27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Witaj w portalu
70. Rocznica Akcji Burza i Powstania 27 WDP AK
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
niedziela, 19 stycznia 2014 00:00

Uroczysta Msza Święta z okazji 70 rocznicy utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz rozpoczęcia na Wołyniu z udziałem Kingi Głowackiej - sopran i Chóru AK "Nowogródzkie Orły" z Warszawy.

 
„BURZA” rozpoczęła się na Wołyniu
Wpisany przez Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego   
środa, 15 stycznia 2014 13:00

W listopadzie 1943 Delegat Rządu wydał odezwę do ludności ziem wschodnich oraz nakazał tajnej administracji występowanie wobec Armii Czerwonej w charakterze gospodarzy terenu – przedstawicieli rządu polskiego. W tym samym czasie dowódca AK  Bór –Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia akcji „Burza” na Kresach Wschodnich. 4 stycznia 1944, w okolicach Sarn na Wołyniu, Armia Czerwona przekracza granicę II Rzeczypospolitej.  W tej sytuacji komendant Okręgu Wołyń AK - płk Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń” 15 stycznia 1944 r. wydał rozkaz rozpoczęcia „Burzy”. W dniu 28 stycznia 1944 r. na odprawie oficerów sztabu w miejscowości Suszybaba podjęto decyzję powołania do  życia przedwojennej 27 Dywizję Piechoty, którą wkrótce nazwano 27 Wołyńską Dywizją Piechoty AK.

 
Od Wilna do Lwowa
Wpisany przez OEK Sadyba   
środa, 15 stycznia 2014 00:00

 
Rota Kresów
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
środa, 08 stycznia 2014 11:12

Rota Kresów

Nie rzucim, ziemi skąd nasz ród,
ziem wschodnich nie sprzedamy.
Niczym nam Sybir, Katyń głód,
w nas duch jest nie złamany.
Pójdziem na hasło gdy da Bóg.
I padnie każdy wróg!
I padnie każdy wróg!

 
W przeddzień 70 rocznicy powstania i walk 27 WDP AK i akcji „Burza”.
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
czwartek, 26 grudnia 2013 20:48

Jak twierdzą naukowcy i dowodzi praktyka „emocjonalna” pamięć o wydarzeniach z przeszłości żyje właściwie przez dwa pokolenia. Pokolenie świadków i uczestników wydarzeń historycznych jest najbardziej zaangażowanym w utrwalanie tej pamięci w świadomości społecznej. Drugie pokolenie mimo, że podchodzi do sprawy mniej emocjonalnie, to jednak  wychowane na  żywej pamięci i jest również zaangażowane, ale następne pokolenia powoli tracą zainteresowanie  przeszłością na rzecz przyszłości.

 
Legenda i fakty o 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
poniedziałek, 09 grudnia 2013 19:02

Zbliżająca się 70 rocznica powstania i walk 27 WDP AK jest najlepszym momentem na odsłonę prawdy o tej zapomnianej formacji armii podziemnej. Doskonale wszyscy wiemy z jakich powodów nigdy w przeszłości nie mówiło się prawdy o żołnierzach kresowych. W przyszłym roku przypada 24 rocznica odzyskania prawdziwej suwerenności naszego kraju i najwyższy czas na uhonorowanie żołnierzy  zapomnianej dywizji i upowszechnienie prawdy o jej wysiłku w odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej. Wielu poległo, pozostając na wołyńskiej ziemi. Tu i teraz nie można mówić o żadnej legendzie, bo jeszcze żyją, chociaż nieliczni, żołnierze tej dywizji. Legendą jest opowieść o królu Popielu ale nie  fakty z najnowszej historii narodowej.

