Drukuj
Kategoria: 27WDP AK
Odsłony: 8313

Listopad jest tym czasem, kiedy wspominamy wszystkich umarłych i z godnie z dawną tradycją wspominamy, jak żyli Ci których już nie ma w śród nas.

Dlatego ten artykuł w znaczącej mierze poświęcamy naszemu bohaterowi, wspominając kim był? Większości Wołyniaków nie trzeba przedstawiać naszego bohatera, chociaż  nie urodził się on na Wołyniu.Dowodził jednak dywizją wołyńską i na Wołyniu zginął.

Jan Wojciech Kiwerski urodził się 23 maja 1910 w Krakowie. Po śmierci rodziców, a stracił ich bardzo wcześnie, w 14 roku życia został przyjęty do Korpusu Kadetów Nr 2. W czerwcu 1928 otrzymał maturę z wyróżnieniem i jako jeden z najlepszych absolwentów , wybierał sobie dalszą służbę w wojskach saperskich.
Szkołę Podchorążych Inżynierii w Warszawie ukończył w sierpniu 1931 w stopniu podporucznika .służył w 3 baonie saperów w Wilnie po tym przeniesiono go do Kazunia w 1934 r. W lipcu 1937r. powołano go do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Studia ukończył 18 sierpnia 1939, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego w stopniu kapitana, stając się wówczas jednym z najmłodszych kapitanów WP.
Kampanię wrześniową odbył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Narew”, a następnie w Grupie Operacyjnej „Polesie”. Po kapitulacji pod Kockiem (5 października)  Jan Kiwerski  dotarł do Warszawy w listopadzie 1939. Od grudnia 1939 r. wszedł do tzw. sztabu dywersji SZP, stworzonego i kierowanego przez mjr. F. Niepokólczyckiego. Od 1942 został dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych, potem Oddziałów („Motor” – „Sztuka”) Kedywu Komendy Głównej AK, używając pseudonimów: „Ziomek”, „Rudzki”, „Kalinowski”, „Lipiński”, później „Dyrektor”. W listopadzie 1942 został awansowany do stopnia majora.
W grudniu 1943 mjr „Oliwa” otrzymał nominację na stanowisko szefa sztabu Okręgu Wołyń gdzie na tychmiast wyjechał.  5 lutego 1944. dotarł do kwatery dowodzenia płk. „Lubonia”.Zgodnie z rozkazami dowództwa, płk „Luboń” udał się do Warszawy na nowe stanowisko, zaś mjr dypl. „Oliwa” przejął dowództwo Okręgu Wołyń. 11 lutego 1944 objął dowództwo powstałej z sił Okręgu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Na Wołyniu mjr dypl. „Oliwa” dał się poznać jako bardzo wartościowy dowódca. Dokładnie i szybko rozpoznał poszczególne oddziały Dywizji i ich możliwości bojowe i tu wykorzystał własne doświadczenie . Był przez żołnierzy szanowany i lubiany jako dowódca stanowczy, postępujący rzetelnie.
Poległ tragicznie w rejonie futoru Dobry Kraj w okolicznościach do dziś nie w pełni wyjaśnionych, 18 kwietnia 1944 w południe. Pochowany został w rejonie gajówki Stęzarzyce.
W 1990 zwłoki ekshumowano, a ppłk „Oliwa” został awansowany do stopnia generała brygady i pochowany, wraz z dwoma poległymi podczas odbijania jego zwłok żołnierzami, na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Kwaterze Powstańców Warszawy. Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa” odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari IV klasy, V klasy i Krzyżem Walecznych.

Jak z powyższego widać była to nie tuzinkowa postać
dlatego od tego tematu rozpoczniemy inaugurację naszego "ARCHIWUM XW", zapraszamy wszystkich do Serwisu "Pokoleń 27WDP  AK" i na otwarte forum gdzie ono się znajduje.