Do wolonatriuszy

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia na FB tematycznych fanpage. Zgłoszenia ślijcie na adresy z zakładki "Napisz do nas".

Szlak bojowy 27 WDP AK

 

Dołacz do akcji

Logowanie

SACHAŃSKI Michał chór, k. Obw. Równe, Klewań
+ SACHARUK Fedor "Jaszczurzyca", s. Przebraże, p. w LWP
+ SADKOWSKI Jan "Zając", k. Zdołbunów, p. Nowa Ziemia
SADŁOWSKI Bolesław "Turczan" komp. łączności, sekcja łączności konsp.
SADMEWICZ Stanisław "Wicher", I/24pp
SADOWSKA Aniela "Marysia", k. Włodzimierz
SADOWSKA Maria, s. łanowa Dolina, sekcja wywiadu
SADOWSKA Zofia "Zulejka" felczer, k. Łuck, 4X11944r. skazana na 10 l. łagrów, wróciła w 1955 r.
SADOWSKI Henryk "Nie wiem" 23 pp, 6 komp. "Sokół H"
SADOWSKI Jeny k. Dubno
SADOWSKI Ryszard   X   123 pp
SADYLAK Eugenia, k. Dubno, kurier
SAGAN Antoni "N", I/45 pp
SAJEK Aleksander "Sójka", I/50 pp
SAJEK Henryk "Sójka", III/50 pp
+ SAJEK Jan "Koziołek", I/50 pp
+ SAJEK Wacław "Zasuwa", I/50 pp
SAJEK Zygfryd "Błyskawica", I/50 pp
SAJKOWSKI Piotr, k. Rożyszcze
+ SAKOWICZ Bonifacy "Słonecznik", II/43 pp
+ SAKOWICZ Władysław "N", II/43 pp
+ SAKOWICZ Stanisław, s. Zasmyki, s. Janówka, p. i cm. Zasmyki
+ SALCZYŃSKI Stanisław, k, Korzec, zg. w więź. w Równem
SALWA Tadeusz "Witek", k. Włodzimierz
SAMSONOWICZ Piotr, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
+ SAMUŁOWSKI Józef "N", k. Ostróg, zastrzelony przy przewożeniu broni
SANDECKA Irena, k. Krzemieniec, organizator szpitala w Rybczy
SANDECKI Dominik "Bohun" "Extra", II/50 pp
SANDECKI N, k. Kowel
SANDECKI Stanisław "N", II/50 pp
SANDECKI Władysław "N", k. Rożyszcze
+ SANDER Władysław "N", II/50 pp, p. Jagodzin
+ SANDOWA z d. WITKOWSKA Halina "Karo", k. Włodzimierz, 9 V1945 r. więź. w Lublinie 2 m-ce, amnestia + SARACEN Stanisław "Sternik", I/24 pp
SAREK Stanisław, plut. żand. "Osnowy"
+ SARGA Marian "Grot", III/50 pp
SARNECKA Zofia, k. Włodzimierz, sekcja wywiadu obw. AK
SARNOWSKI N "Lech", plut. żand. zgr. "Gromada"
SATANIEWICZ Genowefa, k. Kowel
SAUTER Anna, k. Równe
SAUTER Wacław "Wacek", k. Równe, lokal kontaktowy
SAWCZYN Jan "N" lekarz, szpital dyw. na Lubelszczyźnie
+ SAWICKA Alfreda "Kasia", kwat. "Osnowa"
SAWICKA Helena "Helka" "Drwal", I/45 pp, d-ca plut. sanit.
SAWICKA Helena "Kamyk", s. Kamionka
SAWICKA Janina "Rita", 23 pp 6 komp. "Sokół II"
SAWICKI Adam "N", I/43 pp
SAWICKI Adolf vel TYMIENIECKI Adolf, org. placówek obwodu Włodzimierz
SAWICKI Aleksander, OP "Bomba"
SAWICKI Antoni "Janek Czarny", I/45 pp, zwiad konny
SAWICKI Antoni syn Hipolita, s. Huta Stepańska
SAWICKI Bolesław "Spekulant", III/50 pp
SAWICKI Eugeniusz, s. Rafałówka
SAWICKI Felicjan, s. Rafałówka
SAWICKI Feliks ksiądz, k. Równe
SAWICKI Feliks "Kosa", k. Równe, lokal kontakt.
+ SAWICKI Feliks "Szczęsny", k. Kowel sztab Okręgu, kwatermistrz., łagry 11XI1944r. do 27X11947r.
SAWICKI Franciszek, s. Antonówka
SAWICKI Franciszek "N", I/43 pp
SAWICKI Franciszek, s. Rafałówka
SAWICKI Franciszek syn Kazimierza, s. Rafałówka
+ SAWICKI Henryk "Heniek" "Furman", OP "Bomba", p. Zawołocze
SAWICKI łan ksiądz, k. Ró\me i
+ SAWICKI łan "Łoza", I/24 pp, p. Kraki, cm. Marianówka
SAWICKI łan .Olcha", I43pp
SAWICKI Tan   Sawa" k_ Zdołbunów, k-da obwodu
SAWICKI łan syn Antoniego "Zaręba", I/45 pp
SAWICKI Józef por., k. Kostopol, organizacja samoobrony w Hucie Stepańskiej
SAWICKI Józef "Twardy", k. Młynów
+ SAWICKI    Karol    "Karol",  I/45 pp, p. pod Firlejem, mogiła nie znana
+ SAWICKI Karol "N", OP "Bomba", zg. w drodze na koncentrację
SAWICKI Kazimierz "Bystry", 1/43 pp
SAWICKI Longin, s. Huta Stepańska
SAWICKI Marian, s. Zalesię
SAWICKI Marian syn Alojzego "Brzózka", I/45 pp
SAWICKI Marian syn Hipolita "Mleczarz", s. Huta Stepańska
SAWICKI Mieczysław "Kruk", I/45 pp
SAWICKI N "Franeczek", s. Rafałówka
SAWICKI Paweł, org. przerzutów na Węgry, areszt. NKWD 25Xl939r.
SAWICKI Paweł, s. Rafałówka
SAWICKI Roch "Roch", s. Huta Stepańska
SAWICKI Roman "Rosa", kwat. Osnowa
SAWICKI Stanisław syn Franciszka "Gryf", I/45 pp
SAWICKI Stanisław "Kosa", I/23 pp
SAWICKI Stanisław "Sasza", II/23 pp
SAWICKI Stanisław syn Antoniego "Lew",  I/45 pp
+ SAWICKI Władysław "Łoza", I/24 pp, ciężko ranny w Kraci, zmarł z upływu krwi
SAWICKI Władysław syn Piotra "Ogórek", I/45 pp, areszt. XI1944 r., łagier Borowicze
SAWICKI Władysław, s. Rafałówka
+ SAWICKI Władysław "Znicz", I/24 pp, p. Witonież, cm. Zasmyki
SAWICKI Zbigniew "Szpas", plut. żandarm "Osnowa"
SAWICKI-SOKOŁOWSKI Stanisław "Fala", I/43 pp, areszt. UB Chełm 1944 r., więź. w 1. 1944-1946
SAWOSZ Szymon "Grzyb", I/43 pp, karna praca w kopalni węgla w 1. 1949-1950
SAWOSZCZUK Maria "N", I/43 pp
SAWOSZCZUK Seweryna "N", 1/43 pp
+ SAWOSZCZUK Szymon "Lis", I/43 pp
+ SĄCZYŃSKI Henryk "Baśka", I/50 pp
+ SĄGAJŁO Tadeusz "Młot", pl. pchor., III/50 pp, p. Lasy Szackie
SCELINA Tadeusz "Witold", 1/50 pp
+ SEHEN Romuald, lekarz z Chołoniewicz, p. Halinówka
SEEMAN Tadeusz (Wiktor POPŁAWSKI) "Nasturcja" por., k. Insp. Łuck - łączn. taktyczna
SEIRKO Aleksander "N", II/43 pp
+ SEJNIK Euzebiusz "Strzała", II/43 pp, p. Lublatyn, cm. Zasmyki
SEJNIK Jan "Stalka", II/43 pp
SEKUŁA Marian "Topór", k. Łuck, s. Przebraże
+ SEKUŁA Ryszard Jerzy "Lampart", I/24 pp, p. Witonież, cm. Zasmyki
SEKUŁA Stanisław "Kuba", s. Rybcza
SEKUŁA Stanisław "Marszałek", II/50 pp
SELIGA Aleksander "Czosnek", I/24 pp
SEMCZUK Wanda "N", I/19 p.uł.
+ SEMENOWICZ Kazimierz "Czyżyk", I/24 pp, p. Lasy Mosurskie
+ SEMENOWICZ Tadeusz "Słowik", I/24 pp, p. Turopin, cm. Zasmyki
+ SENDECKI Eugeniusz "Kruk", k. Kowel
SENDECKI Władysław "Karabela", k. Kowel
SERAFIN Władysław "Lampart", I/23 pp
SEREDYKA Józef "Iglica", II/50 pp
SEREDYŃSKI Bronisław "Włoch", s. Przebraże
SEREDYŃSKI Klemens, s. Przebraże
SERKIES Andrzej "Jacek" ppor., komp. warszawska, więzienie XI1945 r. do 15IV1947 r.
SERKIES Mieczysław "Topór", komp. warszawska
SERWETNIK Cyryl, s. Dederkały
SEWERYN Jan Ryszard "Lew", III/50 pp
