Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 5799

/ WŁADYSŁAW CIEŚLIŃSKI (1909 - 1944) PODPORUCZNIK 27. WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

Z A P R O S Z E N I E

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. w kościele parafialnym pw. M B Różańcowej w Puławach o godz. 11:30 zostanie odprawiona uroczysta Msza święta w intencji śp. ppor. WŁADYSŁAWA CIEŚLIŃSKIEGO i jego współtowarzyszy broni i nastąpi ceremoniał przekazania przez Przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Krzyża Virtuti Militari przyznanego ppor. Władysławowi Cieślińskiemu na ręce jego siostrzenicy BARBARY BONY w asyście jej siostry URSZULI RELIGI

WŁADYSŁAW CIEŚLIŃSKI

ur. 10.IX.1909 we Włodzimierzu Wołyńskim zginął 27.V. 1944 w rzece Prypeci w rejonie Dywina. Syn Jana i Antoniny z d. Dudarskiej.

Harcmistrz ZHP, twórca oddziału samoobrony - Klina Św. Jerzego na Spaszczyźnie i uczestnik starć zbrojnych z U PA, następnie podporucznik w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ps. Piotruś Mały, dowódca 1. Kompanii Piechoty 23. pułku piechoty zgrupowania OSNOWA.

Uczestnik walk z Niemcami w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego w obronie wsi Stężarzyce i następnie walk o most w Zamłyniu w Lasach Mosurskich; przeszedł w walkach przez Lasy Smolarskie i Lasy Szackie. Po akcji na Hutę Ratneńską zginął wraz z ok. 130 współtowa­rzyszami broni podczas forsowania rzeki Prypeci w rejonie Dywina -w wyniku dwustronnego ostrzału niemieckiego i sowieckiego.

„W uznaniu czynów wybitnej odwagi i męs­twa (...), zgodnie z rozkazem Komendy Głównej AK nr 512 z 3.X.1944 r. (...) odznaczony w r. 1959 przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem Srebrnym V klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari, nr 12753”.

Odznaka 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

 

Proporzec oddziału AK „Piotrusia Małego” ppor. WŁADYSŁAWA CIEŚLIŃSKIEGO