Środowisko Hrubieszów
Środowisko Hrubieszów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Ambroży Kitliński   

Prezes hrubieszowskiego Środowiska 27 WDP AK:

Marek Ambroży Kitliński

W-ce prezes do spraw organizacyjnych

Zbigniew Kasprowicz

Sekretarz

Tadeusz Bartnik

 

Skarbnik

Henryka Czerska

 

Członek

Roman Witwicki

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca

Grażyna Mirska

 

Członkowie

Tadeusz Opała

Eugeniusz Świstowski

 

KALENDARIUM ŚRODOWISKA 2009 rok

2009 ? 7 II podczas zebrania omówiono różne pisma dotyczące członków i przesłanie do Zarządu Okręgu. Kol. K. Kasprowicz omówił w skrócie powstanie 27 WDP AK oraz walki z Niemcami i bandami UPA w latach 1939 ? 1945. W dyskusji udział wzięli: T. Bartnik, Laskowski i Świstowski

2009 ? 3 III odbyło się zebranie przy słodyczach, kawie i herbacie z okazji Dnia Kobiet. Wręczono legitymację członka nadzwyczajnego p. T. Opale. Uczczono minutą ciszy zmarłych członków p. Marii Han i Władysława Siedleckiego. Po zebraniu kol. K. Kasprowicz odwiedził chorych członków Środowiska.

2009 ? 3 IV Przedstawiciele Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie p. Tadeusz Bartnik, Kazimierz Kasprowicz i Marek Kitliński wzięli udział w zorganizowanych przez Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Powiatu Hrubieszowskiego w Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr H. Dobrzańskiego ?Hubala? w warsztatach historycznych pt. ? Miejsce i znaczenie wojska w życiu publicznym powiatu hrubieszowskiego?. Ciekawą prelekcję w głównym temacie wygłosił Burmistrz Miasta p. Zbigniew Dolecki. Natomiast temat ?Wczoraj i dziś 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr H. Dobrzańskiego ?Hubala? przedstawił mjr Jerzy Baj. Ks. kapelan A. Puzon przypomniał walkę jaką trzeba było stoczyć aby jednostka wojskowa została w Hrubieszowie i przez to duża grupa ludzi cywilnych również ma pracę. Głos zabierali także: z ? ca dowódcy ppłk P. Oleszczak oraz sekretarz Środowiska 27 WDP AK p. T. Bartnik. Zostały wręczone koszyki wigilijne dla jednostki i ks. kapelana A. Puzona (które przygotowała młodzież z ZS nr 4 w Hrubieszowie). Następnie na dworze, przy pięknej, słonecznej pogodzie, między budynkami wybudowanymi przez wojska carskie w latach 1903 ? 1906 można było zapoznać się z najnowocześniejszym wyposażeniem hrubieszowskiej jednostki (m.in. Quady, Polaris, Scorpion 3, HAMMWV, spadochrony), a demonstrowali je bardzo przystojni i wysportowani żołnierze, wzbudzając duże zainteresowanie szczególnie wśród dziewcząt. Niektóre z nich z kolegami deklarowali się, że mają chęć w przyszłości na pracę w mundurach. Na koniec uczestnicy warsztatów posilili się wojskową grochówką.

2009 ? 3 IV Po zakończeniu w/w warsztatach członkowie Środowiska 27 WDP AK i Związku Sybiraków odwiedzili Bibliotekę działającą na terenie jednostki, zapoznając się z ich rodzajem działalności, jak się okazało jest ona również otwarta dla osób cywilnych. W pomieszczeniach są demonstrowane prace plastyczne z konkursu młodzieżowego, natomiast na korytarzu w gablotach i na ścianach są przedstawione eksponaty dotyczące różnego rodzaju wojsk jakie stacjonowały w Hrubieszowie.