SEWERYN Ryszard "Zew", III/50 pp
SEWRUK Aleksander, s. Rafałówka
SEWRUK Fryderyk, s. Zalesię
SEWRUK Leonard "Rękawica", s. Przebraże
SEWRUK Szczepan, s. Zalesię
SEWRUK Wacław, s. Rafałówka SĘK Adam "Sęk", zwiad konny "Osnowy"
SĘKOWSKI Kazimierz "Sęk", k. Łuck, przew. Wojsk. Sądu Spec).
SIATECKI Antoni "Sałata", k. Obw. Łuck
SIATECKI Jan, s. Antonówka
+ SIATECKI Mieczysław ;,Glik", I/24 pp
+ SIATECKI Tadeusz "Śledź", I/45 pp
+ SIATKA Adam "Longinus", I/50 pp, ranny w lasach Mosurskich, zmarł we wsi Czułczyce
+ SIATKA Bronisław "Longinus", I/50 pp, zg. w Chełmie, zabity przez UB, cm. Czułczyce
+ SIATKA Józef "N", II/43 pp, p. Jagodzin
SIATKA Tadeusz "Iskra", II/43 pp
1996 SIATKA Zygmunt "Szpak", II/50 pp
SIDOROWICZ Dionizy "Dos", łączn. "Osnowa"
SIEDLECKI Bronisław "Sarna", I/45 pp
SIEDLECKI Romuald "Puszczyk", II/43 pp, areszt. NKWD, łagry 18X11944r. do2XI1947r.
SIEDLECKI Władysław, s. Torczyn
SIEDLECKI Władysław "Zuber", pl. Torczyn, więź. XI1942 r. do II1943 r.
SIELECKI Rajmund "Ornak" por., ode. Armatniów, d-ca
SIELICKA Irena "Błyskawica", k. Sarny
SIEMASZKO z d. HOLC Janina "Kropka" sanit, I/23 pp, wyrok śmierci, zmieniony 10 L, uw. 26VI1941r. Więź. Lublin Xl944r. do III 1945r.
SIEMASZKO Karol "Waligóra", I/23 pp, więź. VII 1945 r., wyrok 3 1., zwoln. z amnestii III 1947 r. f SIEMASZKO Mieczysław s. Zygmunta, s. Bielin, rozstrz. przez Niemców IV1944 r.
SIEMASZKO Roman "Rozważny", I/23 pp
SIEMASZKO Wanda, k. Luboml
SIEMASZKO Władysław "Wir" plut. pchor., sztab. I/23 pp, II1940 r. wyrok śmierci, zmieniony 10 L,
uw. 26VI1941 r. więź. Xl944r. do IX1946r.
SIEMASZKO Władysław s. Aleksandra "N", II/50 pp
SIEMIANKIEWICZ Adam "Kostek", OP "Bomba"
SIEMIENOWSKA Anna Helena "Wiktoria", k. Łuck, ref. łączn. wewn., wyrok w Kijowie 151. łagrów w 1. 1944-195:
SIENIAK (SIEWNIAK) Władysław "Nek", k. Kiwerce CX
SIENIAWA- KWIECIEŃ Maria "Aneta", s. Białozórka
SIENICKI Józef "Józefek", s. Przebraże
+ SIENICKI Karol "Spokojny", s. Przebraże
+ SIENICKI Zbigniew "Kawka", I/23 pp
+ SIENKIEWICZ Antoni "Czapla", II/23 pp, kwaterm.
SIENKIEWICZ Eugeniusz "Góra", I/23 pp
SIENKIEWICZ Jerzy "Rudy", kurier Warszawa-Wołyń
SIENNICKI Aleksander ksiądz, k. Zdołbunów
+ SIENNICKI Florian "Florek", s. Przebraże
SIENNICKI Ryszard "Ryś", 1/23 pp
SIEŃKO Narcyz "N", 11/43 pp
SEŃKOWSKI Kazimierz ppor., k. Lubartów
+ SIERAKOWSKI Zbigniew "X", SZP - org. we Włodzimierzu,  skazany na śmierć, w 1940 r. zginął f SIEROCIŃSKI Józef "N", 23 pp 6 komp. "Sokół II", zaginął bez wieści
+ SIEROCIŃSKI Tadeusz "N", 23 pp 6. Komp. "Sokół II", zg. w Karczunku
SIERON vel ALLERS Mieczysław Henryk "Molly" ppor., I/23 pp
SIERON z d. GOŚLINOWSKA Wanda /;Wiera" sanit, II/23 pp
+ SIKORA Florian "Pudełko", Sztab "Gromada", komp. łączn.
+ SIKORA Jan, k. Dubno, p. w Powstaniu Warszawskim
SIKORA Józef Zdzisław "Hukaj", Sztab "Gromada"
SIKORA Juliusz, "Osnowa" - rusznikarz
SIKORA Tadeusz, OP "Bomba"
SIMBIEROWICZ Tadeusz "Tadzio" ppor., obw. Horochów, z-ca d-cy obwodu
SIMBIEROWICZ Zygmunt "Zyg" lekarz por., szpital "Gromada"
SIMIŃSKI Maksymilian "Świerk", k. Dubno - Insp. Rej.
SINICKA Zofia "Zofia", k. Kiwerce
SINICKI Bolesław, s. Przebraże
SINICKI Edmund, s. Przebraże
SINICKI Florian "Florek", s. Przebraże
SINICKI Józef "Józefek", s. Przebraże
SINICKI Karol "Spokojny", s. Przebraże
SINICKI Marian, s. Przebraże
SINICKI Stanisław "Marian", s. Przebraże
SINICKI Tadeusz, s. Przebraże
SINICKI Witold, s. Przebraże
SINICKI Władysław "Władunio", s. Przebraże
SINICKI Zenon, s. Przebraże
SINICKI Zygmunt "Kula", s. Przebraże
SINKOWSKI N, s. Rafałówka
SITARZ Czesław "N", I/43 pp
SITARZ Jan "Osa", II/43 pp, internowany przez NKWD 20 V1944 r. do 13 VI1944 r.
SITARZ Julian "Wróbel", s. Bielin
2015 SITARZ Kazimierz "Wilk", żand. "Osnowa", 1211945 r. skazany na 10 1. - zmiana na 3 m-ce karnej kompanii. Zmarł 3 lutego 2015
SITKO Henryk "Dąb", II/50 pp
SIUSIAKIEWICZ Leon "Borsuk", s. Iwanicze
SIWADŁOWSKI Witold "Krótki" sanit. plut. pchor., komp. warszawska
+ SIWEK Jan "Mostowicz", II/50pp, p. Ośmigowicze, cm. Zasmyki
SIWICKI Witold, s. Przebraże
SIWICKI Zygmunt "Kula", s. Przebraże
+ SKALSKI Stanisław "Pacan" "Hrysza", k. Powursk
SKALSKI Zdzisław, s. Bereźne, d-ca
SKARSKI Roman "Konrad", ppor., k. Kowel
SKARŻYŃSKI Florian "Florek", s. Przebraże
SKARŻYŃSKI N , s. Marianówka
SKIBA Antoni, s. Wyrka
+ SKIBA Jan por., d-ca s. Wyrka, p. i cm. Wyrka
+ SKIBA Józef "Berkut", II/50 pp
SKIBA Stanisław, k. Równe, punkt kontakt.
1945 SKIBA Stanisław "Strzałka" ppor., komp. łączności, d-ca, zg. z rak UB w Ludwinie w 1945 r.
SKIBA Stanisław, k. Ró^~ne, punkt kontakt.
SKIBICKA Stanisława .,X", I/23 pp
+ SKIBICKI Henryk "X", 123 pp, p. Tagodnn
SKIBIXSKI Kazimierz "Kanar   HI 50 pp
SKIERT łan, 23 pp 6 komp.   Sokół H"
SKIERT Mirosław  Zuch    i 19 p.uł.
SKISZEWSKI Józef "Dziun", s. Przebraże
SKTSZEWSKI Piotr "Skikusz", s. Przebraże
SKISZEWSKI Stanisław, s. Przebraże
SKOCZEK Maria "Niuta", k. Kowel
SKOCZEK Roman "Szczerbinka", k. Kowel, wyw. na dw. koi. Kowel
SKOCZEK Waldemar "Kadłubek", I/50 pp
SKOCZYŁAŚ Józef "Wierzba", I/43 pp
+ SKOLIMOWSKI Ksawery "Śmiały", II/50 pp, p. w Zabielu,cm. Ostrów Lub.
SKOMIAŁ Józef, k. Kowel
SKOMIAŁ Stefan "Poi", III/50 pp
+ SKOMOROWSKI Wilhelm "Wilczur" ppor., II/43 pp, p. Szackie Lasy
SKOMRA Bronisław "Grundziel", I/50 pp
SKOMRA Henryk "N", I/50 pp
SKOMRA - BORKOWSKA Eugenia, Sztab zgr. "Gromada"
+ SKONECKI Władysław "Siódemka", I/24 pp, p. na Prypeci  
SKORUPSKI Leon "Babelski", II/50 pp
SKORUPSKI Stanisław "Biały", II/50 pp
+ SKOTNICKI Leon "Grzmot", III/50 pp
+ SKOWRON Bogdan lekarz ppor., k. Turzysk, p. Hołoby, cm. Zasmyki
SKOWRONEK Jan "Grom", k. obw. Krzemieniec, d-ca, aresztowany - nie powrócił z ZSRR
SKOWRONIK Henryk "Wilk", III/50 pp
+ SKOWROŃSKI Edward "Widmo", I/23 pp
SKOWROŃSKI Bolesław "Wyrwa", II/23 pp
SKOWROŃSKI Leon "Roch" "Trznadel" por., ..."...
SKÓLSKI Zdzisław, k. obw. Kostopol ode. Bereźne, areszt. NKWD, skazany (10 lat)
