Dołacz do akcji

 

Szlak bojowy 27 WDP AK

 

Do wolonatriuszy

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia na FB tematycznych fanpage. Zgłoszenia ślijcie na adresy z zakładki "Napisz do nas".

Logowanie

ŚCIBOR-RYLSKI Zbigniew „Motyl" por., I/50 pp
ŚCIERKA Bolesław „Kora", II/50 pp
+ ŚCIŃSKI Stanisław „Osnowa", rusznikarz, zginął - wypadek z bronią
ŚCIUBAK Antonina, k. Kowel
ŚCIUBAK Czesław „Konik", III/50 pp
+ ŚCIUBAK Tadeusz „N", III/50 pp, p. Owłoczym
ŚLADEWSKA-STRĄCZEK Monika „Halina" sanit, szpital „Gromada"
ŚLADEWSKI Julian „Oskołek", II/50 pp
ŚLADEWSKI Piotr „N", II/50 pp, niewola w obozie niem. w Gołdapi
ŚLADEWSKI Stanisław „Olszynka", II/50 pp
ŚLADEWSKI Zygmunt „Jagoda", I/21 p.uł.
+ ŚLADEWSKI Józef „N", I/50 pp, p. Jagodzin
ŚLEDZIŃSKI Stanisław, OP „Bomba"
ŚLEDŹ Zdzisław „Hrysza", I/50 pp
ŚLIŃSKI Stanisław, s. Siedliska
2009 ŚLIWA Henryk „Słowik", I/23 pp
ŚLIWA Roman „Małoletni", s. Wodzinów
ŚLIWA Salomea „Czajka", s. Spaszczyzna, Bielin
ŚLIWIŃSKI Franciszek „Mały Franek", I/50 pp, areszt śledczy Lublin II – IX 1949 r.
+ ŚLIWIŃSKI Jan, s Wólka Kotowska, p. i cm. Wólka Kotowska
+ ŚLIZOWSKI Zbigniew „Wrzos", I/24 pp, zginął w Okszowie, cm. Chełm
ŚLUSAREK Irena „Tamara", k. Kowel
ŚMIETANKO Władysław „Alis", k. Kostopol
ŚMIGIELSKI Czesław, s Przebraże
+ ŚMIECH Henryk „Hura", II/50 pp, p. w Ośmigowiczach
ŚNIEG Jakub „Maczuga", I/43 pp
ŚNIEG Łucja „Pokrzywka" sanit., Komp. Przepraw „Małego"
+ ŚNIEŻAK Roman „N", II/50 pp, p. w Julianowie
ŚPIEWAK Jan Leon „Oboźnik" ksiądz kapelan por., OP „Bomba", areszt. VI942 r., uciecz. 11943 r., porwany i więź. z „Bombą"
ŚWIĄDER Janina „Jasia" sanit., I/23 pp
1998 ŚWIĄDER Tadeusz „Wytrwały Żubr" plut. pchor., żand. „Gromada", zdegrad. w LWP do szer. po ujawnieniu służby w AK
ŚWIĄTKIEWICZ Janusz „Czarny", I/45 pp
ŚWIDA Ludwik „Żbik", II/23 pp
ŚWIDER Tadeusz „Lis", II/43 pp
ŚWIDER Zbigniew „Zbyszek", s Antonówka
ŚWIDERSKI Antoni  „Hultaj". I/50 pp
1997 ŚWIDERSKI Henryk .Tarzan   I/24 pp
2004 ŚWIECH Henryk .Rura". II/43 pp
ŚWIECH Mieczysław  II/43 pp
ŚWIERGALSKI Stefan „N", II/50 pp
+ ŚWIERGOTOWICZ Władysław „Sosna", II/43 pp, p. Sztuń, cm. Binduga
ŚWIESZEWSKI Stanisław „Bokser", I/45 pp
ŚWIĘCICKA Aleksandra „Fiołek" sanit., I/23 pp
ŚWIĘCICKI Jerzy, k. Bielin, areszt. VIII 1940 r., wyrok Łuck 10 1. łagrów, zwolniony 28 VIII 1941 r.
ŚWIĘCICKI Marek, k. Bielin, areszt. VIII 1940 r., wyrok 10 1. łagrów, zwolniony 28 VIII 1941 r.
+ ŚWIGOŃ Kazimierz „Łata", I/43 pp, p. Sztuń, cm. Binduga
ŚWIRGUN Jan „Kot", I/43 pp, łagier w 1. 1944-1946
ŚWIKLA Leopold „Adam" kpt, k. Łuck, insp. Rej. Łuck, areszt. III 1944 r., Kijów wyrok śmierci, złagodzony na 12 1. łagrów, powrót 1956 r.
ŚWISTOWSKI Eugeniusz „Dąb", k. „Osnowa"
ŚWITAŁ Stanisław „Radomski", s Przebraże, d-ca plac. Jaźwiny