2009 ?7 IV w siedzibie Muzeum w Hrubieszowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Zebranie ? spotkanie otworzył sekretarz Środowiska p. Tadeusz Bartnik, a prowadził p. Z. Kasprowicz. Gościem był prof. Mieczysław Sawczuk, który przedstawił nam nową koncepcję działania naszego Środowiska, która została zaakceptowana przez obecnych członków. Zapoznał również obecnych z materiałami dotyczącymi tematyki interesującej słuchaczy. Prof. M. Sawczuk ostatnio wydał książkę p.t. ?Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu w latach 1939 -1944, którą jak widziałem można kupić m.in. w księgarni w Hrubieszowie. Profesor przekazał również pewną kwotę na dalszą działalność Środowiska. Poruszono również sprawy bieżące. Zgodnie z tradycją nastąpiły życzenia wielkanocne i dzielenie się poświęconym jajkiem przywiezionym przez profesora Sawczuka. Miłym akcentem, były życzenia dla członków Środowiska złożone przez panie pracujące w Bibliotece Garnizonowej w Hrubieszowie. Odczytano również życzenia świąteczne jakie zostały przesłane na kartkach świątecznych. Zaakceptowano również kolejną pomoc pieniężną dla księdza kończącego studia doktoranckie w Rzymie. Należy nadmienić miłe przyjęcie przez panie pracujące w Muzeum, które częstowały obecnych kawą czy herbatą, były również ciasteczka.

2009 ? 3 V przedstawiciele Środowiska wzięli udział w mszy św. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 ? Maja i złożyli wieniec na grobie legionisty przy kościele św. Mikołaja.

2009 - 5 V tradycyjnie w pierwszy wtorek każdego miesiąca odbyło się zebranie hrubieszowskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, podczas której głównym tematem były przygotowania z Klubem Garnizonowym do uroczystej konferencji pt. ?Wydrzeć prawdę ? w Wołyniu miłości zbawienie?. Jednocześnie zaproszono do współpracy Jednostkę Strzelecką z Hrubieszowa w zakresie pocztu sztandarowego naszego Środowiska. Została też wręczona legitymacja nowemu członkowi Środowiska Markowi Kitlińskiemu. Omówiono również udział w uroczystościach 3 ? Majowych oraz sprawy bieżące, których skrupulatnie pilnuje p. Kazimierz Zbigniew Kasprowicz.

2009 ? 2 VI na terenie Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie odbyła się bogata programowo, uroczysta konferencja poświęcona Polakom walczącym o własne życie i wolność Ojczyzny a zorganizowana przez miejscowy Klub Garnizonowy oraz Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Początek konferencji posiadającej motto ?Wydrzeć prawdę ? w Wołyniu miłości zbawienie? rozpoczął się od wysłuchania hymnu 27 WDP AK, minutą ciszy za tych, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę oraz wręczeniem kwiatów dla najstarszego obecnego członka Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie p.płk. Franciszka Malickiego. Przy licznie zgromadzonych, oficjalnie konferencję otworzyła kierująca Klubem Garnizonowym w Hrubieszowie p. Anna Jasińska, która przywitała m.in.: gospodarza miejsca konferencji dowódcę 2 Pułku Rozpoznawczego płk. dypl. Sławomira Dudczaka, komendanta Oddziału Straży Granicznej płk Mariana Pogodę, posła i jednocześnie prezesa okręgu AK w Zamościu p. Sławomira Zawiślaka, przedstawiciela UM w Hrubieszowie p. Szymona Patkowskiego, wice przewodniczącego SP w Hrubieszowie p. Stanisława Sitarza, sekretarza UG w Hrubieszowie p. Tomasza Zająca, p. dyr. Muzeum w Hrubieszowie Barbarę Wlizło, p. dyr. HDK Emilię Feliksiak, prezesa TRH p. Jerzego Krzyżewskiego, Jednostkę Strzelecką 2020 z Hrubieszowa z dowódcą Jakubem Zachajem, prof. Mieczysława Sawczuka z asystentami z UMCS w Lublinie, delegacje innych związków, bibliotek i szkół (w tym szkoła z Dubienki nosząca imię Dywizji), a przede wszystkim członków Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie, którzy uczestniczyli w tych dramatycznych wydarzeniach.

Po oficjalnej części wspaniale zaprezentowała się grupa dzieci ze SP nr 2 w Hrubieszowie współpracującej z Klubem Garnizonowym w montażu słowno ? muzycznym pt. ?Pamięć trwa ??, przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki tej szkoły p. Katarzyny Szczepańskiej na podstawie scenariusza przygotowanego przez kierownika Biblioteki KG p. Edyty Biszczat. Całość występu była nawiązaniem do tragicznych wydarzeń, który wystąpiły podczas II Wojny Światowej na Wołyniu w latach 1943 ? 1944.

Po występie, p. Żuk w imieniu żołnierza, który dostał się do niewoli i cierpiał przez całą wojnę w obozach koncentracyjnych wręczył na ręce p. ppłk rezerwy p. Franciszka Malickiego pismo święte, które w tych strasznych warunkach dodawało mu sił i wiary, że przetrwa oraz brązowy medal zasługi.

W kolejnym punkcie przedstawiono obecnym obszerny fragment filmu dokumentalnego pt. ?Pożoga?, zawierał on nakręcone tragiczne wydarzenia wołyńskie i wypowiedzi naocznych świadków. Było to wstrząsające, kiedy wypowiedzi zawierały opisy śmierci wielu Polaków np. poprzez: skręcenie w kieratach, odrąbywanie kolejno różnych kończyn, dzieci były poprzybijane siekierami, widłami do ścian czy słupów, spalenie żywcem, rozrywanie końmi. Wiele miejscowości zniknęły na zawsze. Niestety, robili to najczęściej, podpuszczeni przez Niemców ? faszyści ukraińscy, którzy działali m.in. według hasła ?Będzie polska krew po kolana ? będzie wolna Ukraina?.

Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustaliła 935 miejscowości, w których wymordowano tylko na Wołyniu ponad 60 tys. Polaków. Z rąk UPA poniosło śmierć 118 kapłanów, braci i sióstr zakonnych. Na dodatek przez dziesiątki lat trwało na ten temat milczenie władz Polski, które zostało dopiero przerwane w 2001 r. po przez ogłoszenie Ogólnopolskich Obchodów 60 rocznicy Tragedii Wołyńskiej.

Następnie zabrał głos poseł S. Zawiślak, który pogratulował organizatorom tak wspaniałej konferencji i zaprosił na podobną do Tyszowiec.

Nastąpiła przerwa, podczas której można było posilić się żołnierską grochówką, kawą czy herbatą, ciasteczkami i owocami, przypomnieć stare znajomości lub nawiązać nowe.

Po przerwie poetka hrubieszowska p. Małgorzata Skowron przedstawiła nam swój wiersz pt. ?Za wrotami Bugu?. Zabierali również głos d-ca JW. w Hrubieszowie, który wręczył dla Środowiska 27 WDP AK z szacunku i w dowód uznania List Gratulacyjny z zobowiązaniem 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego do krzewienia historii i tradycji 27. oraz komendant Straży Granicznej.

W związku z przypadającą 65 rocznicą operacji ?Burza? realizowaną przez 27 WDP AK wydarzenia naświetlił regionalista, historyk, wieloletni nauczyciel LO im. St. Staszica w Hrubieszowie, znany opozycjonista z lat osiemdziesiątych p. Janusz Woźnica. Było to gorące z wykorzystaniem mapy wystąpienie.

Tuż po nim wystąpił por. rezerwy, sekretarz tegoż Środowiska, uczestnik tych walk p. Tadeusz Bartnik, który obecnym przedstawił to co widział i jak w tym uczestniczył.

Ziemia wołyńska została splamiona krwią niewinnie pomordowanych. Pomimo tego zachowała swoje piękno, które przedstawił na ekranie geograf, nauczyciel ZS nr 3 w Hrubieszowie p. Jan Pawłowski.

Cóż warte byłoby wojsko bez dowódców, a było ich wielu, przedstawił ich szczegółowo kpt. tutejszej Jednostki Wojskowej p. Dariusz Ziółkowski.

Prezes TRH p. J. Krzyżewski uzupełnił wiadomości o współpracy jednostek AK z Hrubieszowa (szczególnie Stefana Kwaśniewskiego ps. ?Wiktor?) i okolic z oddziałem 27 WDP AK.

Do obszernej prezentacji multimedialnej o działalności obecnego Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie zaprosiła kierownik Biblioteki KG p. Edyta Biszczat. Można było przekonać się, że ci co zostali przy życiu nie zapomnieli o tych, którzy zginęli, byli po wojnie prześladowani, pod kierunkiem m.in. kpt. rezerwy ś. p. Ryszarda Kasprowicza ps. ?Lwie Serce? i ks. p.płk Andrzeja Puzona wiele dobrego uczynili dla ich pamięci po stronie ukraińskiej jak i polskiej, i jest to kontynuowane.

Prowadząca całą konferencję przy pomocy mikrofonu kierownik KG p. A. Jasińska przedstawiła dziedziczenie tradycji oraz miejsc na ziemi lubelskiej, w których znajdują się pomniki oraz tablice świadczące o nieprzemijalności ludzi i czynu zbrojnego 27 WDP AK.

Na zakończenie głos zabrał prof. M. Sawczuk, który napisał i wydał książkę na temat omawianych wypadków a był również świadkiem wielu tych wydarzeń, jak i powojennych oraz obecnych.

Pod koniec konferencji nastąpił dla mnie miły moment, ponieważ d-ca JS 2020 w Hrubieszowie Jakub Zachaj w asyście zastępców Grzegorza Flunta i Łukasza Słupnego, którzy stanowili poczet sztandarowy omawianej Dywizji podczas tej konferencji wręczyli mi dyplom ? podziękowanie za pomoc w odbudowie ruchu strzeleckiego w Hrubieszowie. Za taki gest jeszcze raz serdecznie im dziękuję.

Na zakończenie p. A. Jasińska podziękowała za udział w konferencji wszystkim uczestniczącym oraz tym, którzy podzielili się swoją wiedzą, umiejętnościami, czasem, p. dyr. Muzeum w Hrubieszowie za udostępnienie pamiątek, p. Kazimierzowi Kasprowiczowi za rady i bezpośrednią pomoc, JS z Hrubieszowa za udział w poczcie sztandarowym.

Konferencji towarzyszyła wystawa różnych wydawnictw książkowych na temat 27 WDP AK.

W montażu słowno ? muzycznym wystąpili: Joanna Brudnowska, Dominika Mroczkowska (obie z 3 b), Magdalena Bielecka, Patrycja Tabuła, Dominika Stasiuk, Miłosz Stelmach, Bartłomiej Wawrzaszek (wszyscy z kl. 4 b), Kaja Kogut, Iga Rybak, Monika Bajurko, Julita Smal, Anna Smalej, Aleksandra Hospod, Zuzanna Łuka, Karolina Mil, Małgorzata Łukasiewicz (wszyscy z 5 a).

Jednym słowem, warto było uczestniczyć w tej super konferencji ponieważ przez wiele lat ludzie wysiedleni z terenów wołyńskich nie mieli prawa nawet mówić o tym, że pochodzą stamtąd i co tam się działo, trochę późno, bo świadków ubywa (czas robi swoje), ale lepiej późno niż nigdy. Sekretarz zarządu Środowiska jednocześnie poeta p. Tadeusz Bartnik w jednej ze strof napisał:

?Czasem miło zamknąć oczy

Wtedy przyjdą wspomnień roje

Czas niech wtedy wolno kroczy

I zatrzyma życie twoje.?

2009 - Pan Kazimierz Zbigniew Kasprowicz uczestniczył na zaproszenie w Święcie 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, gdzie wręczył obecnemu dowódcy Pułku płk. dypl. Sławomirowi Dudczakowi honorowe wyróżnienie Dywizji.

 

2009 - 7 VII w Muzeum w Hrubieszowie odbyło się spotkanie członków Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie. Zebranie otworzył sekretarz Zarządu p. Tadeusz Bartnik, serdecznie witając przybyłych członków. W związku ze śmiercią jednego z członków Środowiska p. Wiktora Studzińskiego z Jarosławca, członek Zarządu p. Zbigniew Kasprowicz zaproponował ku pamięci zmarłego minutę ciszy, co uczyniono.

Następnie kierownik Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie p. Anna Jasińska poinformowała o organizacji Sali Tradycji Pułku w Hrubieszowie, gdzie również znajdą się eksponaty 27 WDP AK, za co szczególnie członkowie Środowiska pochodzący z Wołynia są bardzo wdzięczni, że pamięć o Dywizji nie zaginie.

Okazuje się, że nie tylko odchodzą członkowie Środowiska na wieczną wartę, ale są i tacy, którzy włączają się do jego stanu i takim miłym momentem było wręczenie legitymacji dla p. Jana Gajewskiego i co najważniejsze są następni chętni kandydaci.

Zostało odczytane przez p. Kazimierza Zbigniewa Kasprowicza szczegółowe sprawozdanie przygotowane przez kierownika Biblioteki Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie p. Edytę Biszczat z konferencji ?Wydrzeć prawdę ? w Wołyniu miłości zbawienie?, które zostanie przesłane do wyższych instancji i umieszczone w kronice naszego Środowiska, wspaniale prowadzonej przez czytającego. Pan Zbigniew zdał nam również relację z uczestnictwa na zaproszenie w Święcie 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, gdzie wręczył obecnemu dowódcy Pułku płk. dypl. Sławomirowi Dudczakowi honorowe wyróżnienie Dywizji.

Z kolei dla Marka A. Kitlińskiego został wręczony Dyplom ? Podziękowanie od Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie oraz Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK za podjęcie dzieła pisania na łamach portalu internetowego lubiehrubie o przedsięwzięciach wspomnieniowych i patriotycznych tych jednostek. Wręczono również Dyplom ? Podziękowanie dla Jednostki Strzeleckiej 2020 w Hrubieszowie za natychmiastową gotowość ich dowództwa do współpracy i uczestniczenia w Poczcie Sztandarowym, przez co konferencja ?Wydrzeć prawdę ? w Wołyniu miłości zbawienie? miała jeszcze bardziej podniosły, uroczysty ceremoniał wojskowy. Bardzo podobało mi się motto w dyplomach: ?Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz? ? Les Giblin

Pan Zb. Kasprowicz odczytał zaproszenia dla prezesa p. Józefa Domańskiego lub członków Środowiska na różne uroczystości i tak np.:

- 25 VII odbędzie się Zjazd w Skrobowie k. Lubartowa z okazji rozbrojenia tam 65 lat temu przez Armię Czerwoną 27 WDP AK

- natomiast 2 VIII Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na Jubileusz 580 ? lecia powiatu hrubieszowskiego. Udzielono również informacje organizacyjne, m.in. o korespondencji i przedłużającej się odpowiedzi od władz wyższych.

2009 - Na zakończenie w/w zebrania uczestników spotkała miła niespodzianka ponieważ Dyrektor Muzeum p. Barbara Wlizło zaprosiła nas do zwiedzenia aktualnych wystaw i wszyscy byli pod wrażeniem ponieważ sale są wypełnione wszelakimi eksponatami szczególnie dotyczącymi Ziemi Hrubieszowskiej m.in. w ramach wystawy pt. ?Powiat Hrubieszowski na przestrzeni dziejów?.

2009 - Po miłej okazji zwiedzenia Muzeum M. Kitliński z p. Henryką Czerską udali się w odwiedziny do prezesa naszego Środowiska p. mgr Józefa Domańskiego, który powoli wraca do zdrowia po ciężkiej chorobie. Miejmy nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mu na udział w następnych zebraniach i uroczystościach.

2009 ? cdn.

źródło >>>>>http://lubiehrubie.pl/news-2009-07-19_08:37/Dzialalnosc,Srodowiska,27,WDP,AK,w,Hrubieszowie,%E2%80%93,czesc,4.html

 


Translate Google

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Sonda

Czy polityka Rządu RP w zakresie wyjaśnienia stosunków Polska-Ukraina jest
 

Serwis o Kresach

Pamiętaj o imieninach

Wczoraj : Aleksego Horacego
Dziś : Marka Jaroslawa
Jutro : Marzeny Marii Klaudiusza
Pojutrze : Ludwika Piotra

Statystyki

Użytkowników : 42
Artykułów : 457
Zakładki : 13
Odsłon : 2615127

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Szukaj

Kredyt dl Ciebie