SKRZYBALSKI Antoni "Jemioł", I/45 pp
SKRZYBALSKI Konstanty syn Franciszka, Huta Stepańska
+ SKRZYŃSKI Bronisław Bolesław "Jakosz" sanit., szpital "Osnowy", zg. w obozie Okszów
SKRZYPCZAK Jan, s. Przebraże
SKRZYPCZAK Michał, s. Przebraże
+ SKUBIK Jan, k. Równe, zg. w więź. Równe
SKULSKI Kazimierz "Tarzan", II/23 pp, niem. obozy koncentracyjne 7IX1944 r. do 9 V1945 r.
+ SKUZA Wacław "Szydło", III/50 pp
SKWARCZEWSKI Zygmunt "Szlachetka", II/23 pp
+ SKWARNIK Henryk "Wilk", III/50 pp
SKWARNIK Tadeusz "Skok", II/43 pp SKWARSKA Irena, k. Kowel
+ SKWARSKI Roman "Konrad" ppor., kwat. "Gromada", p. pod Kołobrzegiem w LWP
SŁABOSZ Stanisław, k. Sarny
SŁABOWA N "Kazia", kurier Wołyń-Lwów 1940 r.
SŁAWA Walenty, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
+ SŁAWIŃSKI Henryk "Czujka", I/43 pp
SŁAWOMIRSKI (vel STECIUK) Mścisław "Prawdzie" ppor., II/43 pp
SŁODKOWSKI Czesław "Czech", s. Przebraże
SŁODKOWSKI Franciszek, s. Przebraże
+ SŁODKOWSKI Henryk "Ksiądz", s. Przebraże
SŁODKOWSKI Jan "Kutyk", s. Przebraże
SŁODKOWSKI Jan "Zając", s. Wólka Kotowska
SŁODKOWSKI Janusz "Sęp", II/23 pp
SŁODKOWSKI Julian Juluś", s. Przebraże
SŁODKOWSKI Kazimierz, s. Przebraże
SŁODKOWSKI Marian, s. Przebraże
SŁODKOWSKI Tadeusz "Hynin", s. Przebraże
SŁODKOWSKI Tadeusz "Igor", s. Przebraże
SŁODKOWSKI Władysław "Pontoniak", s. Przebraże
SŁOMIANA Leokadia "Łodzią" sanit., I/23 pp
SŁOMIŃSKI Stanisław, OP "Bomba"
+ SŁONIEWSKI Faustyn Franciszek "N", I/50 pp
SŁONIEWSKI Tadeusz "Grabowski", I/50 pp
+ SŁOTWIŃSKI Kazimierz "Dąb", "Osnowa", plut. łączn.
SŁOWICKI Lucjan "Buras" ppor., II/43 pp
SŁOWIK Bolesław "Kierner", I/24 pp
+ SŁOWIK Szczepan "Skowronek", II/50 pp, p. w LWP na Pomorzu
SŁOWIKOWSKI Andrzej "Słowik", I/23 pp
SŁOWIKOWSKI Bronisław, s. Rafałówka
SŁOWIKOWSKI Hilary, s. Rafałówka
SŁOWIKOWSKI Jan, s. Przebraże
SŁOWIKOWSKI Julian, s. Przebraże
SŁOWIKOWSKI Michał, s. Przebraże
+ SŁOWIKOWSKI Rupert, s. Przebraże, p. Przebraże
SŁOWIKOWSKI S. , s. Rafałówka
SŁOWIKOWSKI Wacław, s. Rafałówka
SŁOWIKOWSKI Władysław, s. Przebraże
SŁOWIŃSKI Henryk "Szpak", OP "Bomba"
+ SŁOWIŃSKI Marceli Marek "Smok", I/45 pp, p. Jagodzin
SŁOWIŃSKI Zygmunt "Jaskółka", s. Lipniki
SŁUPSKI Józef, s. Jungówka
+ SŁUŻEWSKI Zbigniew, ..."..., zg. w obozie w Okszowie
SMACZNY Jan "Chołoń", s. Przebraże
SMARZEWSKI Stefan "Sztacheta", II/50 pp
+ SMOFER N "N", + I/23 pp, p. pod Jagodzinem
SMOKTUNOWICZ z d. LACHOWICZ Maria "Justyna", k. Włodzimierz
SMOLAK Henryk "Kmicic", III/50 pp
SMOLEŃSKI Wiktor "Neron", Del. Rządu - obw. Włodzimierz, szef powiatu
SMOLIŃSKI Władysław "Lis", k. Równe, k-da obwodu
SMÓLSKA z d. KWIATKOWSKA Zuzanna "Cyganka" sanit., I/24 pp plut. łączniczek, szpital Dywizji
SOBAŃSKI Stanisław "Stefan", k. obw. Łuck
+ SOBCZUK Stanisław "Staszek", I/43 pp
+ SOBCZYK Henryk "Lisek", II50 pp, p. Lasy Mosurkie
SOBCZYK Jan "Buzdygan", II/50 pp, obóz jeniecki w Chełmie V-VII 1944 r.
SOBCZYŃSKI Stanisław "Johan", k. obw. Łuck
+ SOBIEPAN Bolesław Kazimierz "Orlik", II/43 pp
SOBIEPAN Bolesław "Szpak", II/43 pp
+ SOBIESKI Jerzy "Florian", k. Kowel, p. Kowel
SOBOLEWSKI Edmund "Kostek", III50 pp, 17X11944 r. areszt śledczy UB - 2 tyg.
SOBOLEWSKI Henryk "N", III/50 pp
+ SOBOLEWSKI N leśniczy, k. Równe, zg. w więź. w Równem
SOBOLEWSKI N, k. Klewań, łącznik - nasłuch radiowy
SOBOLEWSKI Wacław "Modrzew" pchor., II/43 pp
SOBOLEWSKI Zbigniew "Mewa",  II/50 pp
+ SOBOŃ Franciszek, OP "Bomba", p. pod Bystrzycą, cm. Stara Huta
SOBÓTKO Antoni "Wilk", I/50 pp
SOBÓTKO Mieczysław "Rosomak" kpr. pchor., komp. łączn. Sztab Okręgu
SOBÓTKO Wincenty "Lipa", I/50 pp
SOBÓTKA Adam "Sroka" "Rzędzian" I/50 pp
SOBÓTKA Henryk "Osa", I/50 pp
+ SOCHA Stanisław "Szary", I/24 pp, więź. Włodzimierz IV-V1944r., obóz w Przemyślu VI-W1944r.
SOCHA Tadeusz "Dąb", plut. żand. "Osnowa", w 1. 1945-1946 nakaz meldowania się co tydzień w WSW
+ SOCHACKI Kazimierz "Patera", I/45 pp, areszt. 24 XII 1945 r w Mińsku Maź., więź. do 8 VII 1948 r.
+ SOCHACZEWSKI Jan "Ząb", I/50 pp
SOCHACZEWSKI Tadeusz "Run", I/50 pp
SOFRENIEW Borys, Insp. Rej. Równe ode. Korzec, kurier
SOFRENIEW Maria, k. Korzec, punkt kontakt.
SOJA Edmund "Adam", I/50 pp
SOJA Jan, k. Kowel, wywiad KG AK Kowel
+ SOJA Leon "Młot", k. Młynów
SOJA Władysław "Dąbek", k. obw. Łuck, org. tras kurierskich
SOJA Władysław "Kasjan", I/50 pp
+ SOJA Zbigniew "Jarząbek", k. Kowel, kurier KG AK, zg. w Chełmie zamęczony przez Niemców l O III 1944 r.
SOJA Zdzisław "Jowisz", FSO pp
SOJCA N, k. Kowel, kolejarz, kurier
SOJEK Jan "Kozioł", I/50 pp
+ SOKAL Witold, ..."..., p. pod Jagodzinem
SOKOŁOWSKI Aleksander "Wierzba", B.Ch. k-dant obw. Horochów
SOKOŁOWSKI Antoni, s. Zalesię
+ SOKOŁOWSKI Dionizy "Młot", I/45 pp
SOKOŁOWSKI N "N", III/50 pp
1944 SOKOŁOWSKI Tomasz "Dzinka" II/43 zaginął/zginął ".04.1944r. Jagodzin -aktualizacja
+ SOKOŁOWSKI Władysław "Zagłoba", I/24 pp, p. Jagodzin
+ SOŁECKI Wacław "N", II/43 pp, p. Szackie Lasy
SOŁOŃ Józef "Kujawiak", II/50 pp
+ SOŁTYSIAK Edward "Skowronek", I/50 pp
SOŁTYSIAK Mieczysław "Topola", I/50 pp
SOŁTYSIAK Tadeusz "Pec", I/50 pp
+ SOMMER Stanisław "Makina", komp. warszawska
SONDAJ Janina "N" sanit., I/23 pp
+ SONDAJ Kazimierz "Wielgi", I/23 pp, rozstrz. przez NKWD 20 VII 1944 r. w Turowcu
+ SOROCZYŃSKA Maria "Stokrotka" sanit., 1/19 p.uł., rozstrz. w Olesku
SOROCZYŃSKI N "Humeniuk", I/21 p.uł
SOROCZYŃSKI Wiktor "Franek", k. obw. Łuck
+ SOROKA Franciszek "Sroka", I/43 pp
SOROKA Józef "Sowiński" "Kowalski", B.Ch.
SOROKA Rozalia "Kropka",  I/43 pp
SOSIK Jan "N", III/50 pp
SOSNOWIEC Rudolf, k. Włodzimierz, mag. broni
SOSNOWSKI Dionizy "Bystry", II/23 pp, karna praca w kopalni węgla - 2 lata służby wojskowej
+ SOSNOWSKI Kazimierz "Orzeł", II/23 pp, kilkakrotny areszt UB
+ SOSNOWSKI Ryszard "Strzała", s. Młynów
SOSNOWSKI Stanisław, k. Włodzimierz
+ SOSNOWSKI Stanisław "Wulkan", I/23 pp, p. Jagodzin
SOSNOWSKI Tadeusz "N", I/23 pp
SOSNOWSKI Zygmunt "Burza", II/23 pp SOWIŃSKI Jan, B.Ch. k-dant obw.Równe
SPAŁKA Mikołaj k. Dubno, ranny w Powst. Warszawskim
SPASOWSKA Maria "Karmen" sanit., II/43 pp, 1946-1947 częste kilkudniowe areszty
SPASÓWKA Czesław "N",  I/21 p. uł.
SPISACKA Kamila, k. Łuck, skazana 1944 r. powróciła 1949 r.
SPISACKA Stanisława, k. Łuck, skazana 1944 r. powróciła 1949 r
+ SPISACKI Oktawian "Kruk" plut. pchor., k. Łuck, wywiad
+ SPŁAWA-NEYMAN Maria "Maryśka", k. Łuck, rozstrz. w Równem
SPODMEWSKI Stanisław "Łuciycki". kwaterm. "Gromada'
SPODNIEWSKI Stanisław "Szydło", II/50 pp
SPRAWKA Władysław "Omelamec", s. Przekaże
SPYCHAJ Bogdan "Bobo" ppor., I/'50 pp
SROCZYŃSKI Tadeusz "Tatr", I/43 pp
STACHNIUK Bronisław "Cienki", I/43 pp
STACHNIUK Bronisław "Jastrząb", I/43 pp
STACHNIUK Franciszek "Wilk", I/43 pp
STACHNIUK Gracjan "Owoc", OP "Bomba"
STACHNIUK Jan "Strzała", II /43 pp
STACHNIUK Józef "Biały", I/43 pp
STACHNIUK Józef "Spór", I/43 pp
STACHNIUK Kazimierz "Świda", I/43 pp
+ STACHNIUK Stanisław "N", I/43 pp, powieszony w Lublinie (1.44 r.) przez Niemców
STACHNIUK Stanisław "Miecz", I/43 pp
STACHNIUK Stanisław "Stal", I/43 pp
STACHNIUK Władysław "Strzała", I/43 pp
STACHNIUK Władysław "Szperacz, k. Terebejki
+ STACHOŃ Bronisław, s. Zasmyki, p. i cm. Zasmyki
STACHOWIAK Tadeusz "Bogdan", kurier KG AK na Wołyń
STACHOWICZ Zdzisław "Słoń", I/45 pp
STACHOWSKI N, s. Francuzy
STACHOWSKI N, s. Kopaczówka, d-ca plut.
+ STACHURSKI Stanisław "Jagoda", II/50 pp, p. Jagodzin
STACHURSKI Tadeusz "Dunicz", I/50 pp
STACHURSKI Zenon "Barton" ppor., II/50 pp
STANICKI Czesław "Zuch" "Mucha", /23pp 6 komp. "Sokół II"
+ STANISŁAWSKI N "Lew", I/50 pp, p. w Sztuniu, cm. Binduga
STANISŁAWSKI Jan "Krynica", I/23 pp
+ STANISZEWSKI Adam, k. Włodzimierz, areszt. II1940 r., wyrok 8 1. łagrów, los nieznany
STANISZEWSKI Józef, wachm., s. Ostróg
+ STANISZEWSKI Stefan, k. Włodzimierz, areszt. VIII 1940 r., wyrok 8 1. łagrów, los nieznany
STANIUK Bronisław "Jastrząb", I/43 pp
STANIUK Jan, s. Kupracze
STANIUK Jan "N", I/43 pp
STANIUK Karol "Jemioła", I/43 pp
STANIUK Stanisław "Wierzba", s. Kupracze
STANKIEWICZ Julian "Witold", I/23 pp
+ STANKIEWICZ Walerian "Żbik", łączność "Osnowa"
STANKIEWICZ Zygmunt "Dajmon", I/43 pp
STANKOWSKI Jan "N", I/50 pp
STANKOWSKI N "N", I/50 pp
STAŃCZAK Alfons "Wiśnia", I/23 pp
STAŃCZAK Stefan, ode. Rokitno
STAŃCZYK Helena "Luda", Deleg. Łuck - konsp. łączn.
STAŃCZYK Janina "Mama", Deleg. Łuck
STAŃCZYK Tadeusz, ZWZ Równe
+ STANSKI Eustachy, k. Krzemieniec, zamord. przez UPA 1943 r.
STARCZEWSKI Czesław "Lisek", I/50 pp
STAROŚCIAK Gerard "Sowa", k. Obw. Łuck
STARUCH Józef, /23 pp. 6 komp "Sokół II"
STARZYŃSKA Antonina Jagoda", k. "Osnowa", s. Bielin
+ STARZYŃSKI Edward "N", 1/24 pp, p. 1111944 r. Kraki
+ STARZYŃSKI Jerzy "Lord", I/43 pp, p. w Ośmrgowiczach, cm. Zasmyki
STARZYŃSKI Iustvn ..Kolejarz", k. Kowel
+ STARZYŃSKI Stanisław  Lis H   124 pp, p. Siackie Lasy
+ STARZYŃSKI Wacław  Karaś   /12" pp
STARZYŃSKI Zbigniew   Senior   H-o p"
+ STASIAK Lambert "Mróz", 124 pp, p. w LWP
+ STASLAK Stanisław "Granat", I/24 pp, p. Szackie Lasy
STASIAK Wacław, s. Skurcze
+ STASIAK Wacław "Chrobry", I/24 pp, p. na Prypeci
+ STASIAK Władysław, k. Łuck, zg. w więź. w Łucku
STASIŃSKI Jan "Komar", s. Zasmyki
+ STASIŃSKI Stanisław "Kasztan", II/50 pp
STASIULEWICZ Jan, k. Mikołajówka, pow. Włodzimierz, areszt. Vni940r., wyrok 10 1. łagrów, zwol. 28VIII 1941 r.
STASZCZAK Klementyna "Klara" zakonnica, k. Kowel
STASZCZAK Maria, k. Kowel - kwaterm.
STASZCZAK Władysław "Podhalanin" "Kmicic", Wół. Del. Rz. Insp. Wydz. Bezp.
+ STASZCZYK Czesław "Jarzębina", I/23 pp
STASZEWSKI Józef "Młot", OP "Bomba"
+ STASZEWSKI Piotr, p. w obozie Okszów, cm. Chełm
STASZEWSKI Ryszard "Tygrys", I/23 pp, więź. wojsk, w 1. 1944-1945, śledztwo do 1946r.
STASZKIEWICZ Zbigniew "Jan" ksiądz, k. Kowel
STASZYŃSKI Michał, s. Lubliniec
STAŚKIEWICZ Jan, k. Rożyszcze
STAWICKA Janina "Róża", zgr. "Osnowa", plut. łączn
STAWICKA Janina "Słowik", komp. łączn. "Gromada"
STAWICKI Czesław "Zuch" "Żuk", /23 pp 6 komp. "Sokół II"
STAWICKI Ignacy "Tomek", I/50 pp
+ STAWICKI Jan "Lew", I/23 pp
STAWICKI Józef lekarz, /23 pp 6 komp. "Sokół II"
STAWIŃSKI Czesław "Ponury", s. Pańska Dolina
STAWIŃSKI Stanisław "Słowik", k. Młynów
STEBLEWICZ Eugeniusz "Żbik", 1/50 pp, areszt. UB w 1950 r.
STEBLEWICZ Marian "Morwicz", ochr. sztabu dyw.
+ STECHOWSKI Czesław, OP "Kozak", p. Lasków, cm. Hrubieszów
+ STECIUK Sławomir "Piąty" lekarz pchor., OP "Łuna", zabity przez NKWD w rej. Rafałówki, cm. Przebraże
STECKA Bronisława "Bronka", k. Kowel, lokal kontakt.
+ STECKI Bronisław "Juno", Sztab Dyw. komp. łączn., p. Jagodzin
STECKI Józef, OP "Mały"
+ STEĆ Antoni "Kwiczoł", I/43 pp, p. Rakowiec, cm. Rymacze
STEĆ Teresa "Różyczka", II/43 pp
+ STEFANOWICZ Franciszek "Trzpień", I/24 pp, p. Piatydnie
STEFANUS Antoni "Szybki", I/50 pp
STEFAŃSKI Paweł "Wróbel", II/43 pp
+ STEFAŃSKI Wiktor "Słowik", I/23 pp, ciężko ranny (UPA) zm. pod Gnojnem
STEFKO po m. LICHOTA Zofia, k. Włodzimierz, areszt. V1940r., wyrok 8 1., łagry do 28VIII 1941 r.
STELMACH Jan "Wróbel", I/23 pp
STELMACH Stanisław "Antoni Bartosz", k. Rożyszcze-Bejnarówka
STELMACHOWICZ Leon, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
+ STEMPOROWSKI Aleksander "Trzask" "Trzos", OP "Kozak"
STEMPOROWSKI Jan "N", I/50 pp
+ STEMPOROWSKI Mieczysław, k. Łokacze
STEPANOW Eugeniusz "Chrobry", II/50 pp
STEFANÓW Włodzimierz "Żołądź", III/50 pp
STERNIK Leokadia "Paulina" "Lida", OP "Bomba"
STERNINSKI Franciszek "Tracz" pchor., k. obw. Równe-Klewań
+ STĘPIEŃ Aleksander "Kanarek", I/24 pp
+ STĘPL"Ń łan "Socha", I/45 pp
+ STĘPKOWSKA Jadwiga "Krysia", k. Kowel
STEPKOWSKA Lucyna "Lena   L Kiwerce
STEPKOWSKI Antoni .Halicz   OP .Bomba
STĘPKOWSKI Antoni "Lew", II/50 pp
STĘPKOWSKI Antoni Henryk "Halicz", komp. łączn. Dyw.
STĘPKOWSKI Henryk "Oczko", OP "Kozak"
STĘPKOWSKI Roman "N", II/50 pp
+ STĘPKOWSKI Romuald "Karlik", II/43 pp, p. Ośmigowicze, cm. Zasmyki