+ ŻABA Jan "Żak", I/24 pp, p. na Prypeci
ŻABA Józef "Żak", I/43 pp
ZABICKI Edward "Żółty", III/50 pp
ZABICKI Mieczysław "Pokrzywa" sierż. pchor., komp. Warszawska
+ ZABICKI Stefan "N", II/43 pp, p. Zielona, cm. Zasmyki
ŻAK Adolf "Świerk" "Świersz", I/23 pp
ŻAK Fryderyk "Niemiec", OP "Bomba"
ŻAK Mieczysław "Czyżyk", I/24 pp
ŻANDAROWSKA Czesława "Czesia" sanit., I/45 pp
ŻARCZYŃSKI Adam, s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Aleksander, s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Gracjan, s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Henryk, s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Józef, s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Marceli, s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Mieczysław, s. Zalesię
ZARCZYŃSKI Mirosław "Brzytewka", s. Zalesię, więź. śledcze Prok. Wojsk. Katowice III-YIII1948 r. i w  Opolu 11 m-cy
ZARCZYŃSKI Romuald s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI StanisŁsw s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Władysław s. Zalesię
ŻARCZYŃSKI Włodzimierz s. Złlesie     i
ŻARCZYŃSKI Zefiryn, s. Zalesię
ŻAREK Czesława "Kasia", szpital "Osnowa"
ŻARSKI Zygmunt, wywiad KG AK Kowel
ŻEBROWSKI Józef "Karlik" "Długi", Insp. rei. Równe
ŻELECHOWSKI Czesław "Grudzień", II/43 pp
ŻELICHOWSKI Stanisław "Żuraw", III/50 pp
ŻELIŃSKI Edward "Burza", I/23 pp
ŻMIJEWSKI Daniel "Kopera", III/50 pp
ŻMUDA Mieczysław "Paluch", II/23 pp
ŻMUDZKI Roman "Amor", I/23 pp
ŻOCHOWSKI Antoni "Toll" mjr, Sztab Okręgu Wołyń - szef sztabu
ŻOŁĄDZIEWSKI Emilian "Zych", I/45 pp
ŻOŁĄDZIEWSKI Jan "Wysoki" "Grab", OP "Bomba"
ŻOŁĘDZIEWSKI Wacław "Wacek", s. Przebraże
+ ŻOŁĘDZIEWSKI Zygmunt "Boston", I/45 pp
ŻOŁĘDZIOWSKI Antoni, s. Przebraże
ŻOŁĘDZIOWSKI Jan, s. Przebraże
ŻOŁNIK Antoni "Komar", pluton żandarm. "Gromada"
ŻOŁNIK Stefan "Kmicic", II/43 pp
ŻÓŁKIEWSKA Bronisława, k. Krzemieniec, aresztowana przez NKWD
ŻÓŁKIEWSKA Jadwiga, k. Krzemieniec, aresztowana |NKWD skazana na 20 lat
ŻÓŁKIEWSKA Wanda, k. Krzemieniec - Delegatura RP, aresztowana (NKWD), skazana na 20 lat
ŻÓŁKIEWSKA z d. KRZYŻAK Jadwiga "Pijawka" sanit. I/43 pp
+ ŻÓŁKIEWSKI Witold "Matwij" ppor., k. Krzemieniec, Delegat. Rządu, PKB
+ ŻUKOWSKA Cecylia, k. Ludwipol, rozstrzelana w Równem
ŻUKOWSKI Michał "Michał" ksiądz kapelan kpt, s. Zasmyki
ŻUKOWSKI Tadeusz "N", I/24 pp
ŻUKOWSKI Tadeusz "Semen", k. Łuck, wyrok Wojsk. Tryb. Kijów - 5 lat
ŻUKOWSKI Władysław "Dzięcioł", II/50 pp
+ ŻUŁKOŚ Lech "Żaba", I/24 pp, p. Lasy Mosurskie
ZUPANSKI Andrzej "Andrzej" sierż. pchor., komp. warszawska
ZUPANSKI Tadeusz "Tadeusz" plut. pchor., komp. warszawska
ŻUR Adam "Rycerz", I/43 pp
ŻURAWEK N, s. Przebraże
ŻURAWIŃSKI Jan "Żuraw",  ..."...
ŻURAWSKI Aleksander "Smyk", III/50 pp
ŻURAWSKI Aleksander "Syrena", III/50 pp
ŻURAWSKI Bronisław "Żyto", I/45 pp
ŻURAWSKI Franciszek "Sokół", III/50 pp
9^ŻURAWSKI Julian "Sztylet", III/50 pp
ŻURAWSKI Izydor "Słoń", III/50 pp
ŻURAWSKI Tadeusz "Śmiały", III/50 pp
ŻUREK Czesława "Kasia", I/19 p.uł.
ŻWIRKO N "Żwirko", I/23 pp
ŻYCH Władysław "Zuch", II/43 pp
+ ZYCZKO Czesław "Orwid", I/24 pp,  areszt i więzienie LX 1944 r. do VII 1945 r.
ŻYCZKO Feliks "Gil", s Kisielówka
ŻYCZKO Helena "Pszczółka", Sztab Dyw. komp. łączn., areszt i więź. LX 1944 r. do 11945 r.
ZYGADŁO Aleksander, OP "Bomba"
ZYGADŁO Dominik "Dominik", OP "Bomba"
ZYGADŁO Henryk, OP "Bomba" ł ..
ŻYGADŁO Jan "Rzepka", I/45pp
ZYGADŁO Leon, OP "Bomba"
ŻYGADŁO Roman "Małv Czamr". OP "Bomba"
ŻYGADŁO Stanisław syn Hilarego, OP "Bomba"
+ ŻYGADŁO Stanisław syn Romana "Staś", OP "Bomba", p. Zawołocze, rozstrz. przez part. sów. 21 XII 1943 r.
ŻYGADŁO Władysław, OP "Bomba"
ŻYŁOWICZ Władysław "Kalina", II/43 pp
+ ŻYSZKOWSKI Bronisław "Abis", I/50 pp, p. Rużyn
ŻYTKIEWICZ Emilian "Zych", s. Przebraże
ŻYTKIEWICZ Franciszek "Tygrys" "Franie", s. Przebraże
ŻYTKIEWICZ Józef, s. Przebraże
ŻYTKIEWICZ Marceli, s. Przebraże, k. Obw. Kiwerce
ŻYTKIEWICZ Ryszard, s. Przebraże
ŻYTOWIECKI Dominik "Lech", I/24 pp
ŻYTYŃSKA N "Bożena" służba sanitarna, obw. Kiwerce
ŻYTYŃSKA Halina "Ewa" służba sanitarna, obw. Kiwerce
ŻYTYŃSKI Stanisław "Sęp", I/24 pp