 
W 70 rocznicę wydania „Rozkazu dla AK z Kresów Wschodnich II RP”.
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
środa, 20 listopada 2013 14:41

Przez ponad pół wieku karmiono nas sztucznie zmodyfikowaną historią , a i dziś nadal  prawda  bardzo opornie przebija się do świadomości naszego społeczeństwa. Od lat  akcję „Burza”  identyfikowano  z Powstaniem Warszawskim, a prawdą jest, że Warszawa w planie "Burzy" nie była przewidywana jako teren działań wojskowych z powodu bezpieczeństwa ludności i zgromadzonych dóbr kultury narodowej. Oddziały AK miały jedynie ochraniać ludność cywilną podczas ewentualnej ewakuacji. Jak doszło do wybuchu Powstania Warszawskiego, które było de facto ostatnim akordem  tego wielkiego zrywu niepodległościowego to zupełnie inny temat..

70 lat temu 20 listopada 1943 r. Komendant Główny AK, gen. Tadeusz Komorowski, dla zaznaczenia polskiej suwerenności, wydał rozkaz rozpoczęcia akcji „Burza” na Kresach Wschodnich. Wcześniej w  kwietniu 1943, zostały zerwane stosunki dyplomatycznych między Polską a ZSRR (przywrócone uprzednio w lipcu 1941 układem Sikorski - Majski ) po wykryciu grobów polskich oficerów w Katyniu.

 
Obrona Kupiczowa. „Przyjaźń Polsko– Czeska na Wołyniu”
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
poniedziałek, 18 listopada 2013 14:21

Czesi na Wołyniu pojawili się z biedy. XIX-wieczna emigracja zarobkowa, głównie do Ameryki, była zjawiskiem powszechnym w wielu rejonach Europy, także w Czechach. Pod koniec lat 60. XIX wieku rosyjskie władze i car Aleksander II stworzył bardzo dogodne warunki do kupowania ziemi na terenach Wołynia dla emigrantów z Czech. Tak udało się ściągnąć ok. 16 tysięcy osiedleńców ze wszystkich chyba skrawków Czech, wtedy leżących w graniach monarchii Austro-Węgierskiej. Wołyń to dawne polskie tereny zamieszkane przez Ukraińców, Polaków, Żydów, z polską szlachtą jako wielkimi właścicielami ziemskimi. Po klęsce po­wstania listopadowego rosyjskie władze odebrały polskiemu ziemiaństwu część majątków. Właściciele ziemscy stracili tanią siłę roboczą po wyzwoleniu chłopów z pańszczyzny.

 
Jak powstawała 27 WDP AK- wspomnienia
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
środa, 15 stycznia 2014 13:07

Józef Turowski "Ziuk".27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej powstała w wyniku prac konspiracyjnych pośród patriotycznej i ofiarnej ludności polskiej Wołynia. Działania organizacyjne wznowiono tam po zajęciu Wołynia przez Niemców w czerwcu 1941 roku. Po przejściowej, mało skutecznej podległości Okręgu Wołyńskiego Komendzie Obszaru Nr 3 we Lwowie, w maju 1942 roku został on podporządkowany bezpośrednio Komendzie Głównej AK w Warszawie, która na Komendanta Okręgu powołała pułkownika "Lubonia" -Kazimierza Babińskiego.

 
„BURZA” na wschodzie II RP czyli „Ostatnia batalia wojenna AK o Polskie Kresy Wschodnie II RP ”
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
środa, 15 stycznia 2014 12:51

Akcja „Burza”,  największy zryw niepodległościowy w najnowszych dziejach  Polski i nie tylko, zaczęła się 15 styczna 1944 r. na Wołyniu przetoczyła przez ziemię: Wileńską, Nowogródzką i Lwowską oraz inne rejony kraju, a zakończyła  de facto z chwilą kapitulacji Powstania Warszawskiego 2 października 1944r. Najpiękniejsza, choć tragiczna, karta z historii Armii Krajowej, ciągle do końca nie znana szerokim rzeszom naszych rodaków, a i w szkołach nie poświęca się tym wydarzeniom zbyt dużo czasu i uwagi. A przecież to przykład patriotyzmu pierwszej wody, wywodzący się w prostej linii z tradycji niepodległościowych narodu polskiego, sięgający korzeniami czasów powstań;  kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i zrywu wybijającego na niepodległość II RP.