STĘPKOWSKI Stanisław "Czapla", I/50 pp
STĘPKOWSKI Tadeusz, s. Przebraże
STĘPNIEWSKI Zygmunt "Kupiec", I/45 pp
STĘPOROWSKI N , plut. łączn. "Osnowy"
STĘPOROWSKI Aleksander "N", I/24 pp
STĘPOWSKA Lucyna "Lena", k. Kwerce
+ STĘPOWSKI Lucjan Tadeusz "Szczygieł", II/43 pp
STĘPOWSKI Roman "Karlik", II/43 pp
+ STĘŻYCKI N , k. ode. AK Przewały d-ca (sędzia ze Stryja), p. Julianów
+ STOCKI Bronisław "Brzoza", I/43 pp, p. Sztuń, cm. Binduga
STOCKI Jan "Spłonka", I/43 pp
STOCKI Józef "Mały Józio", I/43 pp
STOCKI Kazimierz "Wiśnia", I/43 pp
STOCKI Stanisław "Kula", I/43 pp
STOCKI Stanisław "Piechur", I/43 pp
STOPA Wacław "Lis", I/50 pp
+ STOS N "Tulipan", II/43 pp, p. Staweczki
+ STOS Izydor "Słonik", I/50 pp, p. Kortelisy
STOŚ-WIERZBOWSKA Zofia "Oleńka" sanit, szpital Kupiczów
STOŚ-WIERZBOWSKI Mieczysław "Lis", III/50 pp
STRACHOWSKI Stanisław, s. Skurcze
STRAWSKI Wiktor "Szampan", I/24 pp, więzienie w 1. 1949-1953
STRĄCZEK Monika "Halina" sanit., szpital "Gromada"
STRĄK Robert "N", II/50 pp
STROBEK Wacław, s. Skurcze
STROWSKI Józef "Tuszyna", s. Przebraże
STRUPCZEWSKI Bohdan "Sos", k. "Osnowa"
STRUSIŃSKA Wiktoria "Wita" lekarz, k. Łuck - Delegatura
+ STRUSIŃSKI Zygmunt "Szeliga", Insp. Rej. Del. RP w Łucku, rozstrzelany 11 VIII 1943 r. w Równem
STRUŚ Adela "Lika" sanit., I/43 pp
STRUŚ Jan "Wróbel", I/43 pp
STRUŚ Michał "Pocisk", I/43 pp
STRUŚ Paweł "Wróbel", I/43 pp
+ STRUŚ Tomasz "Mocny", I/43 pp
+ STRZELCZYK Czesław, s. Lubliniec
STRZELCZYK Jan, s. Lubliniec
+ STRZELCZYK Jan "Czajka", II/43 pp
STRZELCZYK Kazimierz, s. Lubliniec
STRZELCZYK Stanisław, s. Lubliniec
STRZELECKA Bronisława, k. Kowel, lokal kontakt.
STRZELECKI Edward "Stary", k. Kowel, wywiad KG AK na Wołyniu
STRZELECKI Jan, k. Kostopol
+ STRZELECKI Józef "Jastrząbek", I/23 pp
+ STRZELECKI Tadeusz, k. Kostopol d-ca OP, zg. wwieź, w Równem
STRZELECKI Tadeusz, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
STRZELECKI Zygmunt, ..."..., ranny przy forsowaniu Bugu
+ STRZYGOCKI Jerzy, k. Dubno, tajne nauczanie - rozstrz. w więź. w Równem
+ STUDNICKI Franciszek "Paweł", k. Równe, rozstrz. w Równem
STUDZIŃSKA Maria "Myszka", k. Równe, lokal, kontakt.
+ STUDZIŃSKA Walentyna "Bratek", I/23 pp
+ STUDZINSKI Roman "Żuk", I/23 pp
STUDZIŃSKI Wiktor "Grzmot", I/23 pp
STUPAK Piotr "Wicher", I/23 pp
STYCZYŃSKI Bronisław, k. Włodzimierz, areszt. 17 VIII 1940 r., wyrok w Łucku 10 1. łagrów, los nieznany
STYCZYŃSKI Henryk "Ogień" ppor., obw. Zdołbunów
+ STYKOWSKI Antoni "Jeleń", II/50 pp, p. Jagodzin
+ STYKOWSKI Jan "N", II/50 pp, p. Jagodzin
+ STYKOWSKI Józef "N", II/50 pp, p. Jagodzin
+ STYSŁO Klaudiusz "Biały" ppor., komp. warszawska, p. Pawluki, cm. wojsk. Warszawa Powązki
SUCHODOLSKI Albin "Abrum", s. Przebraże
SUCHODOLSKI Bronisław, s. Rafałówka
SUCHODOLSKI Eugeniusz "Zamek", II/50 pp
SUCHODOLSKI Henryk "Sośnica", I/24 pp
SUCHODOLSKI Jan "Karaś", OP "Bomba"
SUCHODOLSKI Jan "Kogut", k. Osnowa ode. "Rosomak" d-ca
SUCHODOLSKI Kacper, s. Przebraże
SUCHODOLSKI Kazimierz, s. Rafałówka
SUCHODOLSKI Marian, s. Kisielin
SUCHODOLSKI Mikołaj, s. Przebraże
SUCHODOLSKI N , s. Kopaczówka, Aleksandrówka, d-ca plut.
SUCHODOLSKI Piotr, s. Przebraże
SUCHODOLSKI Stanisław "Rywka", II/43 pp
SUCHODOLSKI Witold "Giewont", s Przebraże
SUCHODOLSKI Władysław, s. Przebraże
SUCHODÓŁ Eugeniusz "Zamek", II/50 pp
SUCHOWA Aleksandra, k. Włodzimierz, wywiad na ter. garnizonu niemieckiego
SUCHOWICZ Eugeniusz, k. Włodzimierz
SUCHOWICZ Tadeusz "Leszczyna", k. Łokacze
SUCHOWIERSKI Władysław "Granat", I/43 pp
SUCHOŻERBSKI Roman "Suchy", II/43 pp
+ SUCZEK N , 23 pp 6 komp. "Sokół II", ranny w koi. Strzeleckiej zmarł w Lasach Mosurskich
SUDOŁ Edward, s. Kiryłucha
SUDOŁ Eugenia "Elżbieta", k. Kowel
+ SUDYKA Jan "Leon" "Kruk" kpr. pchor., I/21 p.uł., areszt śledczy UB V-VII1945 r.
SUJKOWSKA Zofia "Kora", sztab okr. Wołyń
SULĘCKA Weronika "Sroka", II/50 pp
+ SULĘCKI Czesław "N", II/50 pp, p. Jagodzin
+ SULIKOWSKA Genowefa "Brzózka", OP "Bomba", zg. Folwark Osty
SULIKOWSKA Jadwiga "Rumianek" sanit., OP "Bomba"
SULIKOWSKI Bronisław, s. Wyrka, z-ca d-cy
+ SULIKOWSKI Dominik "Dominik", OP "Bomba", zaginął bez wieści w XII 1943 r. na Zasłuczu
SULIKOWSKI Jan, s. Huta Stepańska
+ SULIKOWSKI Lucjan "Rolnik", s. Huta Stepańska, p. Huta Stefańska
+ SULIKOWSKI Stanisław, s. Wyrka, p. Wyrka
+ SULIKOWSKI Witold "Tolek", I/45 pp, p. Twerdynie, mog. zbiór.
SULIŃSKA Stanisława "Stasia" sanit., OP "Bomba"
SULIŃSKI (BROJDO) Stanisław "Lekarz" felczer, OP "Bomba
SUŁEK N "Grudzień",  II/50 pp
SUŁEK Jan, s. Przebraże
SUŁEK Wincenty, s. Edwardpole
SUŁKOWSKA Jadwiga, ZWZ Dubno, organizatorka
SUMOWSKI Eugeniusz "Wir", I/24 pp
SURMACZYŃSKI Czesław "Kacper",  I/23 pp
+ SURMACZYŃSKI Henryk "Ryś", I/23 pp
SUROWIEC Bolesław "Bolek", I/43 pp
SUROWIECKI Kazimierz "Stary", III/50 pp
+ SUROWIECKI Manan Jaskółka ' s. lanówka
SUSZCZEWSKA Jamna "Janka" samt., I/43 pp
+ SUSZCZEWSKI Mieczysław "King", III/50 pp plut. łącza., p. Zielona, cm. Zasmyki
+ SUSZCZEWSKI Ryszard "Kong", III/50 pp, p. Lubartów
+ SUSZEK Władysław "Wilk", /23 pp 6 komp. "Sokół II", p. Lasy Mosurskie
SUSZKO Andrzej "N", I/43 pp
SUSZKO Paweł "Kołek", I/43 pp
SUSZYŃSKA Maria "Marta Krzemcza", Wół. Okr. Del. Rządu, szef łączn. Okręgu
+ SUWALSKI Wincenty "Grajek", OP "Bomba"
SWĘDROWSKA Halina "Lika", k. Kowel
SWĘDROWSKI Tadeusz "Błyskawica" "Litawor" ppor., I/43 pp
+ SWINARSKI Józef, k. Halinowka, p. Butejki, cm. Huta Stepańska
+ SWOBODA Jan "Walka", komp. warszawska, p. Sztuń, cm. Binduga
+ SWOBODA Leonard "Lampart", 1/50 pp, p. Sztuń, cm. Binduga
SWOBODA N "Pancerz", I/50 pp
SYLWANOWICZ Michał "Kos", sztab Dyw., łączność
1943 SYLWANOWICZ Romuald "Góral" por., oficer łączności oper. Okr. Wołyń, p. Chełm, zamęczony Gestapo) w 1943 r.
+ SYREWICZ Ludwik, k. Równe, zg. w Dachau (obóz konc.)
SYZDUŁ Jan "Skrzat", komp. łączn. Dyw.
SZABELSKI Jan, s. Huta Stepańska, ostatni d-ca
SZABŁOWSKA N "N", I/50 pp
+ SZABŁOWSKI Józef "Ułański", 11/50 pp
SZABRAŃSKI Janusz "Szczęk", 1/24 pp
+ SZACHNIEWICZ Gracjan "Owoc" "Karzeł", I/45 pp
SZACHNOWICZ Eugenia, k. Rokitno
SZADURSKI Stanisław "Skrzypek", I/24 pp
+ SZADYN Roman "Sułtan", OP "Kozak", p. i poch. pod wsią Dąbrowa
SZADZIUK Witold "Strączek", III/50 pp
+ SZAFRANSKI Julian "Ryś", I/23 pp, p. Gnojno, cm. Bielin
+ SZAFRANSKI Mirosław "Sławek", I/24 pp, p. Pisarzowa Wola
+ SZAJEWSKI Antoni "Skiba", OP "Bomba", p. Zawołocze
SZALIŃSKI Antoni "Mars", Żand. "Osnowa", represje UB Lublin 1951 r.
+ SZAMBELAN Piotr "Wolny", II/23 pp, p. Kapitułka, cm. Bielin
SZARAWIŁA Bogumił "N", II/43 pp - zapewne chodzi o SZARWIŁO Bogumił "Dąb", II/43 pp
SZAREK Eugeniusz, s. Pańska Dolina
SZAREK Władysław, s. Pańska Dolina
SZAROŃ Ludwik "Kosa" ppor., k. Łuck-Krasne, d-ca odcinka, po amnestii meldowanie się UB 2 x w tyg.
1984 SZARWIŁO Bogumił "Dąb", II/43 pp
+ SZARWIŁO Lucjan "Lis Kula", I/50 pp
SZATKOWSKI Wacław, k. Zdołbunów, gr. dywers. ,wywiad.
SZATKOWSKI Władysław "Konin", ..."...
SZATOWSKI Jan "Kowal" "Zagończyk" mjr, d-ca 50 pp, areszt. 1945 r., wyrok 7 L, więź. do 1952 r.
SZAWŁOWSKA Irena "Ługa" "Ada", k. Włodzimierz
+ SZAWŁOWSKI Bolesław ksiądz, k. Poryck, zg. 11 VII 1943 r. przy ołtarzu (napad UPA)
SZCZAWIŃSKI Janusz (Jan ") "Kiepura", I/45 pp
SZCZAWIŃSKI Tadeusz Adam "Sęk", I/45 pp
SZCZAWIŃSKI Władysław "Szczupak", I/45 pp
SZCZEPANIAK Feliks "Słucki" "Szczepcie" ppor., I/45 pp, ostatni d-ca OP "Bomba"
SZCZEPAŃSKI Antoni "Żyrafa", II/23 pp
SZCZEPAŃSKI Feliks "N", III/50 pp
SZCZEPAŃSKI Ignacy "Słoma", II/43 pp
SZCZEPAŃSKI Józef "Sprytny", III/50 pp
SZCZEPAŃSKI Mieczsław "Flacha", I/50 pp
+ SZCZEPAŃSKI Tadeusz "Szklanka", III/50 pp
SZCZEPKOWSKA z A SADOWSKA Helena "Ługa", k Włodzimierz
SZCZERBA Władysław "Karaś", I/45 pp
SZCZERBICCY N i N , k. Uściług, lokal kontakt.
SZCZERBICKA Teresa "Czarna" sanit., s. Bielin
SZCZERBICKI Bolesław, "Osnowa" - plut. żand.
SZCZERBICKI Karol "Nemo", k-dant. KB na pow. Luboml
SZCZERBICKI Norbert "Jarzmo" ..."...
SZCZERBICKI Stanisław "Dąb", s. Bielin
SZCZRBIK Józef, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
SZCZEŚNIAK Antoni, k. Kostopol, tajne nauczanie
SZCZEŚNIAK Eugenia "Porcelana", k. Kostopol, tajne nauczanie
SZCZEŚNIAK Aleksander "Suszka", k. Kostopol, łączność
SZCZYGIEŁ Marian "N", "/23 pp (z Dębicy)
+ SZCZYGIEŁ Stanisław "Słowik", I/43 pp, p. w LWP
SZCZYPTA Józef Stanisław ksiądz, s. Przebraże, kapelan
SZCZYŻEWSKI Zdzisław "Szpak", I/45 pp
+ SZELĄGOWSKI Mieczysław "Miliński", I/24 pp
SZELEST Tadeusz "Śledź", I/24 pp
+ SZEREMECKI Michał "Miś", I/24 pp, p. II1945 r. Tyszowce
SZERSZEŃ Mieczysław "Grzyb", I/23 pp
SZEWC Józef "N", /23 pp 6 komp. "Sokół II"
SZEWCZUK Antoni "N", I/19 p.uł.
SZEWCZUK Bronisław, k. Hołoby
^ SZEWCZUK Bronisław "Piorun", II/23 pp
SZEWCZUK Bronisława "Sarna", k. Maciejów
SZEWCZUK Franciszek "Jaskółka", I/19 p.uł.
SZEWCZUK Hipolit "N", II/23 pp
+ SZEWCZUK Jan "Cygan", II/23 pp, p. Pisarzowa Wola-Zabłocie, cm. Bielin
SZEWCZUK Jan Roman "Lotnik", I/23 pp, 1946-48 Batalion Bud. w LWP
SZEWCZUK Józef "Lis", I/43 pp
SZEWCZUK Julian "N", I/23 pp
SZEWCZUK Kazimierz "Kresowiak", I/23 pp
SZEWCZUK Stanisław "Jeleń", I/43 pp
SZEWCZUK Stefan "N", 1/43 pp (z Jagodzina)
SZEWCZUK Stefan "N", 1/43 pp (z Dubienki)
SZEWCZUK-KRAJEWSKI Piotr, k. Mohylno, areszt. VI1940 r., kara śmierci, uwolniony z więź. w Łucku 26 VI1941 r.
1969 SZEWCZYK Jan "Włóczęga" "Dolega", I/45 pp
SZEWCZYK Józef "Bocian", s. Spaszczyzna
SZKODA Władysław, ZWZ Kowel, areszt, łagier, Armia Andersa
SZKOPIŃSKI Antoni, s. Kopaczówka
SZKURŁAT Adam, s. Rafałówka
SZKURŁAT Jan, s. Rafałówka
SZKUTA Jan, s. Przebraże
SZKUTA N (ojciec Jana), s. Przebraże
SZKUTA Stanisław, s. Przebraże
SZKUTA Wiktor, s. Przebraże
SZLACHETKO Olimpia "Lipa", k. Sarny, areszt. NKWD - skazana (10 lat)
+ SZLACHTA Mieczysław "Burzyński", II/50 pp
SZLACHTA Witold Mieczysław "Mały", s. Powórsk
SZLECHTA Waldemar "Orliński", 1/43 pp, areszt. NKWD Xl944r. łagier Borowicze, powrót II1946r.
SZLEJF Józef "N", I/45 pp
SZLENDAK Lucjan "Baran", I/50 pp
+ SZLENDAK Stanisław "Sosna", III/50 pp
+ SZLENZAK Mirosław "Wiś", II/23 pp, p. Stezanyce, cm. Bielin  
+ SZMAROŃ Jan "Żbik", I/45 pp, areszt. NKWD l \TH -12 XH1944
SZMIDT Czesław "N", OP "Bomba"
SZMIDT Feliks, s. Uściług
2009 SZMIDT Karol "Karol" "Tarzan", I/45 pp, areszt. 1945 r. cm.Marysin Wawerski zm. 5.09
+ SZMIDT Tadeusz "N", F23 pp, p. na Prypeci
+ SZNAJDEROWSKI Eugeniusz "Granat", II/50 pp i 1/24 pp, zg. w LWP
SZNAJDEROWSKI Franciszek "Wróbel", I/45 pp
SZNAJDEROWSKI Mieczysław "Wicher", I/24 pp
SZNEK Anna, k. Kiwerce, skup broni i amunicji
SZNEK Mieczysława, k. Kiwerce, transp. broni i amunicji
+ SZNYDEL Roman "Wilk", OP "Kozak", p. w lesie k/Józefina, cm. Hrubieszów
SZOSTAK Władysław, wywiad KG AK na dw. Kowel
SZOSTER Władysław, s. Rafałówka
+ SZPACHLIK Ludwik "N", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
SZPACZEK Józef, s. Skurcze
SZPACZEK Leon, s. Skurcze
+ SZPACZYŃSKI Władysław, ksiądz, k. Kowel, wyrok śmierci, złagodzony, zginął w drodze do łagrów
SZPAKOWSKI N "Zaręba", Sztab Okręgu komp. łączn.
SZPOT Edward (Edmund) "Kruszec", I/45 pp, od 23IV1944 r.obozy Lubornl, Okszów, Prusy Wschodnie
+ SZPRYNGIEL Cyprian "Łukasz", s. Przebraże
SZPRYNGIEL Wincenty "Wicek", s. Przebraże
SZREFFEL Jerzy "Jur II", k. Krzemieniec
SZTANDERA Antoni, k. Zdołbunów
SZTEJN Edward "Poręba", I/43 pp
SZTEK N , pluton łączności "Osnowa"
SZTERBA Władysław "Karaś", II/43 pp
SZTOMPKA Bolesław, k. Tur
SZTUBER Józef "Róg", I/43 pp
SZTUMBERK-RYCHTER Tadeusz "Żegota" mjr, szef sztabu Dyw., d-ca "27." 12V-16VII1944r., areszt. NKWD VIII 1944 r., intern, w Diagilewie k/Riazania do 1948 r.
SZTYCHMILLER Jerzy, s. Przebraże
+ SZTUPIEC Antoni "N", II/50pp, p. Suszybaba
SZUBARTOWSKI Edward "N", I/43 pp
SZUBERT Henryk "Słowik", I/43 pp
SZUBERT Henryk "Szubert", I/45 pp
SZUBERT Roman "Alfred", I/24 pp
SZUBERT Władysław "Wład", I/45 pp
SZUBERTÓWNA Helena "Ksenia", k-da obw Horochów, łączn.
SZUC Franciszek "Franek", k. Kowel, kurier k-dy okr.
SZULAKIEWICZ Stanisław "Cios",  I/24 pp
SZULAKOWSKI Ignacy, s. Słabodarka, Helenówka
SZULC Franciszek "Maciek", k. Kowel, wywiad - kurier
+ SZULC Jerzy "Ryś", I/45 pp z Ostroga, p. Twerdynie, mog. zbiór.
SZULC Tadeusz "Lipiński", I/43 pp
SZULC N, oficer, Polska Organizacja Podziemna, areszt. NKWD II1940 r., los nieznany
SZULENCKA Weronika "Sroka", II/50 pp
+ SZULENCKI Czesław "N", II/50 pp, p. Jagodzin
+ SZULENCKI Franciszek "Podkówka", I/50 pp, obozy karne w Kowlu i Chełmie
SZULENCKI Walerian "N", II/43 pp
SZULIŃSKI Walery "N", II/43 pp
SZUŁKAJTIS Kiejstut, obw. Równe, Międzyrzec, łącznik
SZUMSKA Helena "Mimoza", k. Włodzimierz
SZUMSKI Adam, s. Hały
SZUMSKI Aleksander, s. Hały
SZUMSKI Stanisław "Czarny", I/45 pp
SZUMSKI Stefan "Tur", OP "Bomba"
+ SZUMSKI Władysław "Topola", I/45 pp
+ SZUROWSKA Wanda "N" sanit, FSO pp, p. Peresa
+ SZUROWSKI Leonard "Swoboda", I/50 pp, p. Perespa
SZURYŃSKI Tadeusz "Chytry", 23 pp 6 komp. "Sokół II"
SZUSTER Stanisław, k. Dubno
SZUSTER Władysław "Pocisk", I/24 pp
SZWARC Edward, k. Dubno
+ SZWARC Feliks "Wąsowicz", I/50 pp plut. sap. "Gromada", p. Lasy Mosurskie
SZWARC Franciszek, s. Uściług
SZWARC Franciszek, k. Dubno
SZWARC Jan, k. Młynów
SZWARC Józef, k. Obw. Dubno, d-ca s. Wygnanka
+ SZWARC Mieczysław "Kozioł", II/50 pp, p. Ośmigowicze, cm. Zasmyki
SZWAT Bolesław "Smyczek", szpital 23 pp
SZWAT Janina "Cień" sanit., II/23 pp
SZWED Dioniza "Szarotka" sanit., szp. Zasmyki
SZWED Franciszek "Żabka", I/23 pp
+ SZWED Józef, Tadeusz "Zawierucha", pl. łączn. "Osnowa"
SZWED Kazimierz "Sobota", I/43 pp
SZWENGLER Wincenty, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
+ SZWUGIER Hipolit, 23 pp 6 komp. "Sokół II", p. na Prypeci
SZYBCZAK N, s. Bejnerówka, Aleksandrówka
SZYCH Kazimierz "Ślązak", I/43 pp
SZYJKA Jan "Scyzoryk", I/45 pp
SZYLING Teodor Teobald "Zbyszek", k. Kowel, kurier k-dy Okr.
SZYMACZEWSKI Jan, s. Przebraże
SZYMANIK Stanisław, k. Dubno, pl. Iwanie
SZYMANIK Tadeusz "Mały", s. Iwanie
SZYMANOWICZ Albin "Szkot", II/50 pp
SZYMANOWSKI Bohdan "Jastrząb", k. Kowel
SZYMANOWSKI Jan, s. Przebraże
+ SZYMAŃSKA z d. ROBASZKO Helena "Córka", kwat. "Osnowa" - Bielin
SZYMANSKI Bolesław "Brzoza", II/50 pp
SZYMANSKI Edmund "Niemen", I/24 pp
+ SZYMANSKI Edward "Bałtyk", I/45 pp, p. miejsce nieznane
SZYMANSKI Eugeniusz "N" (brat Edmunda), I/24 pp
SZYMANSKI Franciszek "Skała", III/50 pp
SZYMANSKI Henryk, k. Zdołbunów, wywiad
+ SZYMANSKI Henryk "Narcyz", I/24 pp, zaginął w Lasach Szackich V1944 r.
SZYMANSKI Józef, k. Zdołbunów, wywiad
SZYMANSKI Józef Bolesław "Burza", II/50 pp
+ SZYMANSKI Kazimierz "Szympans", I/45 pp, p. Twerdynie, mog. zbiór.
SZYMANSKI Marek "Czarny" "Sęp" por., komp. warszawska
SZYMANSKI Mieczysław, 23 pp 6 komp. "Sokół II"
+ SZYMANSKI Mikołaj "Wiktor" kpt., k. Łuck
SZYMANSKI Stanisław "N", II/23 pp
SZYMANSKI Stanisław, s. Kąty, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
SZYMANSKI Stanisław vel KOCEWICZ Władysław "Puma", I/24 pp
+ SZYMANSKI Stefan "Strzałka", I/23 pp, cztery obozy jenieckie 22IV1944r. do 21 III 1945 r.
SZYMANSKI Tadeusz "Krawat" "Mączka", III/50 pp
+ SZYMANSKI Władysław "N", I/45 pp, p. miejsce nieznane
SZYMBORSKA Maria "Ksenia", k. Łuck
+ SZYMCZAK Stanisław "N", II/43 pp, p. na Prypeci
SZYMCZYK Tanina "Gosposia", s. Zasmyki
+ SZYMCZYK Wacław "Kamienica". I/50 pp
SZYMKIBYICZ Irena, k. Kowel
+ SZYMHEWICZ Juliusz "Ryzy", I/43 pp, p. Zielona, cm Zasmyki
SZYMKOWICZ Tan "Wiktor", ..."...
SZYMONOWICZ Albin "Szkot", II/50 pp, V1944r. obóz jeniecki Luboml i w Niemczech do 1945 r.
SZYMUSIAK Józef "Poważny", OP "Bomba"
SZYNDEL Roman "Wilk", OP "Kozak"
+ SZYNDZIELARZ Bronisław, k. Równe, p. Równe - więź.
SZYNKARUK Władysław "Jaszczur", I/43 pp
SZYPSZAK Lucjan "Żuraw", I/24 pp
SZYSZKO Stanisław, OP "Bomba"
+ SZELĄGOWSKI Mieczysław "Miliński", I/24 pp
SZELEST Tadeusz "Śledź", I/24 pp
+ SZEREMECKI Michał "Miś", I/24 pp, p. II1945 r. Tyszowce
SZERSZEŃ Mieczysław "Grzyb", I/23 pp
SZEWC Józef "N", /23 pp 6 komp. "Sokół II"
SZEWCZUK Antoni "N", I/19 p.uł.
SZEWCZUK Bronisław, k. Hołoby
^ SZEWCZUK Bronisław "Piorun", II/23 pp
SZEWCZUK Bronisława "Sarna", k. Maciejów
SZEWCZUK Franciszek "Jaskółka", I/19 p.uł.
SZEWCZUK Hipolit "N", II/23 pp
+ SZEWCZUK Jan "Cygan", II/23 pp, p. Pisarzowa Wola-Zabłocie, cm. Bielin
SZEWCZUK Jan Roman "Lotnik", I/23 pp, 1946-48 Batalion Bud. w LWP
SZEWCZUK Józef "Lis", I/43 pp
SZEWCZUK Julian "N", I/23 pp
SZEWCZUK Kazimierz "Kresowiak", I/23 pp
SZEWCZUK Stanisław "Jeleń", I/43 pp
SZEWCZUK Stefan "N", 1/43 pp (z Jagodzina)
SZEWCZUK Stefan "N", 1/43 pp (z Dubienki)
SZEWCZUK-KRAJEWSKI Piotr, k. Mohylno, areszt. VI1940 r., kara śmierci, uwolniony z więź. w Łucku 26 VI1941 r.
1969 SZEWCZYK Jan "Włóczęga" "Dolega", I/45 pp
SZEWCZYK Józef "Bocian", s. Spaszczyzna
SZKODA Władysław, ZWZ Kowel, areszt, łagier, Armia Andersa
SZKOPIŃSKI Antoni, s. Kopaczówka
SZKURŁAT Adam, s. Rafałówka
SZKURŁAT Jan, s. Rafałówka
SZKUTA Jan, s. Przebraże
SZKUTA N (ojciec Jana), s. Przebraże
SZKUTA Stanisław, s. Przebraże
SZKUTA Wiktor, s. Przebraże
SZLACHETKO Olimpia "Lipa", k. Sarny, areszt. NKWD - skazana (10 lat)
+ SZLACHTA Mieczysław "Burzyński", II/50 pp
SZLACHTA Witold Mieczysław "Mały", s. Powórsk
SZLECHTA Waldemar "Orliński", 1/43 pp, areszt. NKWD Xl944r. łagier Borowicze, powrót II1946r.
SZLEJF Józef "N", I/45 pp
SZLENDAK Lucjan "Baran", I/50 pp
+ SZLENDAK Stanisław "Sosna", III/50 pp
+ SZLENZAK Mirosław "Wiś", II/23 pp, p. Stezanyce, cm. Bielin  
+ SZMAROŃ Jan "Żbik", I/45 pp, areszt. NKWD l \TH -12 XH1944
SZMIDT Czesław "N", OP "Bomba"
SZMIDT Feliks, s. Uściług
2009 SZMIDT Karol "Karol" "Tarzan", I/45 pp, areszt. 1945 r. cm.Marysin Wawerski zm. 5.09
+ SZMIDT Tadeusz "N", F23 pp, p. na Prypeci
+ SZNAJDEROWSKI Eugeniusz "Granat", II/50 pp i 1/24 pp, zg. w LWP