WACH Aleksander "Wilk", I/24 pp, 3 lata łagrów
WACHNOWSKA Wanda "Marysia" "Wala", k. Włodzimierz, Komendantka Pogotowia arcerek, więź. sów. 17 m-cy, więź. niem. 4 m-ce VIII-XI1942 r.
WACHOWSKI Antoni "Ślepy", s. Przebraże
WACHOWSKI Dominik, s. Przebraże
+ WACHOWSKI Józef, s. Przebraże, p. Przebraże
WACHOWSKI Kazimierz "Miotła", s. Przebraże
WACHOWSKI Stanisław, s. Przebraże
WACHOWSKI Stanisław "Wiewiórka", s. Przebraże
WACHOWSKI Wacław "Wacuk", s. Przebraże
WACHOWSKI Witaliusz, s. Przebraże
WACHOWSKI Władysław, s. Przebraże
WACŁAWSKI Antoni "Kani" "Kaus" chór., plut. łączn. "Osnowa", of. łączn. bojowej
+ WACŁAWSKI Ryszard "Baj", I/23 pp, p. na Prypeci
WAD AS Julian "Karaś" k. pchor., k. Włodzimierz
WADOWSKI Mieczysław, s. Torczyn
WAJDYK Józef "Czarny" st. wachm., I/45 pp - zwiad konny
WAJLER Józef "Wichura", I/45 pp
WAJLER z d. PIOTROWSKA Mirosława "Mira" "Biedronka", sanit., OP "Bomba"
WAJS Zbigniew "Kula", I/43 pp
WALAS J. "Nauczyciel", s. Przebrane
+ WALAS Władysław "Kamień", III/50 pp
WALASEK Bronisław, k. Poryck, wyrok śmierci w Łucku, zam. na łagier, amnestia VIII 1941 r.
WALASEK Maria, k. ode Rokitno, dost. leków, pomoc lek.
WALAWKO Władysław "Mały Władzio", s. Bielin, kwaterm.
WALCZAK Karol "Fok", 1/50 pp
WALCZAK Karolina "Onufry", k. Włodzimierz
WALCZAK Ryszard "Ryszard" ppor., OP "Ryszard" obw. Równe
WALCZAK Stanisław "Jarząbek", 11/50 pp
WALCZAK Stanisław "Lotnik" ppor., k. Równe, k-da obw.
WALCZAK-STRUŚ Anna "N", 1/43 pp
WALCZUK Tadeusz "Lipa", 1/43 pp
WALCZYŃSKI Roman, OP "Bomba"
+ WAŁECKA Cecylia "Karna", k. Kowel
WAŁECKA Daria, k. Tuczyn, lokal kontaktowy
WAŁECKI Bronisław "Las", k. Tuczyn
WAŁECZEK Agnieszka "Skrzypek", I/43 pp
WAŁECZEK Antoni "Gołąb", I/43 pp
WALENTO Stanisław "Polus" ppor., k. Zdołbunów, Inspektor Rei. w 1943 r.
WALERIAN z d. SAWICKA Helena "Mała", I/45 pp, plut. łączniczek
WALERIAN Józef "Ziutek", I/45 pp
WALERIAN Stanisław, s. Huta Stepańska
WALEWSKI Edward Janusz", I/24 pp
WALGOT Mieczysław, k. Rożyszcze
WALIŃSKA Halina, k. Łuck, skrz. kontakt.
+ WALKO Piotr "N", I/21 p.uł., p. Jagodzin
+ WALOTEK Marian "Dąbrowa", 23 pp (rusznikarnia), więź. XI1949 r. do VI951 r.
+ WALTER Witold Jasio", k. Poddębce
WALUCH Piotr "Róża", I/43 pp
WANIEWSKI Jan "Smok", III/50 pp
WANIEWSKI Jerzy Eugeniusz "Dąb", III/50 pp, represje UB w 1946 r.
WARCZEWSKI Wacław "Atos", I/45 pp
WARDACH Jerzy "Grzegorz", k. Kiwerce
WARDULIŃSKI Zygmunt, s. Zasmyki
WARFOŁOMIEJEW Borys "Chan" ppor., II/50 pp
WARO Mikołaj "Konrad" ppor., k. Łuck, d-ca obw. Śródmieście
WARSZEWSKA Julia "Ewa", Kwat. "Gromada"
WARSZEWSKI Aleksander "Łysy" plut, Kwaterm. "Gromada"
+ WARSZEWSKI Michał "Sułtan", I/45 pp
WARWAS Józef "Fokstrot", II/43 pp
+ WARWAS z d. ROMAN Wanda "Jagoda" sanit, OP "Bomba"
WARYCH Henryk "Niemiec", k. Kowel
+ WARYSZAK Edward "Warum", III/50 pp
WASIKOWSKI Jan "Sowa", k. Torczyn
+ WASIKOWSKI Stanisław "Grabarz", I/45 pp, p. Twerdynie, mog. zbiór.
WASILEWICZ Adam "Miły", I/43 pp
WASILEWICZ Hanna "N", I/43 pp
+ WASILEWSKI Adam "Golonka", I/45 pp, p. pod Turopinem
WASILEWSKI Adam "Mały", I/43 pp
WASILEWSKI Albert "Orzech", s. Przebraże
WASILEWSKI Czesław "Tchórz", III/50 pp
WASILEWSKI Franciszek "Prąd", I/45 pp
WASILEWSKI Roman, s. Przebraże
+ WASILEWSKI Mieczysław "N", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
WASZCZYŃSKI Aleksander "Orzeszek", OP "Bomba"
WASZCZYŃSKI Konstanty, OP "Bomba"
WAŚKOWSKI Stanisław "N", II/50 pp
WATRAK Józef "Orzeł" "Świerk", I/23 pp, plut. sap.  (t
WATRAKIEWICZ Józef "Cebula", I/43 pp
WATRAS N, k. Dubno, gr.likwidacyjna
+ WAWRZOŃ Władysław "N", I/21 p.uł., p.Jagodzin
WAWRZYCKI Stanisław "N", I/43 pp
WAWRZYCKI Zygmunt "Niedźwiedź", I/43 pp, w 1. 1944-1956 więzienia Lublin i Wronki
WAWRZYKOWSKI Edward, s. Kąty gm. Szumsk
WAWRZYNKIEWICZ Jerzy "Leszek", "Osnowa"
WAWRZYŃCZAK Stanisław, k. Dubno, k-da obw.
+ WAYS Wanda "Wanda", k. Luboml
WAŻNA Amelia "Brzózka",  I/23 pp, areszt. NKWD 6-2811945 r. Włodzimierz
WAŻYDRĄG Jan "Tarzan", II/50 pp
WĄSIK Franciszek "Leszczyna", I/24 pp
+ WĄSOWICZ Bogdan "N", II/23 pp, p. Pisarzowa Wola-Zabłocie, cm. Bielin
WĄSOWICZ Bronisław "Krzywy", s. Wólka Kotowska
+ WĄSOWICZ Czesław "Bączek", I/45 pp, p. Zabielę, cm. Brzeźnica Książęca
WĄSOWICZ Fulgenty "Bończa" ppor., obw. Kiwerce, of. wyszk.
WĄSOWICZ Gabriel "Piorun",  I/24 pp
+ WĄSOWICZ Józef "Organista", OP "Dzazgi", p. Wólka Kotowska
+ WĄSOWICZ Lucjan "N", II/23 pp, p. Pisarzowa Wola-Zabłocie, cm. Bielin
WĄSOWICZ Marian, s. Rafałówka
WĄSOWICZ Michał, s. Rafałówka
WĄSOWICZ Stanisław, s. Rafałówka
WĄSOWICZ Stanisław "Kruk", I/24 pp
WĄSOWICZ Stanisław "Piekarz", s. Rafałówka
+ WĄSOWICZ Wacław "Mewa", I/24 pp, p. Pańska Dolina
WĄTROBIŃSKI Wincenty "Antoś", III/50 pp
WCISŁO Edward, obw. Włodzimierz
WDOWIAK Jan "Wdowiak", I/23 pp
MHYDOWIAK Piotr "N", I/23 pp
WDOWIAK Stanisław "Orzeł", II/23 pp
+ WDOWICKI Adam "Kangur",  I/43 pp, p. Szackie Lasy
WDOWICKI Jan "N", I/43 pp
WDOWIUK Rozalia "Jagoda",  I/43 pp
WENTA Józef "Podkowa", OP "Bomba"
WERDOWSKI Sylwester, k. Kowel
WEREMKO Andrzej "Polana", I/43 pp
WEREMKO Jan "Kalina", I/43 pp
WEREMKO Stanisław "N", I/43 pp
+ WEREMKO Władysław "Kajak", I/23 pp, p. na Prypeci
WERESZCZYŃSKI Bronisław "Niemiec", I/24 pp
WERESZCZYŃSKI Jan "Maj", I/24 pp, represje UB Gdańsk w 1. 1946-1947
WERESZKO Aleksander "Roch" por., ..."...
WERNER Hans "N", I/45 pp, (Ślązak z niem. wojska)
WERNER Stanisław, s. Ostróg
WERPACHOWSKI Antoni "Brus" wachm., I/19 p.uł.
+ WESOŁEK Henryk "N", I/23 pp, p. na Prypeci
WESOŁOWSKI Stanisław "Szpak", k. obw. Łuck
WĘCKI Konstanty, k. Uściług, areszt. NKWD 1940 r.
WĘCŁAWEK Irena "Żaba", I/43 pp
+ WĘGLEWSKI Henryk, k. Kowel, zastrz, w więź. Równe
WĘGLIŃSKI Józef pchor., k. Aleksandria , obw. Równe
WĘGŁOWSKA Bronisława "Kora" sanit., OP "Bomba"
+ WĘGŁOWSKI Czesław, k. Kowel, rozstrz. w więź. Równe
+ WĘGŁOWSKI Jacek "Hiszpan", komp. warszawska, p. Lasy Mosurskie
WĘGŁOWSKI Jan "Nurek", OP "Bomba"
WĘGŁOWSKI Stefan "Burza", 1/45 pp, areszt. NKWD 1944r., ucieczka
+ WĘGŁOWSKI Stefan "Funio", komp. warszawska, p. Lasy Mosurskie, cm. Binduga
WĘSEK Kazimierz Jerzyk",  II/50 pp
+ WĘSEK N "N", I/24 pp, p. na Prypeci
WĘZŁOWSKI Józef, s. Katarzynówka-Olganówka
+ WĘŻYK Katarzyna "Katia" sanit., I/24 pp, p. Szackie Lasy