 
Wojna o Kresy - Akcja "Burza"
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
piątek, 10 stycznia 2014 20:09

 
Szczecin: Zjazd kresowych Żołnierzy. Grudzień 2013
Wpisany przez Jolanta Szyłkowska   
środa, 08 stycznia 2014 11:08

Po raz trzydziesty drugi, w pierwszych dniach października, w Międzyzdrojach  odbył się Zjazd Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej. Tradycyjnie rozpoczął się mszą św. w kościele pw. Św. Piotra Apostoła, którą celebrował ks. Kazimierz Łukjaniuk – archidiecezjalny duszpasterz Kresowiaków i Sybiraków ,w asyście proboszcza ks. Mariana Wittlieba. Znaczącym akcentem był udział młodzieżowych pocztów  z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ze szkolnym sztandarem  ufundowanym przez środowisko kresowych żołnierzy oraz ze sztandarem ŚZŻAK Okregu Szczecin, którym to uwagi na sędziwy wiek kombatantów opiekuje się właśnie ta szkoła.

 
Do partyzantki w Pańskiej Dolinie
Wpisany przez Bogusław Szarwiło   
niedziela, 15 grudnia 2013 12:52

Grudzień 1943 r. na Wołyniu, to okres gorączkowych przygotowań polskiej konspiracji do rozpoczęcia akcji „Burza” i tym samym powołania do życia 27 WDP AK jako kontynuatorki tradycji przedwojennej kowelskiej dywizji WP. Poniżej prezentuję wspomnienie jednego z młodych żołnierzy przyszłej DP. Rodzice moi wybudowali przed wojną nieduży dom na przedmieściu Łucka, gdzie oficerowie rezerwy po zawiązaniu spółdzielni mieszkaniowej otrzymali działki budowlane. Była to tzw. kolonia oficerska i tu zastał nas rok 1943. W historii Wołynia, rok ten zapisał się krwawą pożogą nieustannych masowych mordów dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach. świadkowie tych rzezi, którym udało się jakoś przeżyć twierdzili zgodnie, że napady na polskie wsie inicjowały i rozpoczynały zorganizowane oddziały zbrojne.

 
Ś.p. Ryszard Łukawski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 listopada 2013 20:09

Ryszard Łukawski ps. "Mały", żołnierz II bat. 50 pp. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, odszedł "Na Wieczną Wartę" w niedzielę 24 listopada 2013r. Dołączył do swojego ojca Józefa ps "Garść", II/50 pp., siostry Haliny ps "Hela" sanit., k. "Gromada"- szpit. Kupiczów, brata Jerzego ps "Gaweł", II/50 pp, brata Mariana ps "Karaś", II/50 pp, brata Romana ps "Tudziś", 24 pp (Krwawa Łuna)

 
Wołyniacy na Skwerze Wołyńskim w Dniu Niepodległości
Wpisany przez Andrzej Łukawski   
wtorek, 19 listopada 2013 09:17

We wczesnych godzinach porannych 11 listopada, grupa żołnierzy 27 WDP AK złożyła symboliczną wiązankę i zapaliła znicze na płycie Skweru Wołyńskiego w Warszawie.

 
W niedzielę rusza II Festiwal Niepodległości
Wpisany przez Kresowy Serwis Informacyjny   
niedziela, 27 października 2013 10:33

Zaproszenie do świętowania w Tarnowie

Szczególne prawo Tarnowa do rozmowy o polskiej niepodległości  w atmosferze wyjątkowego i nie tylko lokalnego święta, jest oczywiste. 95 lat temu tarnowianie, jako pierwsi w kraju, zrzucili zaborcze okowy, nie kończąc na deklaracjach, ale po prostu  rozbrajając w nocy z 30 na 31 października 1918 r. wojska cesarskie i przejmując władzę cywilną w mieście i okolicach. To u nas rozpoczęła się ta niezwykła sztafeta niepodległości, która w kolejnych dniach docierała do kolejnych polskich miast

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 23

Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Pelagii Feliksa
Dziś : Marka Gabriela
Jutro : Marioli Wienczyslawa
Pojutrze : Emanuela Larysy Teodora

Statystyki

Użytkowników : 42
Artykułów : 455
Zakładki : 13
Odsłon : 2593190

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie