem wyważonym i takie powinno pozostać.  Nadmieniam że po głosowaniu użyłem dwukrotnie słowo HAŃBA i opuściliśmy salę rozbici i zdruzgotani że cały nasz wysiłek poszedł na marne i zrozumiałem wówczas dlaczego stwarzano trudności aby kresowianie nie mogli przyjść na obrady komitetu. Dlaczego pani Wojewoda tak postąpiła i była za wykreśleniem słowa „Ludobójstwo” - przecież nawet Sejmik Województwa Lubelskiego z dnia 6 lipca Stanowiskiem nr 22/10 użył słowa „ w sprawie ofiar ludobójstwa „. Przejrzyjmy lubelską prasę co pisze na temat pani Wojewody którą nominuje premier na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji. Kandydatura Jolanty Szołno-Koguc na Wojewodę Lubelskiego wypłynęła od prezydenta Lublina Krzysztofa Zuka ( PO)  u którego była jednym z doradców ds. finansowych jak również wiceministra Włodzimierza Karpińskiego który pochodzi z Puław ( Kurier Lubelski 28.12.2011). Jolanta Szołno-Koguc jest bezpartyjna ale w latach 2006-2007 była doradcą Zyty Gilowskiej ( w rządzie PIS ) w Ministerstwie Finansów  oraz współautorką listu w obronie podejrzanej o współprace z SB Gilowskiej. (Kurier Lubelski 28.08.2013) Odbyło się posiedzenie Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego przebiegało pod znakiem krytyki działań wojewody Jolanty Szołno-Koguc. Tematem posiedzenia były pieniądze z puli wojewody, które mają zostać oddane do centralnego budżetu. Wojewoda miała oddać 68 milionów, czyli 4,25 proc. budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. (5.09.2013. Dziennik Wschodni)  Szołno-Koguc zwróciła za 2012 rok 88,6 mln zł  co stanowi 4,6 proc. budżetu LUW. Za rządów Szołno-Koguc najwięcej funduszy niewykorzystano na rozbudowę przejść granicznych – 37 mln zł oraz ponad 18 mln zł z pieniędzy na świadczenia, zaliczki alimentacyjne i zasiłki. Posłowie z Lubelszczyzny chcą odwołania wojewodę (Kurier Lubelski 29.08.2013). To nie pierwszy raz, kiedy działania wojewody Jolanty Szołno-Koguc są krytykowane. Generalnie nie ma ona dobrej prasy, publicznie krytykuje ją nawet poprzedniczka Genowefa Tokarska. Padają też głosy, że wojewoda jest osobą trudną we współpracy. ( 01.02.2014 Gazeta. pl  Lublin ) Donald Tusk ruga wojewodę lubelską i wydaje polecenie, by natychmiast pojechała do odciętych od świata wsi. W piątek przez cały dzień gazeta.pl relacjonowała to, co dzieje się w Sobieskiej Woli, wsi położonej 40 km od Lublina. Miejscowość od kilku dni była odcięta od świata a w  sklepie zabrakło podstawowych produktów.

Przytoczyłem tych kilka zdań z artykułów lubelskiej prasy na temat pracy pani Wojewody aby zrozumieć dlaczego stała na stanowisku wykreślenia słowa „Ludobójstwo”. Widać tutaj jednoznacznie czy to rządy PiS czy PO Jolanta Szołno-Koguc wszędzie potrafi się odnaleźć, prezydent Żuk wiedział kogo rekomenduje że jest to osoba która władzy służyć będzie bezkrytycznie. Najbiedniejszy region a zwraca pieniądze do budżetu bo tak każe władza. Opady śniegu odcięły wiele miejscowości na Lubelszczyźnie i potrzeba dopiero interwencji premiera aby w tym temacie wojewoda podjęła zdecydowane działania – a jak mogła wcześniej– może taki stan był zgodny z polityką rządu. Bezkrytycyzm sięgający granic absurdu wobec władzy którą tworzy koalicja PO- PSL kazała pani Wojewodzie zgłosić sugestie aby wykreślono słowo „Ludobójstwo” wobec tego że Sejm uchwalił że  były to czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. Składając wniosek o akceptacje upamiętnienia oraz treści napisu do WKOPWiM  użyto miedzy innymi takiego zdania„ Założono że nie może tutaj być mowy o jakiejkolwiek poprawności politycznej która kazała wielu władzom i partiom w naszej Ojczyźnie o tym ludobójstwie milczeć przez 70 lat” Oto jakbym przeczuwał że ta poprawność polityczna dalej może funkcjonować w postępowaniu władz regionu wobec Zbrodni Wołyńskiej. Apeluje do organizacji kresowych, niepodległościowych, kombatanckich oraz ludzi dobrej woli w całej Polsce o wysyłanie protestów do pani Wojewody w związku z wykreśleniem słowa „Ludobójstwo” z treści napisu jaki pojawić się ma na Skwerze Ofiar Wołynia w Lublinie adres: Wojewoda Lubelski 20- 914 Lublin ul. Spokojna 4.   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faks 81 74-24-309  tel.   81 74-24-308

Zdzisław Koguciuk