WIARKOWSKI Wacław "Paluszek", I/45 pp
WIATR Antoni "Tygrys", I/45 pp, więź. Lublin XII 1944 r. do VI1945 r.
WIATR Gracjan "Miotełka", s. Siedliska
WIATR Katarzyna, s. Huta Stepańska
WIATR Marian "Maniek", I/45 pp
+ WIATR Stanisław, s. Huta Stepańska, p. Huta Stepańska
WIATR Stanisława sanit., s. Huta Stepańska
WIATR Władysław, s. Siedliska
WICHER N, s. Bereźno
+ WIDAWSKI Józef "Wit" Józek", ZWZ Równe, rozstrz. VI1941 r.
WIECZOREK Genowefa "Stasia", k. Rożyszcze Julian "Kozaltiewicz".  I/50 pp
WIEJAK Julian "Kozakiewicz", II50 pp
WIELADEK Feliks .Brzózka', II/50 pp
WIELGAT Antoni "N", s. Radomie, II/43 pp
+ WIELGAT Antoni Bazyli Jarząbek", I/50 pp, p. Perespa, cm. Zasmyki
WIELGAT Bronisław "Jarząb", II/50 pp
+ WIELGAT Mieczysław "Szczapa", Sztab Dyw., komp. łączn. pluton radio
WIELGAT Tomasz "Wir",  I/50 pp
WIERCIŃSKI Leon "Jawor",  I/45 pp
WIERCIŃSKI Władysław "N", I/50 pp
WIERTELAK Wanda "Lalka" I/45 pp
WIERZBICKI Jan "Janek" "Wąż", I/45 pp
WIERZBICKI Kazimierz, s. Białokrynica
+ WIERZBICKI Władysław "Klin",  I/50 pp, p. Rużyn
WIERZBIŃSKI Antoni "Antek", s. Przebraże
WIERZBIŃSKI Kazimierz "Myśliwy", s. Przebraże
WIERZBIŃSKI Stanisław "Wójt", s. Przebraże
WIERZBOWSKA Irena, k. Włodzimierz, wywiad - praca w niem. urzędzie zatrudnienia
WIERZBOWSKA Katarzyna, k. Kowel, lokal kontaktowy
WIERZBOWSKA-ŚWIERCZEWSKA Maria "Murka" sanit., I/24 pp, łączn., kanc.                    
+ WIERZBOWSKI N, k. Czmykos, d-ca plac. AK     .
WIERZBOWSKI Bogdan, ZWZ Janowa Dolina, z-ca kier.
WIERZBOWSKI Janusz "Sikorka", I/23 pp
WIERZBOWSKI Stanisław "Lis", III/50 pp
WIERZBOWSKI N "Wichura", Pow. Del. Rz. PKB Włodzimierz Xl943r.
+ WIERZCHOWSKI Kazimierz "Wajda", III//50 pp      
+ WIERZCHOWSKI Zdzisław "Wilbik", III/50 pp
+ WIERZYŃSKA Halina "Hala", k. Włodzimierz
WIERZYŃSKI Antoni sanit., k. Włodzimierz
WIĘCŁAWSKI Kazimierz "Rydzyk", II/50 pp
WIKAWSKA Józefa "Kruk", k. Krzemieniec
WICZEK N, s. Uściług
WILCZEWSKI Adam "Tygrys", k. Kiwerce, p. Kopaczówka
WILCZEWSKI Władysław "Wilk", s. Kopaczówka, obóz pracy NKWD III 1944 r. do IV1945 r.
WILCZUR Stanisław "N", I/45 pp
WILCZUR Zygmunt "N", I/45 pp
WILCZYŃSKA Elżbieta, k. Łuck
WILCZYŃSKA-BARAN N, OP "Bomba", plut. Gospod
+ WILCZYŃSKI Józef, OP "Bomba", p. pod Stachówką
WILCZYŃSKI Józef, k. Włodzimierz Wół.
WILCZYŃSKI Julian "Jastrzebski", II/43 pp
+ WILCZYŃSKI Roman, OP "Bomba", ranny w obie nogi pod Ośmigowiczami - zaginął
WILCZYŃSKI Stanisław, s. Przebraże
WILCZYŃSKI Wincenty, OP "Bomba"
WILCZYŃSKI Zygmunt "Kozioł", plut. żand. 23 pp
WILK Bronisław "N", III/50 pp
WILK Czesław, OP "Bomba"
WILK Edmund, s. Rafałówka
+ WILK Edmund "Słowik", I/24 pp, p. koi. Hynin
+ WILK Edmund "Zając", s. Wólka Kotowska, p. Hawczyce
+ WILK Tan, s. Wólka Kotowska, p. Wólka Kotowska
WILK Leon "Śmiały". I/24 pp
WILK Stanisław s, Kaniivnówki - Okanówk^
WINIARSKI Antoni  N   III/50 pp
WINIARSKI \lieczysiav.-  Mrcr.vka'  I/23pp plut. łączu.
WINIARSKI Władysław  Leon   k. obw. Łuck
WISZNIEWSKA Helena   Irena   k. Krzemieniec - Del. RP
WISZNIEWSKI Antoni, s. Pańska Dolina
WISZNIEWSKI Bolesław "Rex", I/19 p.uł.
+ WISZNIEWSKI Bronisław "Łazik",  I/45 pp, p. pod Juliopolem
WISZNIEWSKI Stanisław "N", I/43 pp
WISZNIEWSKI Stanisław "Jastrząb", I/24 pp
WISZNIEWSKI Władysław, s. Pańska Dolina
WISZNIEWSKI Włodzimierz "Wujek", k. Włodzimierz
WISZNIOWSKA Helena "Irena", Deleg. RP Krzemieniec
WISZNIOWSKI Michał "Fursik", k. Krzemieniec, Insp. Wydz. Bezp.
WIŚNIECKI Stanisław "Sarna" "Widelec", III/50 pp, areszt śledczy Lublin 2 tyg. w 1945 r.
WIŚNIEWSKA Wanda "Wołynianka", k. "Osnowa"
WIŚNIEWSKI N "Reks", II/50 pp
+ WIŚNIEWSKI Bolesław "N", II/50 pp, p. Lasy Mosurskie
WIŚNIEWSKI Bronisław "Pal", I/43 pp
WIŚNIEWSKI Czesław, s. Torczyn
+ WIŚNIEWSKI Franciszek "Olszynka", II/50pp , p. Jagodzin
WIŚNIEWSKI Jerzy "N", I/43 pp
WIŚNIEWSKI Józef "Norwid" "Mocny" ppor., k. Del. "Gromada"
+ WIŚNIEWSKI Józef "N", I/45 pp, zwiad konny, p. w walce o Kowel IV1944 r.
WIŚNIEWSKI Julian, ochr. sztabu. Dyw.
WIŚNIEWSKI Julian "Strzała", II/43 pp, areszt. UB Chełm V1945 r.
+ WIŚNIEWSKI Marek pchor., k. obw. Łuck, zmarł podczas śledztwa w Kijowie
WIŚNIEWSKI Stanisław "N", I/45 pp
+ WIŚNIEWSKI Wacław "N", I/21 p.uł., p. Jagodzin
WIŚNIEWSKI Władysław, k. Włodzimierz
WIŚNIEWSKI, Zenon "Gałązka", II/50 pp
WITAMBORSKI Stanisław "Mały", d-ca Komp. Przepraw
WITCZAK Bolesław "N", I/23 pp
WITCZAK Franciszek, k. Kowel - wywiad KG AK
WITCZAK Stanisław, Del. Rz. Zdołbunów
WITCZAK Tadeusz "Myszka",  I/23 pp
WITKOWSKA Barbara "Spokojna", k. Włodzimierz
WITKOWSKA Wiesława "Alberta" sanit., 23 pp 6 komp. "Sokół II"
+ WITKOWSKI Antoni "Kropelka", II/50pp, p. w LWP
WITKOWSKI Antoni "Wiktor", II/24 pp
WITKOWSKI Bolesław "N", II/50 pp
WITKOWSKI Edward "Mróz", I/50 pp
WITKOWSKI Eugeniusz, areszt. V1940 r., wyrok 8 1. łagrów, zwoln. 28 VIII 1941 r.
WITKOWSKI Franciszek, k. "Osnowa"
WITKOWSKI Hipolit "Pestka", I/50 pp
WITKOWSKI Jan "Gałązka", s. Pańska Dolina
WITKOWSKI Jan "Kolba", I/43 pp
+ WITKOWSKI Jeremi Longin Andrzej "Sokół II" ppor., 23 pp, 6 sam. komp. "Sokół II", p. Szackie Lasy
WITKOWSKI Józef, s. Pańska Dolina
WITKOWgl Józef "Frezarka", I/24 pp
WITKOWSKI Julian, k. Włodzimierz, areszt. NKWD 1940 r.
WITKOWSKI Marian "Szczupak", I/43 pp
WITKOWSKI Stanisław "Brzózka", I/24 pp
WITKOWSKI Stanisław "Król", OP "Bomba"
WITKOWSKI Stanisław "Sroka", I/43 pp
WITKOWSKI Tadeusz "Wilga", I/43 pp
+ WITKOWSKI Witold "Witek",  I/45 pp, zg. pod Mah-ńslaem iesień 1944 r.
WITKÓW Wilhelm "Strzałka",  I/23 pp
+ WITWICH Tan .Nagiel" por. sztab Dvw.. zastrz. UB m 1946 r. pod Lasem Gazdowieckim
WITWICKI Roman "Nemo", k. Włodzimierz, Kisielin
WŁODARCZYK Zenon "Zbój", I/45 pp
WŁODARKIEWICZ Bronisław, s. Przebraże
WŁODARKIEWICZ Józef, s. Przebraże
WŁODARKIEWICZ Marian, s. Przebraże
WŁODARSKA Janina "Dana" sanit., I/45 pp, szpital "Gromady"
WŁODARSKI (NOSAL) Bronisław "Kalina" "Brzózka", II/23 pp
+ WŁODARSKI Eugeniusz "Burza", I/24 pp, p. Piatydnie
WŁODKIEWICZ Alfons "Wierszuł", OP "Bomba"
WŁODZIEJEWSKI Nikodem, s. Przebraże
WŁOSZCZYŃSKA Józefa, s. Huta Stepańska
+ WŁOSZCZYŃSKI Antoni, s. Huta Stepańska, p. Huta Stepańska
WŁOSZCZYŃSKI Antoni "Niedźwiedź", I/45 pp
WŁOSZCZYŃSKI Jan "Figiel", I/45 pp - zwiad konny
