Drukuj
Kategoria: Lista poległych
Odsłony: 9988
ŻOŁNIERZE KONSPIRACJI
WOŁYŃSKA DELEGATURA RZĄDU RP
Nazwisko imię, stopień Pseudonim Przydział Data zgonu Miejsce
CHRUŚCIEL PIOTR ?ROMER" Del.Rządu Równe
KAMIŃSKI MIECZYSŁAW, "SULIMA" Z-ca Woł.Deleg. 18-11-1943 Równe
KOLEK KAZIMIERZ "SOCHA Z-ca K-nta woj.wołyńsk. 12-07-1943
KOZŁOWSKI JULIAN, kpt., ?CICHY? p.o.Woł.Deleg. 19-08-1944 Warszawa
RUMEL ZYGMUNT JAN, ppor. "KRZYSZTOF PORĘBA" Del.RP O.Wołyń 10-07-1943 Kustycze
WIŚNIEWSKI KAZIMIERZ FELIKS "NORWID" Del. ?Gromada? 16-02-1944 Kowel