SZNAJDEROWSKI Franciszek "Wróbel", I/45 pp
SZNAJDEROWSKI Mieczysław "Wicher", I/24 pp
SZNEK Anna, k. Kiwerce, skup broni i amunicji
SZNEK Mieczysława, k. Kiwerce, transp. broni i amunicji
+ SZNYDEL Roman "Wilk", OP "Kozak", p. w lesie k/Józefina, cm. Hrubieszów
SZOSTAK Władysław, wywiad KG AK na dw. Kowel
SZOSTER Władysław, s. Rafałówka
+ SZPACHLIK Ludwik "N", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
SZPACZEK Józef, s. Skurcze
SZPACZEK Leon, s. Skurcze
+ SZPACZYŃSKI Władysław, ksiądz, k. Kowel, wyrok śmierci, złagodzony, zginął w drodze do łagrów
SZPAKOWSKI N "Zaręba", Sztab Okręgu komp. łączn.
SZPOT Edward (Edmund) "Kruszec", I/45 pp, od 23IV1944 r.obozy Lubornl, Okszów, Prusy Wschodnie
+ SZPRYNGIEL Cyprian "Łukasz", s. Przebraże
SZPRYNGIEL Wincenty "Wicek", s. Przebraże
SZREFFEL Jerzy "Jur II", k. Krzemieniec
SZTANDERA Antoni, k. Zdołbunów
SZTEJN Edward "Poręba", I/43 pp
SZTEK N , pluton łączności "Osnowa"
SZTERBA Władysław "Karaś", II/43 pp
SZTOMPKA Bolesław, k. Tur
SZTUBER Józef "Róg", I/43 pp
SZTUMBERK-RYCHTER Tadeusz "Żegota" mjr, szef sztabu Dyw., d-ca "27." 12V-16VII1944r., areszt. NKWD VIII 1944 r., intern, w Diagilewie k/Riazania do 1948 r.
SZTYCHMILLER Jerzy, s. Przebraże
+ SZTUPIEC Antoni "N", II/50pp, p. Suszybaba
SZUBARTOWSKI Edward "N", I/43 pp
SZUBERT Henryk "Słowik", I/43 pp
SZUBERT Henryk "Szubert", I/45 pp
SZUBERT Roman "Alfred", I/24 pp
SZUBERT Władysław "Wład", I/45 pp
SZUBERTÓWNA Helena "Ksenia", k-da obw Horochów, łączn.
SZUC Franciszek "Franek", k. Kowel, kurier k-dy okr.
SZULAKIEWICZ Stanisław "Cios",  I/24 pp
SZULAKOWSKI Ignacy, s. Słabodarka, Helenówka
SZULC Franciszek "Maciek", k. Kowel, wywiad - kurier
+ SZULC Jerzy "Ryś", I/45 pp z Ostroga, p. Twerdynie, mog. zbiór.
SZULC Tadeusz "Lipiński", I/43 pp
SZULC N, oficer, Polska Organizacja Podziemna, areszt. NKWD II1940 r., los nieznany
SZULENCKA Weronika "Sroka", II/50 pp
+ SZULENCKI Czesław "N", II/50 pp, p. Jagodzin
+ SZULENCKI Franciszek "Podkówka", I/50 pp, obozy karne w Kowlu i Chełmie
SZULENCKI Walerian "N", II/43 pp
SZULIŃSKI Walery "N", II/43 pp
SZUŁKAJTIS Kiejstut, obw. Równe, Międzyrzec, łącznik
SZUMSKA Helena "Mimoza", k. Włodzimierz
SZUMSKI Adam, s. Hały
SZUMSKI Aleksander, s. Hały
SZUMSKI Stanisław "Czarny", I/45 pp
SZUMSKI Stefan "Tur", OP "Bomba"
+ SZUMSKI Władysław "Topola", I/45 pp
+ SZUROWSKA Wanda "N" sanit, FSO pp, p. Peresa
+ SZUROWSKI Leonard "Swoboda", I/50 pp, p. Perespa
SZURYŃSKI Tadeusz "Chytry", 23 pp 6 komp. "Sokół II"
SZUSTER Stanisław, k. Dubno
SZUSTER Władysław "Pocisk", I/24 pp
SZWARC Edward, k. Dubno
1944 SZWARC Feliks "Wąsowicz", I/50 pp plut. sap. "Gromada", p. Lasy Mosurskie
SZWARC Franciszek, s. Uściług
SZWARC Franciszek, k. Dubno
SZWARC Jan, k. Młynów
SZWARC Józef, k. Obw. Dubno, d-ca s. Wygnanka
1944 SZWARC Mieczysław "Kozioł", II/50 pp, p. Ośmigowicze, cm. Zasmyki
SZWAT Bolesław "Smyczek", szpital 23 pp
SZWAT Janina "Cień" sanit., II/23 pp
SZWED Dioniza "Szarotka" sanit., szp. Zasmyki
SZWED Franciszek "Żabka", I/23 pp
+ SZWED Józef, Tadeusz "Zawierucha", pl. łączn. "Osnowa"
SZWED Kazimierz "Sobota", I/43 pp
SZWENGLER Wincenty, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
+ SZWUGIER Hipolit, 23 pp 6 komp. "Sokół II", p. na Prypeci
SZYBCZAK N, s. Bejnerówka, Aleksandrówka
SZYCH Kazimierz "Ślązak", I/43 pp
SZYJKA Jan "Scyzoryk", I/45 pp
SZYLING Teodor Teobald "Zbyszek", k. Kowel, kurier k-dy Okr.
SZYMACZEWSKI Jan, s. Przebraże
SZYMANIK Stanisław, k. Dubno, pl. Iwanie
SZYMANIK Tadeusz "Mały", s. Iwanie
SZYMANOWICZ Albin "Szkot", II/50 pp
SZYMANOWSKI Bohdan "Jastrząb", k. Kowel
SZYMANOWSKI Jan, s. Przebraże
+ SZYMAŃSKA z d. ROBASZKO Helena "Córka", kwat. "Osnowa" - Bielin
SZYMANSKI Bolesław "Brzoza", II/50 pp
SZYMANSKI Edmund "Niemen", I/24 pp
+ SZYMANSKI Edward "Bałtyk", I/45 pp, p. miejsce nieznane
SZYMANSKI Eugeniusz "N" (brat Edmunda), I/24 pp
SZYMANSKI Franciszek "Skała", III/50 pp
Szarawiło
SZYMANSKI Henryk, k. Zdołbunów, wywiad
+ SZYMANSKI Henryk "Narcyz", I/24 pp, zaginął w Lasach Szackich V1944 r.
SZYMANSKI Józef, k. Zdołbunów, wywiad
SZYMANSKI Józef Bolesław "Burza", II/50 pp
+ SZYMANSKI Kazimierz "Szympans", I/45 pp, p. Twerdynie, mog. zbiór.
SZYMANSKI Marek "Czarny" "Sęp" por., komp. warszawska
SZYMANSKI Mieczysław, 23 pp 6 komp. "Sokół II"
+ SZYMANSKI Mikołaj "Wiktor" kpt., k. Łuck
SZYMANSKI Stanisław "N", II/23 pp
SZYMANSKI Stanisław, s. Kąty, gm. Szumsk, pow. Krzemieniec
SZYMANSKI Stanisław vel KOCEWICZ Władysław "Puma", I/24 pp
+ SZYMANSKI Stefan "Strzałka", I/23 pp, cztery obozy jenieckie 22IV1944r. do 21 III 1945 r.
SZYMANSKI Tadeusz "Krawat" "Mączka", III/50 pp
+ SZYMANSKI Władysław "N", I/45 pp, p. miejsce nieznane
SZYMBORSKA Maria "Ksenia", k. Łuck
+ SZYMCZAK Stanisław "N", II/43 pp, p. na Prypeci
SZYMCZYK Tanina "Gosposia", s. Zasmyki
+ SZYMCZYK Wacław "Kamienica". I/50 pp
SZYMKIBYICZ Irena, k. Kowel
+ SZYMHEWICZ Juliusz "Ryzy", I/43 pp, p. Zielona, cm Zasmyki
SZYMKOWICZ Tan "Wiktor", ..."...
SZYMONOWICZ Albin "Szkot", II/50 pp, V1944r. obóz jeniecki Luboml i w Niemczech do 1945 r.
SZYMUSIAK Józef "Poważny", OP "Bomba"
SZYNDEL Roman "Wilk", OP "Kozak"
+ SZYNDZIELARZ Bronisław, k. Równe, p. Równe - więź.
SZYNKARUK Władysław "Jaszczur", I/43 pp
SZYPSZAK Lucjan "Żuraw", I/24 pp
SZYSZKO Stanisław, OP "Bomba"

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Serwis o Kresach

Polecane filmy

Wieczna Chwała Bohaterom

PAMIĘTAJ PAMIETAĆ

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Statystyki

**Użytkowników:**
6
**Artykułów:**
509
**Odsłon artykułów:**
4429703

**Odwiedza nas **124 gości** oraz **0 użytkowników**.**

 
Copyright © 2004 r. 27 WDP AK
Wykonano w Agencji Reklamowej Bartexpo

**Konsola diagnostyczna Joomla!**

**Sesja**

**Informacje o wydajności**

**Użycie pamięci**

**Zapytania do bazy danych**

**Pliki językowe z błędami**

**Wczytane pliki języka**

**Nieprzetłumaczone frazy języka**