+ WŁOSZCZYŃSKI Mieczysław, s. Huta Stepańska, p. Huta Stepańska
WNUK Alfreda "Wodnik", k. "Osnowa"
+ WNUK Krystyna Danuta "Mała", k. Włodzimierz, 3 lata przesłuchań w UB Zamość
WNUK Stanisław "Macek", k. Włodzimierz Wół.
WOJCIECHOWSKA Maria "Błyskawica", I/43 pp
WOJCIECHOWSKI A., k. Luboml, k-dant ZWZ
WOJCIECHOWSKI Jerzy "Legion", I/50 pp
WOJCIECHOWSKI Jerzy "Sar", komp. warszawska VQ
WOJCIUCH Jadwiga "Jagoda" sanit., szp. Bielin
WOJDYŃSKI Stanisław "Spokojny",  II/23 pp
WOJEWODA Halina "Halina", sztab okr., sekr. "Aspika"
WOJEWÓDZKA Halina, k. Dubno, łączn. "Aspika"
WOJNAR Aleksander "Sokół", ZWZ Krzemieniec, kier. komórki
WOJNAROWICZ Józef "Fedor", k. obw. Łuck
WOJNICKI Tadeusz "Grom" ppor., s. Przebraże
WOJTACHNA Bolesław "Wróbel", III/50 pp
WOJTAK Aleksander "Blondyn", II/50 pp
WOJTAK Zdzisław "Wojtek", s. Kolendowo
WOJTALIK Dominik, OP "Bomba"
WOJTALIK Józef "Chińczyk", s. Przebraże
WOJTASIEWICZ Anna Grażyna "Grażyna", k. Kowel
+ WOJTASZCZYK Józef "Chmielewski", II/50 pp, p. Lasy Mosurskie
WOLAK Aleksander "Olek", s. Przebraże
WOLAK Czesław "Trybinka", s. Przebraże
WOLAK Kazimierz "Majdan", s. Przebraże
WOLAK Marceli, s. Przebraże
WOLAK Mieczysław "Horodyczyn", s. Przebraże
WOLAK Mieczysław "Kwiecień", I/24 pp
WOLAK Mirosław "Mirek", s. Przebraże
WOLAK Roman "Luzak", s. Przebraże
WOLAK Roman "Szczapa", s. Przebraże
WOLAK Tadeusz "Rawicz", I/45 pp, 2 razy areszt, w 1944 r. w Otwocku i Lublinie
WOLAK Zygmunt "Olos", s. Przebraże
WOLAŃSKI Paweł, s. Przebraże
WOLAŃSKI Stanisław "Piła", I/43 pp
WOLF Walerian "Pawłowski", Pow. Del. Rz. Włodzimierz
WOLIŃSKA Halina, k. Łuck, skrz. kontakt.
WOLIŃSKI Franciszek "Franek", I/23 pp
WOLNICKA Władysława "Marysia", Komp. Przepraw "Małego"
WOLNICKI Jan "Bartek", Komp. Przepraw "Małego", represje UB w Dubience II1947 r.
WOLNICKI Józef, Komp. Przepraw "Małego"
WOLNIEWICZ Józef "Wolny", I/24 pp
WOLSKI JAN 21 płk. ułanów bohater bitwy pod Mokrą
WOLSKI Franciszek, k. Włodzimierz, areszt. VII 1940 r., kara śmierci, uwoln. 26 VI1941 r.
+ WOLSKI Tomasz "Tomek", I/45 pp, p. Pustynka
WOLSZCZAN Jerzy "Bartek" "Jumbo" ppor., komp. warszawska
WOŁGAJEW Aleksy "Czarny", ..."...
WOŁKOWIŃSKI Konstanty, s. Krzemieniec
WOŁODKIEWICZ Alfons "Wierszula", k. ode. Rokitno
WOŁOSZYŃSKA Halina "Halszka", II/43 pp
WOŁOSZYŃSKI N "Wilk", k. Równe
WOŁOSZYŃSKI Zdzisław "Znicz", Sztab "Gromady", komp. łączn.
WOROBEL Andrzej "Raszpelski", I/23 pp
WORONOWICZ N ksiądz, k. Ołyka
+ WOŹNIAK Aleksander "Gwiazda", I/50 pp, p. Lasy Mosurskie
+ WOŹNIAK Bolesław "Upiór", I/50 pp, p. Różyn
WOŹNIAK Czesław "Jurek", I/24 pp
WOŹNIAK Edward "Waligóra", II/50 pp
WOŹNIAK Jan "Wir", II/50 pp
WOŹNIAK Mirosław "Woda", I/45 pp
1944 WOŹNIAK N ,k. Lublatyn, 1944 r. rozstrzelany przez Gestapo
WOŹNIAK Roman "N", I/24 pp
WOŹNIAK Tadeusz "Malinka", I/24 pp
WOŹNIAK Wacław "Upiór" ("), I/50 pp
WOŹNIAKOWSKA-LASKOWNICKA Aleksandra "Wierna", sanit., II/23 pp
+ WOŹNIAKOWSKI Stanisław "Tur", II/50 pp, p. Ośmigowicze, cm. Zasmyki
WOŹNICA Aleksander "Topór", k. "Osnowa"
WOŹNICA Władysław "Żeglarz", I/23 pp
WÓJCICKI Franciszek, s. Przebraże
WÓJCICKI Jan, s. Przebraże
WÓJCICKI Józef, k. Poryck, więź. w Łucku w 1. 1940-1941
WÓJCICKI Stanisław "N", I/43 pp
+ WÓJCIK Aleksander "N", II/43 pp, p. Szackie Lasy
WÓJCIK Alfred "Topola", II/50 pp
WÓJCIK Bolesław "Rawicz", I/50 pp
+ WÓJCIK Henryk "N", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
+ WÓJCIK Józef "Zgrzyt" por., k. Łuck d-ca obwodu, X    łagry 29III 1944r. do 29X111955r.
WÓJCIK Maria "Bogna" sanit., szpital "Gromada"
WÓJCIK N "N", II/23 pp f
WÓJCIK Stanisław "N", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
WÓJCIK Stanisław, k. Włodzimierz, areszt. NKWD 1940 r.
WÓJCIK Tadeusz "Orlik", II/43 pp
+ WÓJCIK Tadeusz "Ślusarz", 1/50 pp, p. Szackie Lasy
WÓJCIK Tomasz "N",  II/50 pp
WÓJCIK Władysław, k. wywiad. KG AK Kowel
+ WÓJCIK Zofia "Małgorzata", k. Łuck
WÓJCIK z d. WALCZAK Janina "Szarotka" sanit., szpital "Gromada"
WÓJTOWICZ Helena "Dama", kwat. "Osnowa"
WÓJTOWICZ Jan wachm., s. Ostróg
+ WÓJTOWICZ Jan "Janek", k. "Osnowa"
WÓJTOWICZ Jan "Wulkan", s. Worczyn
WÓJTOWICZ Janina "Jana", k. Dubno, punkt kontakt.
WÓJTOWICZ Rudolf, k. Dubno
+ WÓJTOWICZ Stanisław "Orzeł", plut. saperów, p. Czmykos, cm. Binduga
WÓJTOWICZ Stanisław "Pająk" ("), I/50 pp
+ WÓJTOWICZ Zygmunt "Pająk", I/50 pp, druz. łączn., p. Czmykos, cm. Binduga
+ WROCŁAWSKI Antoni "Kam", plut. łączn., p. Jagodnn
WROCŁAWSKI Ryszard .Dąb   Sztab zgr. "Osnowa" - łaczn.
WRONA Stefan, s. Przebraze
WROXA Zygmunt "Wrona", I/45 pp
WRONOWSKI Antoni "Tolek",  I/43 pp
WROŃSKI X "X", II/43 pp
WROŃSKI Antoni "N", I/24 pp
WRÓBLEWSKA Aureha, k. Sarny
WRÓBLEWSKA Ewa, k. Sarny
WRÓBLEWSKI Antoni "Sęp" "Mecenas", k. Równe - Insp. Rej., wywiad
+ WROBLEWSKI Czesław ppor., k. Sarny
WRÓBLEWSKI Edward "Jadźwing", OP "Bomba"
WRÓBLEWSKI Kazimierz "Maryśka" por., ..."...
WRÓBLEWSKI Mikołaj, s. Ostróg
+ WRÓBLEWSKI Stanisław "Stryjek", OP "Bomba", p. Zawołocze
+ WRÓBLEWSKI Zygmunt, k-dant ZWZ Łuck, areszt. 1940 r., wyrok śmierci, los nieznany
WRZESIŃSKI Ryszard "Ryś", k. Kowel, kurier kom. obw.
WRZEŚNIEWSKA Irena "Szarotka", k. Kowel
+ WRZESNIEWSKI Henryk "Świder", III/50 pp, p. w rej. Chełma, mogiła nie jest znana
WRZESNIEWSKI Ryszard "King", III/50 pp
WUJAS Lucyna, k. Zdołbunów
WURO Mikołaj "Konrad" ppor., k. Łuck, d-ca ode. Śródmieście
WYDRA Edward "Burza", I/21 p.uł.
WYKA Jan, s. Antonówka
WYPÓRKIEWICZ N, k. Ostróg
WYROŻEMSKA Zofia, k. Kostopol, tajne nauczanie, pielęgniarka, s. Huta Stepańska, aresztowana,  skazana (NKWD)
WYRZYKOWSKI Dominik ksiądz, s. Rybcza, d-ca
WYSOCKI Baltazar, s. Rafałówka
WYSOCKI Hipolit "Czarny", 1/45 pp
WYSOCKI Marian "Maciuś", k. Włodzimierz Wół.
WYSOCKI N , k. Kowel, nadleśniczy
WYSOCKI Stanisław, s. Rafałówka fy.
WYSOCKI Tadeusz "Olek", s. Przebraze
WYSOCKI Tadeusz "Elektryk", s. Przebraze
WYSOCKI Władysław, s. Przebraze
WYSZ Karol "Herman", s. Przebraze
WYSZOMIRSKA Władysława, k. Włodzimierz Wół., lokal kontakt. - szkol, sanit.
WYSZOMIRSKI Feliks "Wróbel", s. Spaszczyzna
+ WYSZOMIRSKI Franciszek "N", I/23 pp, p. na Prypeci
WYSZOMIRSKI Jan "Mirek", d-ca. ode. AK Spaszczyzna
+ WYSZOMIRSKI Mieczysław "Lis", I/23 pp
WYZWĄ Władysław "Edek", I/23 pp

ZABŁOCKA Leokadia "Lida" "Łodzią", OP "Bomba"
+ ZABŁOCKI Antoni OP "Bomba", p. Wilia, cm. Stara Huta
+ ZABŁOCKI Bolesław "X", 23 pp 6 komp "Sokół II", zg. 24 VI944 r. w Kopyłowie
+ ZABŁOCKI Mateusz OP "Bomba", p. Wilia, cm. Stara Huta
+ ZABŁOCKI Stanisław Julian" por., k. Łuck. rozstrz. w Rożnem
ZABORNY Eugeniusz k. Rozvszcze
+ ZABOROWSKI Tadeusz Poeta' I/45 pp. p. Tweidynie. mog. zbiór.
ZACHARCZUK Franciszek   Tur", I/23 pp
ZADARNOWSKA 2 d. LASTRZĘBSKA Czesława, "Kam" sanit., szpital  Gromady   cwz leniecki Lubornl  Okszów
+ ZADARNOWSKI Antoni "Piech , 23 pp 6 komp. .Sokół H*. p. na Prypeti
ZADARNOWSKI Czesław "lis 2", I/45 pp
ZADROZNY Czesław "Mykita" "Sław" ..Głowacki", Del. Rządu na Wołyń, Nacz. Wydz. Bezpiecz.
ZAGOŻDŻON Henryk "Złotko", I/50 pp
ZAGOŻDŻON Jan "Iwan", k, Kowel
ZAGORSKA-KOBIAŁKOWA Irena "N", sanit., szpital "Osnowy"
ZAGÓRSKI Władysław "Wilk", III/50 pp
ZAGÓRSKI Włodzimierz "Osiemnastka" lekarz por., szpital "Gromady"
ZAGRODZKI Kazimierz "Radan", I/24 pp
ZAHORSKI Robert Józef "Bąk", II/50 pp, (nazwisko rod. Kowalski Feliks)
ZAJĄC Czesław "Kokoszka", I/50 pp
ZAJĄCZKOWSKI Franciszek "Grot", I/19 p.uł.
+ ZAJĄCZKOWSKI Tadeusz "Słońce", ochr. sztab. Dyw., p. Lasy Mosurskie z płk. "Oliwą"
ZAJDĄ Jan "Janek", I/23 pp
ZAJDĄ Jan "Makówka", I/23 pp
ZAJDEL Bronisław "Zetber",  III/50 pp, inwigilacja Inf. Wojsk, w 1. 1948-1954
ZAKLEKTA Władysław "Tim", II/43 pp
ZAKRZEWSKI Antoni, k. Dubno
ZAKRZEWSKI N, k. Dubno
+ ZAKRZEWSKI Witold "Zawieja", I/24 pp, p. w Osiekowie, cm. Zasmyki
ZALESKI Henryk "Drzazga" "Żak" pchor., k. Kiwerce
ZALEWSKA Zofia, k. Kowel
ZALEWSKI Baltazar, s. Rafałówka
ZALEWSKI Franciszek, s. Rafałówka
ZALEWSKI Jan "Cichy", ..."..., obóz pracy przymusowej dla AK w Czelabińsku 11V1945 r. do 22 VI1946 r. '
+ bZALEWSKI Jan "Dąbrowski", s. Wólka Kotowska
ZALEWSKI Józef syn Marcelego, s. Rafałówka
ZALEWSKI Kazimierz "Żak" "Stef", k. Kiwerce, d-ca ode. "Polana" ZALEWSKI Leon, s. Rafałówka
ZALEWSKI Longin "Góral", I/50 pp
ZALEWSKI Marceli, s. Rafałówka
ZALEWSKI Marian "Gawron", k. Kiwerce
ZALEWSKI Mikołaj, s. Rafałówka
ZALEWSKI Paweł, k. Równe
ZALEWSKI Piotr, ZWZ Równe
+ ZALEWSKI Stanisław, k. Równe, zg. w więź. w Równem
ZALEWSKI Zygmunt, s. Rafałówka
ZALEWSKI Zygmunt syn Marcelego, s. Rafałówka
ZAMBRZYCKI Ireneusz "Marabut", II/43 pp
ZAMECKI Michał, org. k-dy obw. Włodzimierz w 1941 r.
ZAMECKI Ryszard Zdzisław "Pazur", II/23 pp
ZAMOJSKI Marian "Ząbek", OP "Bomba"
+ ZAMOLSKI Bronisław "Ząbek", I/45 pp
ZAMOŚCIŃSKA Anna (matka "Bronki"), s. Zasmyki
ZAMOŚCIŃSKA Leokadia "Luba", s. Zasmyki
ZAMOŚCIŃSKA-KUCAŁA Joanna "Bronka", II/50 pp
ZAMOŚCIŃSKI Bazyli "Dąb" "Tumry" kpr. pchor., plut. żand. "Gromada"
+ ZAMOŚCIŃSKI Bogusław "Madej", II/50 pp
ZAMOŚCIŃSKI Bronisław, s. Zasmyki.wywieź, do Rosii w 1944 r. wrócił w 19 56 r.
+ ZAMOŚCIŃSKI Józef, sztab zgr.   Gromada" p. list Maanskk
+ ZAMOŚCIŃSKI Wacław, s. Zasmyki. P- Worana. chl Zasnrffc
+ ZAMRZYCKI Ignacy "Sęp", s. Głęboczyce
+ ZAN Józef "Piętaszek", 1/21 p.uł.
ZANIEWSKI Julian "Julek", komp. warszawska, areszt. NKWD, łagier VIII 1944 r. do XI1947 r. ZAPOTOCKI Bogusz "Śmiały", II/50 pp
+ ZAPOTOCKI (Czech) Jarosław "N", I/24 pp, zg. na minie w Kupiczowie
ZAPOTOCKI (Czech) Wacław "N", 1/24 pp
ZARĘBA Stanisław, Del. RP obw. Zdołbunów
ZARĘBIŃSKA Jadwiga "Jasia7' sanit, szpit. dyw.
+ ZARĘBIŃSKI Hipolit "Stasio", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
ZARĘBIŃSKI Stanisław "Stasio", 11/50 pp
ZARĘBSKI Marian "Sęk", k-dant ZWZ Janowa Dolina, areszt. III 1940 r. do VIII 1941 r.
+ ZAROŚLIŃSKI Wacław, 23 pp 6 komp. "Sokół II", p. na Prypeci
ZARÓD Franciszek sanit., s. Młynów
ZARYCHTA Bronisław "Borsuk", II/50 pp
+ ZARYCHTA Edward "Murzyn", III/50 pp, p. Lasy Mosurskie
ZARYCHTA N "N", III/50 pp
ZARZYCKI Henryk "Kostek" ppor., II/50 pp
ZASTAWNY Tadeusz "Konrad", k. Kowel
+ ZAWADA Helena sanit., szpital Kupiczów, zginęła od kuli niem.
ZAWADA Wojciech "Skowron", III/50 pp, rusznikarz
ZAWADZKI Antoni "N", I/45 pp
+ ZAWADZKI Kazimierz "Kazik", I/45 pp
ZAWADZKI Roman "Dudek", s. Cumań
ZAWADZKI Wojciech, k. Włodzimierz, areszt II1940 r., wyrok 5 1. łagrów, los nieznany
ZAWIASA Jan, s. Ostróg
ZAWIDZKI Ireneusz lekarz, k. Łuck
ZAWILSKI Apoloniusz por., k. Zdołbunów-Kostopol
ZAWILSKI Henryk "Grys", I/24 pp
ZAWISTOWSKI Maurycy Maciej "Stolarz", I/19 p.uł.
ZAWISZA Jan, k. Obw. Zdołbunów
ZAWISZA Jan "Jasio", OP "Bomba"
ZAWISZA Jerzy "Kazik", III/50 pp
ZAWISZA Józef "N", I/45 pp
ZAWIŚLAK Stefan "Suseł", FSO pp
ZBARASKI Józef, org. przerzutu Polaków na Węgry, areszt. 25Xl939r., los nieznany
ZBOROWSKI N, oficer, k. Włodzimierz, areszt. NKWD II1940 r. los nieznany
ZBRONIEC Zenon (z Tarnowa) "N", II/23 pp
+ ZBROŃCA Henryk, pl. żand. "Osnowa", p. Jagodzin
+ ZDOBICKA Maria, k. Krzemieniec (tajny hufiec harc.), rozstrzelana przez Gestapo
ZDZIECH Henryk "Sibicki", s Turzysk
ZDZIENICKI Józef "Skrzat", I/50 pp
ZDZIMIRA Stanisław, k. Woronczyn, d-ca
ZELENT Franciszek "Sztacheta", I/43 pp
ZEMBRZUSKI Antoni "Tosiek" kpr. pchor., komp. warszawska
ZEMBRZYCKI Wacław, k. Poryck, więź. Łuck w 1. 1940-1941
ZEŃ Czesława sanit., szpit. "Osnowy"
ZEŃCZEWSKI Michał, s. Osty ZGARDA Roman "Wicher", I/43 pp
+ ZGARDA Stefan "Burza", I/43 pp, p. Zamłynie, cm. Rymacze
ZGÓRSKI Stanisław "Maciuś", I/43 pp
ZGÓRSKI Zenon "Przeciąg",  I/43 pp
ZIARCZYŃSKA Stanisława "N", I/23 pp
ZIEBRO Roman "Rtęć", k-da obw. Zdołbunów, łączność
+ ZIELAND Hipolit "N", 1/23 pp, p. na Prypeci rrs
ZIELANT Władysław "Sułtan", I/24 pp
ZIELENKIEWICZ Adam, s. Zalesię
ZIELENKIEWICZ Aleksander, s. Zalesię
ZIELIŃSKA Halina "Błękitna", k. Zdołbunów
ZIELIŃSKA Helena, s. Huta Stepańska
ZIELIŃSKA Irena, s. Huta Stepańska
ZIELIŃSKI Henryk, s. Ostróg
ZIELIŃSKI Henryk "Kruk", I/21 p.uł.
+ ZIELIŃSKI Jan, s. Wyrka, p. Wyrka
ZIELIŃSKI Jan "Jasio", I/45 pp
+ ZIELIŃSKI Jan "Mucha", II/50 pp, p. Lasy Mosurskie
ZIELIŃSKI Józef "Huragan", I/50 pp
ZIELIŃSKI Stanisław "Zielony",  I/45 pp
ZIELIŃSKI Stefan "Grabek", I/45 pp
ZIELIŃSKI Stefan "Stefek", I/45 pp
+ ZIELIŃSKI Tadeusz "N",  I/50 pp, p. Osiekrów, cm. Zasmyki
+ ZIELIŃSKI Wacław "Sokół", I/23 pp, p. Barysz k/Piatydni, cm. Bielin
ZIELIŃSKI Witold "Witek", s. Dubno
ZIELIŃSKI Zbigniew "Zawisza", I/23 pp
ZIELNIK Czesław "Tulipan", I/23 pp, zwolniony w 1954 r. z LWP z powodu AK
ZIENKIEWICZ N "Anin", I/23 pp
ZIENKIEWICZ Bolesław "Czyżyk", I/24 pp
+ ZIENKIEWICZ Jan "Chrobry", i1/24 pp, p. na Prypeci
ZIENKIEWICZ Jan "Machiawelli" kpr. pchor., k. Łuck
ZIENKIEWICZ Leon "N", I/23 pp
+ ZIENKIEWICZ Wanda "Kalina" sanit., II/23 pp, rozstrzelana w więź. w Lubomlu
ZIENKOWSKI Edward "Waligóra", k. Łuck
+ ZIENTA Kazimierz, OP "Bomba", Stara Huta, p. pod Moczulanką XI1943 r., cm. Stara Huta
ZIENTAL Irena sanit., szpital "Osnowy"
ZIĘBA Dyonizy "Mucha", II/50 pp, więziony: III-IX1945r.; 1711951 r. do 1711955r.
ZIĘBA Stanisław, ksiądz, ZWZ Równe, areszt. IV1940 r.
ZIMMERHACKEL Halina "N" sanit., szpital II/43 pp
ZIMNY Lutek, s. Przebraże
+ ZIMON Adolf "Arka", komp. warszawska
ZIMON Mieczysław "Czarny", I/23 pp
ZINCZUK Marian "Maniek", k. Kowel
ZINCZUK Mikołaj, k. Kowel, (Ukrainiec z pochodź.)
+ ZINKIEWICZ Kazimierz "N", I/24 pp, p. Pisarzowa Wola-Zabłocie
ZINKIEWICZ Polidor "Mewa", k. Osnowa
ZIOMKO Mieczysław "Trzaska", I/23 pp
ZIÓŁKOWSKA Adela "Szpileczka", I/23 pp, łączn.
+ ZIÓŁKOWSKA Zofia "Iskra", komp. łączn. "Gromady"
ZMEŁTY Stanisław "Kotwica", III/50 pp
ZMOŻYŃSKI Czesław, k. Krzemieniec, areszt. NKWD, skazany na śmierć
ZMOŻYŃSKI Jan lek. weteryn., k. Krzemieniec
ZMOŻYŃSKI Marian, k. Krzemieniec
+ ZMYSŁOWSKI Janusz "Rak", I/50 pp
+ ZOŁOCIŃSKI Stanisław "Doman" sierż. pchor., komp. warszawska, p. w Powstaniu Warszawskim
ZOŁOCIŃSKI Zdzisław "Piotr" por., komp. warszawska
ZONENNBERG Mieczysław "N", I/24 pp
ZONENBERG Roman "Lech", I/24 pp
+ ZONNENBERG Stanisław "Tarzan", I/24 pp, p. na Prypeci
ZONNENBERG Anna "Zosieńka", k. Łuck
ZONNENBERG Łucja "N", I/23 pp
ZUBA Franciszka, k Kostopol
ZUBA Gertruda   Czarka  sami., II/23 pp
+ ZUBA Henryk ..N".  I/23 pp, p. Szackie Lasy
ZUBA Henryk "Tunak", II/23 pp
ZUBA Janina, k. Kostopol, aresztowana i skazana - NKWD
ZUBA Józef "Kalosz", II/43 pp
ZUBA Kazimierz, k. Kostopol, k-da Obw.
ZUBA Piotr, Del. Rządu RP Kostopol
ZUBA Zygmunt, k. Kostopol
+ ZUBKIEWICZ Władysław "Edward", II/50 pp
+ ZUBKO Kazimierz "Leon" "Szumny", II/23 pp
+ ZUBKO Mieczysław "Pogodny", II/23 pp; p. Pisarzowa Wola-Zabłocie, cm. Bielin
ZUBOW-MOSZYŃSKA Janina, s. Janowa Dolina
ZUBOW Kazimierz, s. Janowa Dolina
ZUBOW Zygmunt, s. Janowa Dolina
ZWIEJSKI Władysław por., k. Krzemieniec-Cyranka
+ ZWIERNIK Stanisław "N", I/23 pp, p. na Prypeci
ZWIERZCHOWSKI N , k-da obw. Zdołbunów, komórka likwidacyjna
ZWIERZYŃSKI Czesław "Jastrząb", I /43 pp, Komp. Przepraw "Małego"
ZWOLAŃSKI Jan "Żołądź", I/45 pp, w 1956 r. częste przesłuchania w UB
ZWOLIŃSKI Stanisław "N", II/43 pp
+ ZYCH Władysław "N", II/43 pp
ZYGADŁO Jadwiga "Czarnula", s. Ludwikówka
ZYGMUNT Remigiusz "Adler", I/19 p. uł., areszt śledczy UB WrocławVI-XI1948r.
ZYGMUNT Stanisław "Cichy", OP "Kozak"
ZYMON Bolesław "Bolek" ppor., I/50 pp
ZYMON Karol "N", I/50 pp
+ ZYMON Konstanty "N", I/23 pp, p. na Prypeci
ZYMON Wacław "N", I/50 pp
ZYNDER Władysław, s. Pańska Dolina

UCIŃSKI Stanisław "Szary" "Sokół", k. Kiwerce
UCIŃSKI Zygmunt "Drzazga", I/24 pp
UCZCIWEK z d. WAWRZYNOWICZ Alicja "Roma", 23 pp pluton łączności
ULANICKI Antoni "N", I/43 pp
ULANICKI Franciszek "Żbik", komp. przepraw "Małego", I/43 pp
+ ULANICKI Kazimierz "Kurek", I/43 pp, cm. Hrubieszów
ULANICKI Tadeusz "Rosa", I/43 pp
ULERYK Edward "Łysy", I/23 pp
ULERYK Jan "Orzeł", I/50 pp
+ UNOLD Florian "Florek", ..."..., zginął w Sarachowiczach (Lub.)
URAN Alina "Alka" sanit., szpital Kupiczów
URAN Kazimierz "Kreta", 1/45 pp
+ OURAN Tadeusz "Sosna", III/50 pp, areszt śledczy UB X1946 r.
URBAN Jan "Batory", I/45 pp
+ URBAN Jan "Iglica", I/23 pp, wielokrotne areszty UB za AK
+ URBAN Władysław "N", I/23 pp, p. na Prypeci
URBANIAK Aniela "Cicha", I/23 pp
URBANIAK Czesław "Sroka", I/19 p.uł.
URBANIAK Józef "Jagoda", II/23 pp
+ URBANIAK Karol "Grab", I/23 pp, p. na Prypeci
URBANIAK Stefania "Astra", kwat. "Osnowa"
+ URBANIAK Tadeusz, OP "Kozak", p. pod Łaskowem, cm. Krylów
URBANIAK Wincenty "Kobielski", I/23 pp
URBANIAK Władysław "Orzeł", II/23 pp
URBANOWICZ Adolf, s. Zalesię
URBANOWICZ Alfred "Jutrzenka", k. Równe
URBANOWICZ Antoni, s. Zalesię
URBANOWICZ Feliks, s. Zalesię
URBANOWICZ Franciszek, s. Zalesię
URBANOWICZ Marcin, s. Zalesię
URBANOWICZ Marian s. Zalesię
URBANOWICZ Mikołaj, s. Zalesię
URBANOWICZ Stanisław, s. Zalesię
URBANOWICZ Tadeusz "Musddeter", k-da Obw. Łuck
URBANOWICZ Władysław, s. Zalesię
URBAŃSKI Bolesław "Pająk", I/43 pp
URBAŃSKI Kazimierz, k. Dubno
URBAŃSKI Kazimierz, s. Antonówka
URBAŃSKI Kazimierz "Nieczuja", I/23 pp
USIADEK Karol "Nurt", k. Włodzimierz, skazany w Kijowie na 10 1. łagrów
+ USZARUK Jan "Skrzypek", I/43 pp, zginął w LWP
USZARUK Stanisław "Kozik", I/43 pp
+ USZYŃSKI Tadeusz "N", I/23 pp, poległ miejsce nieznane
UŚCIŃSKA Halina "Szarotka", k. Kowel
UŻAROWSKA Klotylda "Klocia", II/50 pp
+ UŻAROWSKI Mateusz "Jutrzenka", II/50 pp
UŻAROWSKI Piotr "Pestka", I/24 pp

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Serwis o Kresach

Polecane filmy

Wieczna Chwała Bohaterom

 

 

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Statystyki

Użytkowników:
6
Artykułów:
439
Odsłon artykułów:
2492702

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

 
Copyright © 27 WDP AK
Wykonano w Agencji Reklamowej BARTEXPO z szablonu: Joomla Perfect